Çevre Koruma

Çevre koruma alanına ilişkin verilen eğitimler, kurslar sertifikalar.

04/11/2013

Çevre Kirleticilerinin Etkileri Eğitim Kursu

Çevre Kirleticilerinin Etkileri Eğitim Kursu Genel Bilgiler Çevre Kirleticilerinin Etkileri; Çevre Kirleticileri ve çevreye etkileri ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Cam Ambalaj Eğitim Kursu

Cam Ambalaj Eğitim Kursu Genel Bilgiler Cam Ambalaj; Cam Ambalaj ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma alanında çalışabilirler.
03/01/2014

Çöp Toplama Personel Eğitimi Kursu

Çöp Toplama Personel; Çöp kamyonları sıkıştırma ünitesi kullanan, araç üstü seyahat talimatlarını uygulayan ve temizlik işlerini gerçekleştiren kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, çevre temizliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında […]
19/11/2013

Katı Atıklar Eğitimi Kursu

Katı Atıklar Eğitimi Kursu Genel Bilgiler Katı Atıklar; Katı Atıkların ayrıştırılması ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma Bilimleri alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Atık Piller/Aküler Eğitim Kursu

Atık Piller/Aküler Eğitim Kursu Genel Bilgiler Atık Piller/Aküler; Atik Pillerin/Akülerin toplanması ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Çevre Eğiticisi Eğitim Kursu

Çevre Eğiticisi Eğitim Kursu Genel Bilgiler Çevre Eğiticisi; Hava, su, toprak kirlilik kaynakları, erozyonun ve tarımsal faaliyetlerin toprak kirliliğine etkisinin kontrolünü yapma, radyasyondan korunma, çevreye karşı duyarlı olma ile ilgili […]
06/11/2013

Ekoloji Eğitim Kursu

Ekoloji Eğitim Kursu Genel Bilgiler Ekoloji; Ekoloji ve ülkemize ait kaynaklar ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.
19/11/2013

Metal Ambalaj Eğitimi Kursu

Metal Ambalaj Eğitimi Kursu Genel Bilgiler Metal Ambalaj; Metal ambalaj ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler ambalaj üterim alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Ambalaj ve Paketleme Eğitim Kursu

Ambalaj ve Paketleme Eğitim Kursu Genel Bilgiler Ambalaj ve Paketleme; Ambalaj ve paketleme ile ilgili bilgi ve becerisine sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında […]
14/12/2013

Organik Atıklar Eğitimi Kursu

Organik Atıklar Eğitimi Kursu Genel Bilgiler Organik Atıklar; Organik Atıklar ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma  alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Arıtma Çamurları Eğitim Kursu

Arıtma Çamurları Eğitim Kursu Genel Bilgiler Arıtma Çamurları; Artırma Çamurlarının değerlendirilmesi ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.
19/11/2013

Geri Dönüşüm Ambalajları Eğitimi Kursu

Geri Dönüşüm Ambalajları Eğitimi Kursu Genel Bilgiler Geri Dönüşüm Ambalajları; Geri dönüşüm ambalajları ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma Bilimleri alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Atık Yağlar Eğitim Kursu

Atık Yağlar Eğitim Kursu Genel Bilgiler Atık Yağlar; Atık yağlar ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Atık Lastikler Eğitim Kursu

Atık Lastikler Eğitim Kursu Genel Bilgiler Atık Lastikler; Atık Lastiklerin toplanması ile ilgili eğitime sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.
04/11/2013

Atık Sular Eğitim Kursu

Atık Sular Eğitim Kursu Genel Bilgiler Atık Sular; Atık suların arıtılma eğitimine sahip kişidir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Çevre Koruma Bilimleri alanında çalışabilirler.