Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler

09/11/2015

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi Kursu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde (Ağır ve tehlikeli işler dahil) Çalışmak için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 17. maddesine göre “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlar” yaptıkları işle […]