temel yoneticilik
Temel Yöneticilik Kurs Eğitimi

Temel Yöneticilik Kurs Eğitimi

Yönetim ve işletme esaslarını, bu esaslar doğrultusunda davranışlar kazanmalarını amaçlamaktadır.

Temel Yöneticilik Kurs Programı İçeriği:

Yönetim fonksiyonları

 • Tahmin
 • Planlama
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Motivasyon
 • İletişim
 • Beşeri ilişkiler
 • Karar verme
 • Liderlik
 • Yöneticilik ve liderlik
 • Liderlik modelleri
 • Durumsal liderlik
 • Amirle ilişkiler
 • Delegasyon

Beşeri ilişkiler

 • Kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi
 • Kişisel açıklık ve arttırma
 • İletişimde aksaklık
 • Motivasyon teknikleri
 • Grup aktivitesi

Kişisel gelişim

 • Kişilik özellikleri
 • Kendine güven
 • Objektif olma
 • Self kontrol

Zaman yönetimi

 • Yapılacak işler
 • Pareto analizi
 • Delegasyon
 • Zamanın etkin kullanılması

Rapor yazma

 • Teknik yazıyı diğerlerinden ayırma
 • Yazım tekniği ile ilgili biçimsel kurallar
 • Rapor çeşitleri
 • Uygulamalar

Stres yönetimi

 • Stres tanımı
 • Stres karşısında gösterilen tepkiler
 • Stresin neden ve sonuçları
 • Genel kişilik özellikleri ve avunma mekanizmaları
 • Stres ve kişilik özellikleri
 • Stresle başa çıkma
 • Gevşeme teknikleri
 • Zihinsel teknikler
 • Davranışçı teknikler
 • Hızlı ve etkili okuma
 • Okuyucu tiplerinin karşılaştırılması
 • Şartlanmalar ve hızlı okuma
 • Slâyt çalışmaları
 • Okuma anlama testleri
 • Konsantrasyon, algı, dikkat testleri

Etkili konuşma

 • Yanlış dinleme biçimleri
 • Etkin mesaj verme
 • Empati kurma

Takım çalışması

 • Yönetimde etkin takım çalışmasının önemi
 • Takımı belirleyen özellikler
 • Takımı başarısızlığa uğratan faktörler
 • Takımı oluşturan bireylerin özellikleri ve takıma etkisi
 • Takımda liderin önemi
 • Etkin takım çalışmasının özellikleri

Bilimsel araştırma

 • Araştırmanın önemi
 • Araştırmaya genel bakış
 • Araştırmanın evreleri
 • Araştırma çeşitleri

Yaratıcılık

 • Ön şartlama testi
 • Yaratıcılık kavramı
 • Şartlanmalar ve yaratıcılığa etkisi
 • Yaratıcılık tatbikatları
 • Ateş uygulaması
 • Kelime tamamlama
 • Resim tamamlama
 • Grupta yaratıcılık
 • Yönetimde deyim fırtınası tekniği
 • Ev yerleştirme uygulamaları
 • Dünyadaki yaratıcılık örnekleri
 • Son şartlanma testleri

Temel Yöneticilik Kurs Program Süresi:

Programın süresi 180 saattir.

Temel Yöneticilik Kurs Programına katılma koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir