İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu

Kategori: Büro Yönetimi - Sekreterlik

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Kursu

İşletme Personeli Yetiştirme Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. İşletme Personeli Yetiştirme eğitimi kursumuzun içeriği, İşletme Personeli Yetiştirme eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Güvenli Ağır Vasıta Kullanma Eğitimi Kursu

Kategori: Genel

Güvenli Ağır Vasıta Kullanma Eğitimi Kursu

Güvenli Ağır Vasıta Kullanma Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır Güvenli Ağır Vasıta Kullanma eğitimi kursumuzun içeriği, Güvenli Ağır Vasıta Kullanma eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Köprüüstü Takım / Kaynakları Eğitimi Kursu

Kategori: Genel

Köprüüstü Takım / Kaynakları Eğitimi Kursu

Köprüüstü Takım / Kaynakları Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Köprüüstü Takım / Kaynakları eğitimi kursumuzun içeriği, Köprüüstü Takım / Kaynakları eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu

Kategori: Genel

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Kamera Karşısında Oyunculuk eğitimi kursumuzun içeriği, Kamera Karşısında Oyunculuk kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Senaryo Yazımı Eğitimi Kursu

Kategori: Genel

Senaryo Yazımı Eğitimi Kursu Senaryo Yazımı Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Senaryo Yazımı eğitimi kursumuzun içeriği, Senaryo Yazımı eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu

Kategori: Genel

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu

Diksiyon ve Konuşma Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Diksiyon eğitimi kursumuzun içeriği, diksiyon eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Yangın Eğitimi Kursu

Kategori: Genel

Yangın Eğitimi Kursu

Yangın Eğitimi Kursu Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • İtfaiyecilikle ilgili temel kavramları tanımaları,
 • Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları,
 • Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları,
 • Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramaları,
 • Yangınların nedenlerini ve etkenlerini kavramaları,
 • Yangınları önleyici tedbirleri almaları,
 • Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazları tanımaları,
 • Yangın yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
 • Yangının neden olduğu kayıpları kavramaları,
 • Oluşabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doğru olarak yapmaları,
 • Yangın ihbarı ve personel hareket biçimini kavramaları,
 • Kişisel koruyucu cihazları ve teçhizatı doğru şekilde kullanmaları,
 • Acil durum eylem planını kavramaları,
 • Yangına müdahale ekiplerini oluşturmaları,
 • Yangına müdahale tekniklerini doğru olarak uygulama becerisi kazanmaları,
 • İlk yardım ve kurtarma bilgisine sahip olmaları,
 • İtfaiye araç ve gereçlerini tanımaları,
 • Fiilî yangın söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu

Kategori: Genel

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı (40 saat süreli) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığının 23 Ağustos 1985 tarih ve 18851 sayılı İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliği ile 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararı’yla kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı”

Bu Program 2009 yılından önce itfaiye elemanı olarak çalışmaya başlamış itfaiye çalışanları için hazırlanmıştır.

Kişiye Özel Sağlıklı ve Zindelikli Yaşam Eğitmenliği-Yaşam Koçluğu Kursu

Kategori: Aile ve Tüketici Bilimleri

Kişiye Özel Sağlıklı Ve Zindelikli Yaşam Eğitmenliği Eğitimi Kursu

 Kişiye Özel Sağlıklı Ve Zindelikli Yaşam Eğitmenliği Sertifikası programının amacı:

Bu program ile katılımcıların, insanların sağlıklı ve zindelikli yaşam sürmelerine katkı sağlamaları, bu amaçla bilimsel kriterlere uygun egzersiz programı hazırlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Programı başarı ile bitiren katılımcılar; spor merkezlerinde, fitness ve wellness salonlarında, insanların sağlıklı bir yaşam için spor ve egzersiz yapabilmeleri amacıyla kurulmuş her türlü merkezin yanı sıra özel ve bireysel olarak çalışabileceklerdir.