Search
Close this search box.

Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

06.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi
Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi

Turizm Bakanlığınca yapılan Enformasyon Memurluğu Sınavlarına; yabancı dili kullanma, iletişim ve konuşma becerilerini geliştirerek sözlü ve yazılı sınav için hazırlanmalarını, amaçlamaktadır.

Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Programı

Programın içeriği;

Jobs, Professions, Personal Details

 • Functions
  • Greeting People
  • Meeting People
  • introducing Oneself / Someone
 • Grammar
  • The Simple Present Tense
  • The Present Continuous Tense
  • The SimpIe Past Tense
  • The Past Canundolis Tense

Experıment S, Clothıng And Materıals

 • Function
  • Describing a Process
 • Grammar
  • Action and State Verbs
  • Active- Passiye in The Present

Complaınts, Political Events

 • Functions
  • Giving Opinions
  • Describing Recent Events
  • Agreeing, Disagreeing
 • Grammar
  • The Preseni Perfeci Tense
  • The Preseni Perfeci Contİnuous Tense
  • The Past Perfeci Tense
  • The Past Perfeci Contİnuous Tense

WEATHER, PROMİSES, TRAVELLlNG

 • Functions
 • Making Arrangements
 • Making Reservations
 • Giving Directions
  • Grammar
   • The Simple Future Tense
   • ‘Going To’ Future
   • The Future CanÜndolis Tense
   • The Future Perfeci Tense
   • The Future Perfeci Continuous Tense

TELEPHONE CALLS, REGULA TİONS, ORDERS

 • Functions
  • Requestings and Offerings
  • Talking About Prohititian
  • Making Recommendations
  • Explaining Holiday Activity Choices
  • Expressing PosibiIities in the Preseni and Past
 • Grammar ModaI Verbs
  • Can, Could, May, Might, WouId
  • Must, Mustn’t
  • Had Better, Should Hove, Shouldn’t Have

Accomodatlons, Hotel Types, Holıda Ys

 • Functions
  • Making Suggestions
  • Suggesting Solutions
  • Giving Advice
  • Discussing Possibilities
 • Grammar
  • Adjective Clauses
  • Noun Elatises
  • Adverb Clauses
  • Conditional Clauses
  • Wish Clause
 • Translation

Reports, Events, News

 • Functions
  • Reporting Events
  • Writing Questions and Answers For an Interview
 • Grammar
  • Reported Speech
  • Inverted Sentences
  • Tag Questions
 • Translation

Hıstorlcal Sıtes, Tourist Attractions

 • Functions
  • Describing Places
  • Talking about Hotel ServIces and Facilities
 • Grammar
  • The Active Voice Versus The Passiye Voice
  • Gerunds and Infinitives
  • The Causative

Turkey And Tourism (Hıstorıcal, Natural Beautles, Tourist Attraction)

 • Functions
  • Reading For General Idea
  • Reading For Specific Information
  • Transferring Information to a Map
  • Identifiying Meaning From Context

Formal Letters, Fax

 • Functions
  • Writing Letters
  • Sending a Fax
  • Writing Reports
 • Grammar
  • WiIl, Going to
  • Present Continuous
  • Be Able to, Can, Used to

Tourist Industry

 • Functions
  • Reading For Specific Information
  • Identiying Meaning From Context
  • Using Context to Complete a Text
 • Vocabulary Related to Tourism

Consolidation & Preparation For The Oral Exam

 • Funetions
  • İnterviewing
  • Deseribing Oneself
  • Describing lobs
 • Communicative Tasks
  • İnterview Techniques
  • Sample İnterviews

People In Tourısm

 • Functions
  • Writing a lob Description
  • Decribing a Situation
  • Writing a Conclusion

Travel Requırements

 • Functions
  • Informing Customers About Travel Requirements
  • Talking about Airport Services and Facilities
  • Listening for General Idea
  • Listening for Specific Information
 • Grammar
  • Degrees of Obligation
  • Revision of Must/Have to, Needn’t, Mustn’t

The Future Of The Tourist Industry

 • Functions
  • Discussing aMatter
  • Giving Opinions
  • Agreeing, Disagreeing
 • Bitirme sınavı

 Programın süresi 120 saattir.

Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • Ortaöğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.