Search
Close this search box.

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

08.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi
e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

UML (Unified Modeling Language), yazılım geliştirme tekniklerini ve ağ oluşturma teknolojilerini tanımalarını, Yazılım kalite güvencesinin özelliklerini, Internet çalışma sistemini ve Ağ oluşturma ile ilgili teknikleri kavramalarını, Yazılım geliştirme ve çeşitli işlemlerin yazılım ile bakim bilgisini, proje verisini ve Yazılım projesini yönetip planlarken kaynaklar kullanmalarını, Yazılım doğruluğunu, geçerliliğini kontrol etmeyi ve test etmeyi, UML  ile nesne tabanlı analiz ve tasarımı, e-ticaret site mimarisi ile ilgili kavramlar ile işlemleri, temel ağ yönetimi kavramlarını ve ateş duvarı güvenlik kavramların

ı gerçekleştirmelerini, Birlikte çalışmayı ve takım olarak hareket etmeyi, güncel olarak bilgi teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini, amaçlamaktadır.

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Programı İçeriği:

Yazılımın Prensipleri

 • Yazılım Kavramı
 • Yazılım Geliştirme İçin Kullanılan Çeşitli Yöntemler Ve Örnekleri/Paradigmalar
 • Yazılım Projesinin Gereksinimlerini Analiz Etme
 • Sistem Tasarımı, Tasarım Belirtimleri Ve Prosedürlerini Yapma
 • Tasarım Metodolojileri, Avantajları, Dezavantajları Ve Projelere Uygunluğu
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Yazılım Bakimi Hakkında Temel Kavramlar
 • Bitmiş Projelerde Bakim Ve Onarım (Süreci, Kuralları, Maliyet Tahmini, Değişim Mühendisliği, Geriye Doğru Mühendislik)
 • Yazılımda Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarının Kullanımı
 • Nesne Tabanlı Yazılımın Temel Kavramları
 • Yazılım Konfigürasyonu Yönetimi Üzerine Örnek Bir Çalışma

UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) İle Nesne-Tabanlı

Analiz Ve Tasarım (OOAD, OBJECT ORIENTED ANALYSIS & DESIGN)

 • Nesne Tabanlı Yaklaşım
 • Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım Başlangıcı, UML Tanıtımı
 • İhtiyaç Analizi Yapma
 • Oluşturulacak Nesneler ve Kullanılacak Sistem Nesnelerinin Analizini Yapma
 • Sistem Tasarlama
 • Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım (OOAD) UML’nin Avantajları ve Dezavantajları
 • Çeşitli Modeller ve Diyagramlar
 • Diyagram Tiplerini Değerlendirme, Oluşturma

Yazılım Projesi Yönetimi

 • Yazılım Yönetimi işlemi
 • Proje Süresince izleme, Kontrol Etme, Maliyetlendirme ve Çabuklaştırma Faaliyetleri
 • Kilometre (Yapı) Taslarını Belirleme
 • Yazılım Projelerini Planlama ve Yönetme
 • Farklı Proje Maliyetini Hesaplama Teknikleri
 • Çeşitli Yazılım Hesaplama Modelleri Arasındaki Farklılıkları Ayırt Etme
 • Kritik Aktivitelerle Paralel Yürütülmesi Gereken Aktiviteler
 • Riskten Sakınmak için Önlem Olarak Belirlenecek Ölçümler
 • Projedeki Risk Yönetiminin Yönetilmesi
 • Çeşitli Proje Programlama Teknikleri
 • Planlama ve Yönetim Araçlarını Seçme ve Kullanma

MICROSOFT PROJECT ile Proje Uygulama

 • Yazılım Geliştirme Projesindeki Konulara Genel Bakış
 • Projeyi Tanımlama
 • Proje Aktivitelerini Planlama
 • Proje Takvimi
 • Alt Görevler ve Kendi Kendini Tekrarlayan Görevleri içeren Görev Listesi Oluşturma
 • Kilometre Taşları ve Son Tarihi Oluşturma
 • Kaynak Gereksinimlerini Hesaplama
 • Proje Maliyetini Hesaplama
 • Kısıtları Silme, Ekleme ve Değiştirme
 • Risk Yönetimi Planı Oluşturma
 • Süreyi Hesaplamak için PERT (Program Evaluation And Review Technique) Kullanma
 • Görüşleri Kullanarak Proje Verisini Değerlendirme
 • Raporları Kullanarak Proje Verisini Analiz Etme
 • Projeyi Yönetme ve Takip Etme
 • Projenin Kapanış işlemi

Yazılım Kalite Güvencesi

 • Kalite ve Devamlı Gelişme Arasındaki iliksi
 • Kalite Karakteristikleri ve Kılavuz Kullanma
 • Kalite Teknikleri
 • Kalite Yönetimi Sisteminin Bileşenleri
 • Kalite Şartları ve Testi Yapma
 • Kalite Planlama kavramları
 • Yazılım Ömür Çevriminin (SDLC, Software Development Life Cycle) Çeşitli Bölümlerinde Kullanılacak Kalite Kontrol Teknikleri
 • Kalite Kuralının Çeşitli Yönleri
 • Firma Yönetimi ve Kalite Ölçütlerinde Kilit Kavramlar
 • Farklı Kalite Sertifikaları ve Kalite Yönetimindeki Farklı Sorumlulukları Olan insanların Rolleri

Yazılım Doğruluğunu, Geçerliliğini Kontrol Ve Test Etme

 • Proje için Yazılım Gereksinimleri
 • Statik Analizi Yerine Getirme
 • Çeşitli Test Etme Stratejileri
 • Yazılım Test Etmenin Önemi
 • Test Durumu Tasarım Teknikleri
 • Test Etmek için Üç Temel Organizasyonel Yaklaşım

Ağ Oluşturma Temelleri

 • YAA (Yerel Alan Ağları) ve Aktarım Araçları
 • Ağ Donanımı ve Bağlantı Kabloları
 • SLlP (Serial Line Internet Protokol), PPP (Point To Point Protokol) Ve IEEE (Institute Of Electirical And Electronics Engineers) Protokollerinin Özellikleri ve Fonksiyonları
 •  FDDI (Fibre Distributed Data Interface), ISDN (Integrated Services Digital Network), ATM’ nin (Asynchronous Transfer Mode) Çalışması
 • Ağ Protokollerini ve Modellerinin Çalışması
 • OSI (Open System Interconnection) Fiziksel Katmanı
 • Veri Bağlantı Katmanı, Ağ Katmanı ve Ulaşım Katmanı
 • Bölüm Katmanı, Sunum ve Uygulama Katmanının Çalışması

TCP/IP (Transmıssıon Control Protocol İnternet Protocol)

 • Doğru Protokolün Seçilmesi
 • TCP/IP Mimarisi
 • iP Adreslemesi ve iP Alt Ağlara Ayırma
 • Microsoft TCP, IP’yi Gerçekleştirme
 • iP Yönlendirme
 • Dinamik Anasistem Konfigürasyon Protokolü (DHCP, Dynamics Host Configuration Protocol)’ nü Yapılandırma
 • Netbios (Network Basic Input Output System) isim Çözünürlüğünü Yapılandırma
 • Anasistem Çözünürlüğünü Yapılandırma
 • TCP/IP Yardımcı Programları Kullanma
 • Çalışan Ağ Yönetimi

e-Ticaret Kavramları

 • Internet is Modelleri
 • e -Ticaret’in Anlamı
 • e- Ticaret Altında B2C (Business To Customer), B2B (Business To Business), C2C (Customer To Customer) Yaklaşımlarını İnceleme
 • Pazarlama ve Kişiselleştirme
 • Sof Elektronik Veri Değişimini Gerçekleştirme
 • e Ticaret için Gerekli Firma içi Düzenlemeler
 • Çeşitli Elektronik Ödeme Sistemleri
 • e – Ticaret’ de Var olan Güvenlik Konuları
 • e – Ticaret Sitesinin Tasarımını Yapma
 • e – Ticaret Girişimleri için Destek Organize Etme
 • e – Ticaret’ de Gereken Kanuni Konular

Ateş Duvarı Ve İnternet Güvenliği

 • Bilgi Sistemleri Güvenlik Modelleri ve Politikaları
 • Güvenlik Tasarımı Yaklaşımları
 • Güvenlik Sistemi Kullanabilir Mekanizmaları
 • Bilgi Sistemleri Risk Hesaplama Yöntemleri
 • Risk Tablosu Oluşturma Ve Çözüm Önerileri
 • Bilgi Sistemleri Güvenilirlik Mekanizmalarını Kurma
 • İnternet Çalışma Ortamında Güvenlik Riskleri
 • Ağ Koruması
 • Ateş Duvarı Konfigürasyonu
 • Ateş Duvarı’nın Kuralları ve Ürünleri
 • Parola

DB2 Ortamında Uygulama Geliştirme

 • Farklı DB2 Nesneleri
 • Veri işlemi
 • DB2 Programlama Yöntemlerini Gerçekleştirme
 • Gömülü SOL (Structured Ouery Language) Programlama ve Uygulama Geliştirme Kavramları
 • ODBC (Open Database Connectivity) / ELI (Command Line Intertace) Programlama
 • JDBC (Java Database Connectivity) Nesnelerini ve Java Kullanarak Veri Tabanına Bağlanma
 • Depolanmış Prosedür Yapıcı, Dağıtımı işin Birimi, Parametre Yapıcıları Kullanarak ileri Düzey Programlama Yapma

JAVA 3.5 için VISUAL AGE İle Çalışmak

 • Java için Visual Age’in Görsel Kompozisyon Etkinliğini Kullanarak Uygulamalar Geliştirme
 • Java Sınıfları inşa Etmek için Tümleşik Geliştirme Ortamını Kullanma
 • Javabeans Bileşenlerini Kullanma ve Oluşturma
 • Serviets ve JSP (Java Server Pages) Geliştirme
 • Veri Girişi Beans Kullanma

WEBSPHERE APPLlCATION SERVER 3.5

 • Websphere Ailesinin Ürünleri ve Etkileşimleri
 • Websphere Application Server Özellikleri
 • Web Uygulamaları
 • İleri Düzey Websphere Application Server’ da JSP ve Serviets Tasarlama ve Plana Göre Yerleştirme

WEBSPHERE STUDIO

 • Websphere Studio’nun Özellikleri
 • Websphere Sayfa Tasarımcısı
 • Applet Tasarımı
 • Stüdyo Sihirbazlarını Kullanarak Servlets Oluşturma
 • Websphere Studio
 • Websphere Studio ile Uygulama Geliştirme ve Planlama
 • Dosyalar, Projeler ve Linkler Yönetme
 • Studio’da Yanlış Ayıklayıcıyı Kullanma
 • Websphere Application Server

WEBSPHERE COMMERCE SUITE 4.1

 • IBM Websphere Commerce Suite Uygulamasının Temelleri
 • Commerce Suite Uygulama Mimarisi
 • Commerce Suite Uygulama Araçları
 • Websphere Commerce Suite Uygulamaları için Plan Yapma
 • Websphere Commerce Suite Uygulaması, Yüklemesi ve Konfigürasyonu
 • Depo Yayınlama ve Oluşturma
 • Ürün Katalogu Oluşturma ve Planlama
 • Depoda Ürünleri Görüntüleme
 • Site Yöneticisinin Görevlerini Oluşturma
 • Depo Yönetimi Görevlerini Oluşturma
 • Güvenlik Oluşturmak için Prosedürleri Seçme
 • Ödeme Hizmetleri
 • İletişim ve Konfigürasyon için XML (Extensible Markup Language) Standartlarını Kullanma
 • Hotmedia ile Shopper Ara yüzünü Oluşturma
 • DB2 Text Extender ile Ürünler için Güçlü Araştırmalar Oluşturma
 • Websphere Commerce Suite Özelleştirmesinin Temellerini Açıklama
 • Websphere Commerce Suite Sağlayıcısının Mimarisi
 • Commerce Suite Servlet’in Makine Mimarisi
 • NET.DATA
 • NET.DATA’nın işlevleri
 • Geçersiz Kılıcı işlevleri Oluşturma
 • Dinamik Sayfaları Gerçekleştirme
 • Katalog Veri Tabanını, Dolaşımı ve Görüntülemeyi Özelleştirme
 • Kayıt ve Adres Kitapçığını Kullanma
 • Alışveriş Akışı
 • Sıra işlemi
 • İkili Para Birimi Desteği

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 392 saattir.

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olan ve orta öğretim kurumlarında birinci yabancı dil olarak İngilizceyi alan ve bu dersi basarı ile bitirdiğini belge ile kanıtlayanlar veya TC. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yabancı Dil Kursları İngilizce Öğretim Programı içinde 1.Düzey olarak tanımlanan ders programını basari ile tamamlayanlar ile isletmendik sertifikası olanlar veya örgün eğitim kurumlarında son beş yıl içerisinde toplam en az 60 saat temel bilgisayar eğitimini basari ile tamamlamış olan ve özel kursların “Bilgisayar Programcılığı” programını basari ile bitirenler veya mesleki ve teknik liselerin bilgisayar bölümünü bitirenler veya meslek yüksek okullarının bilgisayar programcılığı mezunu olanlar,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.