finans ve borsa hizmetleri

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı; Borsa ve finans hizmetleri elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve finansman işlemlerinin muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;

 • Finans kurum ve kuruluşlarında,
 • Her türlü bankacılık hizmetlerinde,
 • Ön muhasebe servislerinde,
 • Yerel yönetim kuruluşlarında,
 • Büro ortamında çalışabilirler.

 

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı Sertifika Programının İçeriği – Süresi

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı Eğitim Süresi en fazla 2984 saat en az 2248 saat olarak belirlenmiştir.

Ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İş Planı
 • Büro Düzenleme
 • Evrak Takibi
 • F Klavye 1
 • F Klavye 2
 • Yazı Biçimleme
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablo
 • Sunu
 • Bilgisayarla İletişim
 • Ticari Defterler ve Belgeler
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Belediye İşlemleri
 • Sosyal Güvenlik 1
 • Sosyal Güvenlik 2
 • İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri
 • Ticaret Sicili İşlemleri
 • Mesleki Kuruluş İşlemleri
 • Perakende Satış Belgeleri
 • Fatura ve İrsaliye
 • Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler
 • Menkul Kıymetler
 • Bütçe İşlemleri
 • Vergi
 • Banka Kuruluşu
 • Mevduat İşlemleri
 • Kambiyo İşlemleri
 • Hizmet İşlemleri
 • Sigorta İşlemleri
 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri
 • Finansal Kuruluşlar
 • Türkiye’de Finansal Piyasalar
 • Finansal Yatırım Araçları
 • Türev Piyasa Araçları
 • Finansal İşlemler
 • Şirket Analizi
 • Finansal Muhasebe
 • Finansal Beyannameler
 • Tablo ve Raporlar
 • Mesleki Yabancı Dil 1
 • Mesleki Yabancı Dil 2

 

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı sertifikası eğitimlerine katılmak için gerekli olan şartlar:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı sertifikasının geçerliliği

Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı mesleğine yönelik olarak verilen kurs sonundaki kurs bitirme sınavı Milli Eğitim temsilcileri gözetiminde yapılır. Sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve Finans ve Borsa Hizmetleri Elemanı kurs bitirme belgesi (Sertifikası)” almaya hak kazanır. Kurum tarafından hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra teslim edilir. Sertifikanın teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir