Muhasebe ve Finansman

Muhasebe ve Finansman Alanında verilen eğitimler, kurslar sertifikalar.

04/01/2014

Ön Muhasebe Elemanı Eğitim Kursu

Ön Muhasebe Elemanı; Haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen, stok takibi yapan, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini […]
04/01/2014

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Eğitim Kursu

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı; Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve […]
04/01/2014

Kasa Sorumlusu Eğitim Kursu

Kasa Sorumlusu; Haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan, perakende satışlarda yazar […]
04/01/2014

Temel Muhasebe Elemanı Eğitim Kursu

Temel Muhasebe Elemanı; Büro işleri yapan, muhasebe defter ve kayıtlarını tutan kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında; Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan […]
04/01/2014

Muhasebe Yardımcısı Eğitim Kursu

Muhasebe Yardımcısı; Büro işleri yapan, müşteriler ile ilişki kuran, defter ve kayıtları tutan, beyannameleri hazırlayan, Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR bildirgelerini hazırlayan kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler […]
04/01/2014

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Eğitim Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı; Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, […]
04/01/2014

Bilgisayar Destekli Muhasebe Elemanı Eğitim Kursu

Bilgisayar Destekli Muhasebe Elemanı; Muhasebe işlemlerini bilgisayar programı yardımı ile yapabilen kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında; Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan […]
04/01/2014

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı Eğitim Kursu

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı; Borsa ve finans hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve finansman işlemlerinin muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim […]
04/01/2014

Kooperatif Büro Elemanı Eğitim Kursu

Kooperatif Büro Elemanı; Kooperatif ana sözleşmesini bilen ve yorumlayan, üye dosyalarını tanzim eden, üye aidatlarını takip eden kooperatif masraf belgelerini toplayan ve tanzim eden. Ön muhasebe işlemlerini yapan, genel kurul […]