Search
Close this search box.

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Eğitimi Kursu

Programın Dayanağı;

Cisco (CCNP) Ağ Uzmanı” Yetiştirme Kursu : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı “Özel Kurslar Çerçeve Programı”dır.

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • Ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi birikimi oluşturmaları,
 • Gelişmiş ağ protokollerini tanımaları ve planlayabilmeleri,
 • Ağda yedekleme teknolojilerini kavrayarak yedekleme yapabilme becerisi kazanmaları,
 • Ağdaki hataları bulup giderme becerisi kazanmaları,
 • Cisco cihazlarını kullanarak küçük ve orta ölçekli networkler kurabilmeleri beklenmektedir.

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme i Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.HAFTA

 • YÖNLENDİRME PROTOKOLLERİ
 • EIGRP Ayarı
 • EIGRP tanıtımı
 • EIGRP kurulumu ve doğrulaması
 • İleri düzey EIGRP seçeneklerinin ayarı
 • ç. EIGRP kimlik doğrulama (Authentication) ayarı
 • Kurum ağında EIGRP kullanımı
 • OSPF Ayarı
 • OSPF protokolünün tanıtımı
 • OSPF paket tipleri
 • OSPF yönlendirme ayarı ç. OSPF ağ tipleri
 • Link State Advertisement (LSA) algoritması
 • OSPF route summarization ayarı
 • OSPF’te özel area tiplerinin ayarı
 • OSPF kimlik doğrulama (authentication) ayarı
 • IS-IS Protokolü
 • IS-IS ve Integrated IS-IS yönlendirme tanıtımı
 • IS-IS yönlendirme operasyonu
 • Temel Integrated IS-IS ayarı
 • ROUTING DUYURULARINA MÜDAHALE ETME
 • Çoklu IP Yönlendirme Protokolü Kullanan Ağları Yönetme
 • “Route Redistribution” Ayarı ve Doğrulaması
 • Yönlendirme Duyuruları Trafiğininin Ayarı
 • İleri Düzey IOS Özelliklerinin Gerçekleştirimi: DHCP Ayarı
 • TEMEL BGP AYARI
 • Genel BGP Kavramları ve Terminolojisi
 • EBGP ve IBGP Açıklamaları
 • Temel BGP Operasyonunun Ayarı
 • BGP Path Seçimi
 • Temel BGP Path Seçimine Müdahale Etmek İçin “Route Map” Kullanımı

2.HAFTA

 • IPv6 Tanıtımı
 • IPv6 Adres Tanımı
 • Dinamik IPv6 Adreslerin Gerçekleştirilmesi
 • OSPF Ve Diğer Yönlendirme Protokolleriyle IPv6’nın Birlikte Kullanılması
 • IPv6 Ve IPv4’ün Birlikte Kullanımı
 • KAMPÜS AĞINA GİRİŞ
 • Kurulum Ağının Parçası Olarak Kampüs Ağı
 • Hiyerarşik Olamayan Ağda, Cihazlar
 • 2. Katman Ağ Sorunları
 • Çok Katmanlı Anahtarlama (Multilayer Switch)
 • Hiyerarşik Olmayan Ağda Çok Katmanlı Anahtarlama ve VLAN Sorunları
 • “Enterprise Composite Modeli”
 • Erişim düzeyi (Building Access)
 • Dağıtım düzeyi Building Distribution
 • Sunucu kümesi (Server Farm)
 • Kampüs çekirdeği (Campus Core)
 • Ağ yönetimi
 • “Enterprise Composite Model” in faydaları
 • “Campus Infrastructure” Modeli
 • SANAL AĞ TANIMLAMASI (VLAN)
 • VLAN Yapıları İçin Egzersizler
 • Kötü tasarlanmış bir ağdaki sorunlar
 • İşletme görevlerini VLAN’larla gruplama
 • VLAN Fonksiyonlarının İş Ortamında Kullanımı
 • “Interconnection” teknolojileri
 • Araç ve kablo gereksinimlerini belirleme
 • Hiyerarşik ağlarda VLAN’lar ç. Kaynaktan hedefe trafik
 • Anahtarlama ara birimlerinin gözden geçirilmesi
 • Bir Hierarchical Ağ İçinde “Mapping VLAN”
 • Kaynaktan Hedefe Giden Trafiğin İncelenmesi
 • Switch Ara Birim Ayarlarını Gözden Geçirme
 • VLAN Gerçekleştirimi
 • Kurum ağında VLAN’ların faydaları
 • Yerel (Local) VLAN’lar
 • Uçtan uca (end-to-end) VLAN
 • VLAN ayar modları
 • VLAN erişim portu
 • VLAN gerçekleştirim komutları
 • VLAN gerçekleştirimi
 • Trunk Gerçekleştirimi
 • VLAN Trunk
 • ISL Trunkları
 • IEEE 802.1Q Trunkları
 • IEEE 802.1Q Native VLAN
 • IEEE 802.1Q Native VLAN ile ilgili sorunlar
 • VLAN aralıkları
 • VLAN Aralıkları Ayarları
 • Trunk ayar komutları
 • Trunk ayarı
 • DTP (Dynamic Trunking Protocol) ayarları
 • VTP İle VLAN Bilgilerini Yayma
 • “VTP Domain”
 • VTP protokolü
 • VTP modları
 • VTP pruning
 • VTP işleyişi
 • VTP ayar komutları
 • VTP yönetim domain ayarı
 • Mevcut VTP yapısına yeni anahtar ekleme
 • Genel Trunk Hat Problemlerinin Çözümü
 • SPANNING TREE PROTOKOLÜ GERÇEKLEŞTİRİMİ
 • Spanning Tree Protokolü (STP)
 • Şeffaf köprüler (Transparent Bridges)
 • Döngüleri (Loop) belirleme
 • Döngülerin oluşmadığı ağlar
 • IEEE 802.1d Spanning Tree Protokolü (STP)
 • Kök köprü (Root Bridge)
 • Portların rolleri
 • STP üzerine geliştirilmiş ilave fonksiyonlar
 • STP Yönlendirme Döngülerini Önleme
 • Tek yönlü hat hatası
 • Döngü koruyucu (Loop Guard)
 • Tek yönlü hatlar yüzünden STP hatalarının oluşmasını engelleme ç. UDLD ve döngü koruyucu ayarı
 • Rapid Spanning Tree Protokolünün (RSTP) Gerçekleştirimi
 • RSTP
 • RSTP port durumları
 • RSTP port rolleri
 • ç. Kenar port (Edge Port)
 • RSTP link tipleri
 • RSTP BPDU paketleri
 • RSTP “Proposal” ve “Agreement” işlemleri
 • RSTP yapı değişikliği ğ. RSTP komutları
 • RSTP komutlarının uygulanması
 • Multiple Spanning Tree Protokolün (MSTP) Gerçekleştirimi
 • MSTP
 • MSTP region
 • Extended system ID
 • 802.1Q ve MSTP bölgeleri arasındaki etkileşim
 • MSTP komutları
 • MSTP ayarı ve doğrulaması
 • “Link Aggregation” ve “EtherChannel” Ayarı
 • EtherChannel nedir?
 • PAGP ve LACP protokolleri
 • EtherChannel ayarı ç. EtherChannel kullanarak “Port Channel” ayarı
 • EtherChannel üzerinde yük dağılımı ayarı
 • VLAN’LAR ARASI ROUTING GERÇEKLEŞTİRİMİ
 • VLAN’lar Arası Yönlendirme
 • Çok katmanlı anahtar
 • katman anahtar yönlendirme işlemi
 • Harici yönlendirici kullanarak VLAN’lar arası trafik taşıma (InterVLAN)
 • Harici yönlendirici kullanarak VLAN’lar arası trafik taşıma (InterVLAN) ayar komutları
 • CEF Tabanlı MLS
 • katman anahtarlama
 • CEF tabanlı MLS
 • MLS paket yönlendirme işlemi ç. CEF ayar komutları
 • CEF tabanlı MLS çalıştırma
 • Tipik CEF problemleri ve çözümleri
 • CEF sorun giderme komutları
 • CEF tabanlı MLS sorun giderme
 • VLAN’lar Arası Yönlendirmeyi Çalıştırma
 • 3. katman anahtarda “Virtual Interface”
 • 3. katman anahtarda “Routed Interface”
 • 3. katman anahtarda VLAN’lar arası trafik taşıma (InterVLAN) ayar komutları
 • KAMPUS AĞININ ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMA
 • HSRP Kullanarak 3. Katman Yedeklilik Sağlama
 • Yönlendirici yedekleme işlemi
 • Yönlendirme sorunları
 • HSRP nedir?
 • HSRP operasyonu
 • HSRP durumları (States)
 • HSRP ayar komutları
 • HSRP’yi etkin kılma
 • VRRP ve GLBP Kullanarak 3. Katman Yedeklilik Sağlama
 • VRRP operasyonu
 • GLBP operasyonu
 • VRRP ve GLBP’yi etkin kılma ç. VRRP ve GLBP ayarı
 • Modüler Switch’lerde Yedek Donanım ve Yazılım Gerçekleştirimi
 • “Virtual Router Redundancy”
 • “Supervisor Redundancy”
 • Yedek “Supervisor Engine” ayar komutları
 • Yedek “Supervisor Engine” gerçekleştirimi
 • Cisco Catalyst 6500 anahtarlar
 • “Single” ve “Dual” yönlendirici modları
 • SRM Ve SSM kullanarak hata dayanıklılığını artırma
 • Durmaksızın yönlendirme
 • NSF’le birlikte çalışan protokoller
 • NSF ve SSO kullanarak hata dayanıklılığını artırma
 • NSF ayarı
 • Yedekli Güç Kaynağı Gerçekleştirimi
 • Yedekli güç kaynağı ayarı
 • Yüksek kullanılabilirlik ayarı doğrulaması
 • Yük paylaşımı (Load Sharing)
 • HSRP verimliliği artırma seçenekleri
 • HSRP ince ayarları
 • HSRP “Debug” komutları
 • HSRP ayarı hata düzeltmesi
 • KAMPÜS AĞINDA SERVİS KAYIPLARINI VE VERİ HIRSIZLIĞINI EN AZA İNDİRME
 • Anahtar Güvenliği
 • Anahtar güvenlik konularının gözden geçirilmesi
 • Anahtar atak kategorileri
 • “MAC Flood” atak ç. “Port Security”
 • “Port Security” ayarı
 • “Sticky MAC” adreslerle port security
 • İzinsiz erişim
 • IEEE 802.1x port tabanlı kimlik doğrulama
 • VLAN ataklarına karşı koruma
 • “VLAN hopping”
 • “VLAN hopping” in üstesinden gelme
 • VLAN erişim listeleri (VACL) ç. VACL ayarı
 • Private VLAN (PVLAN)
 • PVLAN ayarı
 • “Spoof’ Ataklarına Karşı Korunma
 • “DHCP Spoof’ atağı
 • “DHCP Snooping” kavramı
 • “DHCP Snooping” ayar komutları ç. “MAC Spoof’ atağı
 • Address Resolution Protocol (ARP)
 • Dinamik ARP denetleme ayar komutları
 • “ARP Spoofing” ataklarına karşı korunma
 • Anahtarların Güvenliğini Artırma
 • Cisco Discovery Protokol’ündeki zaaflar (CDP)
 • “Secure Shell” zaafları
 • Telnet protokolünün zaafları
 • VTY erişim listeleri
 • Erişim listelerini VTY’ye uygulamak için komutlar
 • STP Güvenlik Mekanizmaları
 • STP operasyonunu koruma
 • “BPDU Guard” ayarı
 • “BPDU Filtering” ayarı
 •  “Root Guard” kavramı
 • “Root Guard” konfigürasyon komutları
 • “Root Guard” ayarı

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 90 saattir.

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Program; en az ortaöğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler için hazırlanmış olup kursiyerlerin, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması gereklidir.
 • Kurs programına, “Cisco (CCNA) Ağ Yöneticisi” kursunu tamamlamış veya eğitim kurumunca açılacak bu kursa ait “düzey belirleme” sınavından 90 ve üzeri not almış olan kişiler katılabilir

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Cısco (Ccnp) Ağ Uzmanı Yetiştirme Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.