Search
Close this search box.

Girişimcilik Kursu Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Girişimcilik Kursu Eğitimi
Girişimcilik Kursu Eğitimi

Girişimci kişide bulunması gereken nitelikleri, girişimcilik kültürü, girişim risklerinden korunma yolları iş kurmak için gerekli çalışmaları yapmalarını, pazarlama ve finansal tutma becerilerini geliştirmelerini, finansal kurumlardan yararlanma yollarını, iş kurma ile ilgili plan yapmalarını, iş ve iş analizleri yapma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Girişimcilik Kurs Programı Program içeriği;

Girişimcilik
 • Girişimciliğin önemi
  • Girişimcilik deyimleri
  • Girişimcilik ne demektir?
  • Girişimcilik size ne kazandırır?
  • Girişimcilikte ne gerekir
 • Başarılı girişimcinin özellikleri
  • Girişimcinin davranışları
  • Girişimcinin kişisel özellikleri
  • Girişimcilik en önemli özellikleri
  • Girişimcinin yetişmesi
  • Girişimci seçme modelleri
 • Girişimcinin temel işlevleri
  • Yeni mal ve hizmetlerinin kalitesini yükseltmek
  • Endüstride yeni organizasyonlar kurmak
  • Yeni pazarlara ulaşmak

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar

 • Esnaf
 • Tacir
 • Patron
 • Yönetici
 • Lider

Girişimcilik Kültürü

 • Girişimcilik kültürünün önemi
 • Girişimcilik kültürünün özellikleri
 • Girişimcilik kültürünün oluşmasında güdüleme
 • Girişimcilik kültürünün oluşması

Girişim Riskleri

 • Risk nedir
 • Risk türleri
 • Risklerin nedenleri
 • Riskten nasıl korutulmalıdır

İşletmelerin Kuruluşu

 • İşletmelerin amaçları
  • Genel amaçlar
  • Özel amaçlar
 • Kuruluş karar süreci
  • Yatırım düşüncesi
  • Fizibilite araştırması
  • Değerlendirme ve yatırım kararı
  • Kesin proje
  • Projenin uygulanması
  • Üretime geçiş aşaması
 • İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
  • Sanayi işletmeleri için kuruluş yerinin seçimi
  • Perakendeci işletmeler için kuruluş yerinin seçimi
  • Hizmet işletmeleri için kuruluş yerinin seçimi
 • Kapasite seçimi
  • Kapasite nedir?
  • Kapasite türleri
  • Kapasite kullanım oranı
  • Kapasite maliyet ilişkisi

Yasal Şirket Modelleri

 • Kişi işletmeleri
  • Adi şirket
  • Kolektif şirket
  • Komandit şirket
 • Sermaye şirketleri
  • Anonim şirket
  • Limited şirket
  • Sermaye paylara bölünmüş komandit şirket
 • Holdingler
 • Kooperatifler
 • Ticari bilgiler ve belgeler
 • Kamu kuruluşları ile olan ilişkiler

Pazar

 • Pazar nedir?
 • Karma Pazar(Pazar bileşimi)
  • Karma pazarın önemi
  • Karma pazarın özelliği
  • Karma pazarın unsurları
 • Pazar araştırmasının amacı
 • Pazar araştırmasının yapılışı
 • Talep tahmini
 • Pazar araştırma anketi
 • Pazar planı

Pazarlama

 • Pazarlama ve gelişim süreci
  • Pazarlama anlayışındaki aşamalar
  • Çağdaş pazarlama yaklaşımı
 • Girişimcinin yaklaşımı ve eğilimleri
  • Rekabetçi bakı
  • Girişimcinin geçmişi
  • Kısa dönemli bakış
 • Pazarlama planı
  • Pazarlama planını anlama
  • Pazarlama planı oluşturma
  • Pazarlama planı rehberi
 • Pazarlama stratejisi
  • Pazar payını büyütme
  • Pazarı çeşitlendirme
  • Ürün geliştirme
  • Yeni ürünler sunma

Pazarlama Eylem Programı

 • Ürün kararları
  • Yeni ürün kavramı
  • Ürün yaşam eğrisi
  • Marka imajı ve konumlandırma
  • Pazar payının belirlenmesi
 • Fiyat kararları
  • Fiyatlama yöntemleri
  • Fiyatlama stratejileri
 • Dağıtım kararları
  • Dağıtım kanalı nedir?
  • Tüketim ürünlerinde dağıtım kanalı türleri
  • Endüstriyel ürünlerde dağıtım kanalı türleri
  • Dağıtım kanalının sayısı
 • Tutundurma kararları
  • Reklam
  • Satışı özendirme
  • Satıcıların işlevleri
  • Satıcıların seçimi
  • Satıcıları denetleme ve değerlendirme
  • Satış tutundurma
  • Halkla ilişkiler ve duyuru

Finansal Yönetim

 • Finansal yönetimin önemi
 • Finansal yönetimde temel ilkeler
  • Ekonomiklik
  • Verimlilik
  • Kararlılık
 • Bilanço
  • Aktif kaynaklar
  • Pasif varlıklar
 • Gelir tablosu

Üretim Planı

 • Üretimin önemi
 • İş üretimi
 • Üretim türleri
  • Mal üretimi
  • Hizmet üretimi
 • Üretim planlaması
  • Genel üretim planlaması
  • Yeni fabrika
  • Yatırım bilgi formu
 • Üretimin kalite kontrolü
  • İşletmenin kalite kontrolü
  • Kalite kontrolü için planlama
  • Kalite kontrol etkinliklerinin organizasyonu
  • Otomatikleşme ve kalite kontrolü
  • Kalite kontrol deneyimlerinin uygulanması
 • Ürün maliyeti
  • Ürün maliyetinin hesaplanması
  • Ürün maliyetinin analizi

Kalite Kavramı

 • Kalitenin önemi
 • Kalite güvenliği
 • Kalite maliyetleri
  • Önleme maliyeti
  • Değerlendirme maliyeti
  • İç ve dış hata maliyeti
 • Kalite kontrolü
 • Kalite çemberi
 • Kalite istemi

İş Planı

 • İş planı nedir?
 • İş planının hazırlanması
  • İşin önemi
  • Pazarlama planı
  • Organizasyon planı
  • Finansal plan
 • İş planının sınıflandırılması
  • Süreye göre sınıflandırma
  • Etkinlik alanına göre sınıflandırma
 • İş planı rehberi

İş Ve İş Analizleri

 • İş analizlerinin kullanım alanı
 • İş analizleri üreci
  • Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi
  • Soru formunun hazırlanması
  • İşle ilgili bilgilerin toplanması
  • Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

Personeli İşe Alma

 • İşe alma
  • Personel bulma
  • Personel bulma yöntemleri
  • Personel seçme
 • İşe alıştırma ve personel eğitimi
  • İşe alıştırma
  • Personel eğitimi
  • İş güvenliği
  • Ücret
 • Performans planlama
 • Performans değerlendirme
  • Boyların çizelgesi
  • Kontrol listesi yöntemi
  • Sıralama yöntemi
  • Puan dağıtım yöntemi
  • Zorunlu dağıtım yöntem

Girişimci Adaylarına Öneriler

 • Girişimcilik aşamaları
  • Yatırım hakkında düşünme
  • Yatırım hakkında bilgilenme
  • Başarı için planlama
  • Hukuksal açıdan değerlendirme
 • Girişimcinin fon kaynakları
  • Kredi garanti formu
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Vakıfbank
  • Halk bank
  • Fon kredileri

Programın süresi 96 saattir.

Girişimcilik Kursu Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.