Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Eğitim Kursu

dis ticaret ofis hizmetleri

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı; Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;

 • Dış ticaret ile ilgili faaliyette bulunan her türdeki kurum/kuruluşlar,
 • Kurum ve kuruluşların ofislerinde,
 • Ön muhasebe servislerinde çalışabilirler.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Sertifika Programının İçeriği – Süresi

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Eğitim Süresi en fazla 3024 saat en az 2224 saat olarak belirlenmiştir.

Ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İş Planı
 • Büro Düzenleme
 • Evrak Takibi
 • F Klavye 1
 • F Klavye 2
 • Yazı Biçimleme
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablo
 • Sunu
 • Bilgisayarla İletişim
 • Ticari Defterler ve Belgeler
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Belediye İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik 1
 • Sosyal Güvenlik 2
 • İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri
 • Ticaret Sicili İşlemleri
 • Mesleki Kuruluş İşlemleri
 • Perakende Satış Belgeleri
 • Fatura ve İrsaliye
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler
 • Menkul Kıymetler
 • Mesleki Yabancı Dil (Dış Ticaret-İngilizce) 1
 • Mesleki Yabancı Dil (Dış Ticaret-İngilizce) 2
 • İhracat Belgeleri
 • Dış Ticaret Bağlantıları
 • Gümrük İşlemleri
 • Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri
 • İhracatçı Birlikleri ve Devlet Yardımları
 • Sigorta Kuruluşları İşlemleri
 • Odalar ve Borsalar İşlemleri
 • Diğer Kuruluş İşlemleri
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
 • İhracat
 • İthalat
 • Sigorta ve Kambiyo İşlemleri
 • Tek Düzen Muhasebe Sistem
 • Döviz İşlemleri
 • İthalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Dış Ticaret Finansmanı

 

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı sertifikası eğitimlerine katılmak için gerekli olan şartlar:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı sertifikasının geçerliliği

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı mesleğine yönelik olarak verilen kurs sonundaki kurs bitirme sınavı Milli Eğitim temsilcileri gözetiminde yapılır. Sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı kurs bitirme belgesi (Sertifikası)” almaya hak kazanır. Kurum tarafından hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra teslim edilir. Sertifikanın teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir