Search
Close this search box.

Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi
Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi

Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük konularında genel bilgi, kullanılan belgeleri, kullanılan terimleri, bu alandaki mevzuat hakkında bilgi edinmeleri, karşılaşılan problemleri ortaya koyma ve çözüm arama becerisi kazanmaları, bu alanda çalışmak için yabancı dil bilmenin önemini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret Kurs Programı İçeriği:

Türkiye Ve Dünyada Dış Ticaretin Genel Değerlendirilmesi

 • Türkiye dış ticaretinin değerlendirilmesi
  • Yıllık dış ticaret rakamlarımız
  • İhraç değeri yüksek ürünler
  • İthal değeri yüksek ürünler

Uluslararası Ticaret Birlikleri

 • Avrupa birliğine üye ülkeler
 • EFTA üyesi ülkeler
 • Serbest ticaret antlaşması olan ülkeler

Ululararası Ticaret Ve Türkiye

Türkiye dış ticaret üretiminin kuvvetli ve zayıf yanları

İhracat Mevzuatı Ve Uygulamaları

 • İhracatın tanımı
  • İhracatçı olmanın şartları
  • İhracatçılar birliğine üyelik ve işlemler
  • İhracatı kanun, kararname ile yasaklı mallar
  • İhracatı ön izne bağlı mallar ve izin veren kuruluşların listesi
 • Uluslar arası ticaretin tarafları
 • İhracata hazırlık
 • İhracatın aşamaları
 • İhracat çeşitleri
  • Özellik ve arz etmeyen ihracat
  • Kredili ihracat
  • Transit ihracat
  • Konsinye ihracat
  • Geçici ihracat
  • Bedelsiz ihracat
  • Bağlı muamele ve takas
  • Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat
  • Sınır ticareti
  • Yurt dışı fuar ve sergilere katılma
 • İhracattaki riskler ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri
 • İhracatta dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Satış kontratının incelenmesi
 • Örnek olay üzerinden satış kontratı ve uygulama

Teslim Şekilleri Ve Uygulamaları

 • FXW (işyerinde teslim)
 • FCA (taşıyıcıya masrafsız)
 • FAS (gemi doğrultusunda masrafsız)
 • FOB (gemide masrafsız)
 • CFR (mal bedeli ve navlun)
 • CIF (mal bedeli, sigorta ve navlun)
 • CPT (taşıma ödenmiş olarak)
 • DAF (sınırda teslim)
 • DES (gemide teslim)
 • DEQ (rıhtımda teslim)
 • DDU (gümrük resmi ödenmeksizin teslim)
 • DDP (gümrük resmi ödenmiş olarak teslim)
 • Örnek olay üzerinden teslim şekilleri maliyetlendirilmesi ve uygulama

Uluslaraarsı Ticarette Düzenlenen Evrak Ve Uygulamaları

 • Proforma fatura
 • Fatura
  • İngilizce
  • Türkçe
 • Çeki listesi
  • İngilizce
  • Türkçe
 • Taşıma belgeleri
  • Deniz konşimentosu
  • Kara yolu konşimentosu
  • Havayolu konşimentosu
  • Demir yolu konşimentosu
 • Gümrük beyannamesi
 • Ülkelere göre düzenlenen belgeler
  • ATR
  • FUR 1
  • Menşei şehadetnamesi
  • GSP- form A
 • Ürün gruplarına göre düzenlenen belgeler
 • Bu evrakın alındığı kuruluşlar
 • Örnek olay üzerinden belgeler düzenlenerek uygulama yapılması

İhracatta İşlem Akışı

 • İhracata hazırlık
 • Fiili ihracat
 • İhracatta maliyet unsurları
 • İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
 • İhracatta terkin süreleri
 • İhracat dosyası kapama
 • İhracat dosyası kapama uygulaması

İhracatta KDV İstisnası

 • Mal ihracı
 • İhracat sırasında özel durumlar
 • Hizmet ihracı
 • İhraç kaydıyla yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulaması
 • Bavul ticareti
 • Dahilde işleme ve geçici kabul rejimlerinde tecil-terkin uygulaması
 • Yolcu beraberinde eşya ihracı
 • İhracat istisnasından doğan KDV’nin iadesi için aranan belgeler

İthalat Mevzuatı Ve Uygulamaları

 • İthalatçı olma şartları
 • İthalata hazırlık aşamaları
 • İthalatı yasak mallar
 • İthalatın aşamaları
 • İthalat kambiyo dosyası kapama
 • İthalat kambiyo dosyası kapama uygulaması
 • İthalat dosyası kapama süreleri
 • İthalatta vergiler
 • Bedelsiz ithalat
  • Bedelsiz ithalat yapabilecekler
  • Bedelsiz ithalat edebilecek şahsi eşyalar
  • Ticari bedelsiz ithalat
 • İthalatta terkin oranları
 • İthalattaki riskler
  • Risklerin ortadan kaldırılma yöntemleri
  • İthalatta dikkat edilecek hususlar
 • İthalatta masraf kalemleri
 • Örnek olay üzerinden ithalat uygulama

Paketleme Nakliye Ve Sigorta İşlemleri

 • Paketleme türleri
 • Taşıma şekilleri
  • Deniz yolu taşımacılığı
  • Kara yolu taşımacılığı
  • Hava yolu taşımacılığı
 • Nakliyede dikkat edilecek noktalar
  • Taşıyıcının ve sevkiyatcının sorumluluğu
  • Taşıyıcının eşyayı koruma yükümlülüğü
  • Taşıyıcının malı belli südre taşıma borcu
  • Taşıyıcının talimatlara uyma borcu
  • Taşıyıcının sorumluluğunu ortadan kaldıran haller
 • Sigorta
  • Sigorta edilen riskler
  • Sigorta poliçelerinin türü

Ödeme Şekilleri

 • Peşin ödeme
 • Mal mukabili ödeme
 • Vesaik mukabili ödeme
 • Akreditif
  • Akreditifte taraflar
  • Akreditif türleri
  • Akreditif kullandırımları
  • Akreditif metninin rakamları
  • Akreditifin hazırlanması, açılışı, ihbarı, teyidi ile ilgili önemli noktalar
  • Akreditif ile ilgili örnek uygulamalar

Uluslararası Pazarlama

 • Uluslar arası pazarlamanın anlamı
 • Hedef Pazar seçimi
  • Pazar araştırması
  • Pazar araştırmasına temel olan sorular
 • Uluslararası pazarlara giriş şekilleri
  • Dolaylı ve direkt ihracat
  • Lisans verme
  • Ortak girişimler
  • Direkt yatırım
 • Uluslararası pazarlama stratejileri
  • Tek ürün-tek mesaj
  • Aynı ürün-ayrı mesaj
  • Farklı ürün-aynı mesaj
  • Farklı ürün- farklı mesaj
  • Yeni ürün yaratmak
 • Ürünün yaşam seyri
  • Giriş
  • Gelişme
  • Olgunluk
  • Düşüş

Dış Ticarette İngilizce Yazışmalar

 • Genel bilgiler
 • İhracat için yazışma kalıpları
  • İlk yazışma
  • Fuara katılım
  • Siparişin kabulü
  • Siparişin reddi
  • Sevkiyatın bildirilmesi
  • Ödemenin gecikmesi durumunda bilgi yazısı
  • Uluslararası kuruluşlardan bilgi edinilmesi
 • İthalat için yazışma kalıpları
  • Sipariş verilmesi
  • Yükleme evrakının talimatı
  • Sipariş yükleme detaylarının bildirilmesi
  • Mektuplarda kullanılan cümle kalıpları
  • Ambalajlama terimleri
  • Teslimat ile ilgili yazışmalar

Türk Eximbank Kredi Programları İhracat Kredi Sigortası Ve Garantisi

 • Kısa vadeli ihracat kredileri
  • Sevk öncesi ihracat kredileri
  • Dış ticaret şirketleri kısa vadeli ihracat kredileri
  • İhracata hazırlık kredileri
  • KOBİ ihracata hazırlık kredileri
 • Özellikli krediler
  • Sevk öncesi reeskont kredileri
  • Kısa vadeli ihracat alacakları iskonto programı
  • Yurt dışı mağazalar yatırım kredisi
  • Özellikli ihracat kredisi
  • Gemi inşa ve ihracatı finansman programı
  • Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik teminat mektubu programı

Döviz Kazandırıcı Hizmetler

 • Döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler
  • Uluslararası nakliyat pazarlama kredisi
  • Turizm pazarlama kredisi
  • Döviz kazandırıcı hizmetler kredisi
 • İslam kalkınma bankası kaynaklı krediler
  • İhracat finansmanı programı
  • İhracata yönelik ithalat finansman kredisi
 • Ülke/kredi garanti programı
 • İhracat kredi sigortası
  • Kısa vadeli ihracat kredi sigortası
  • Orta ve uzun vadeli ihracat kredi sigortası programları

Bankalar Ve Finans Kuruluşlarınca Uygulanan Bazı Finansman Araçları

 • Alacaklandırma (factoring)
  • Factoring işleminin aşamaları
  • Factoring işleminin özellikleri
 • Finansal kiralama (leasing)
  • Leasing işleminin aşamaları
  • Leasing işleminin özellikleri
 • Factoring
  • Factoring işinin aşamaları
  • Factoring işleminin özellikleri

Finansman Belgeleri

 • Poliçe
  • Poliçenin anlamı
  • Bir poliçede yasal olarak bulunması gereken unsurlar
  • Poliçede taraflar
  • Poliçe türleri
 • Emre yazılı senet (bono)
 • Çek
  • Çekte bulunması gereken yasal unsurlar
  • Çek kontrolünde dikkat edilecek unsurlar
  • Yabancı çeklerin iade gerekçeleri

Uluslararası Ticaret Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 90 saattir.

Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi  Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az ortaöğretim mezunu, temel seviyede (elementary) İngilizce bilgi olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.