Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi

07.10.2023

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi
Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi

Turizm Bakanlığınca yapılan Enformasyon Memurluğu Sınavlarına; yabancı dili kullanma, iletişim ve konuşma becerilerini geliştirerek sözlü ve yazılı sınav için hazırlanmalarını, amaçlamaktadır.

Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Programı

Programın içeriği;

Jobs, Professions, Personal Details

 • Functions
  • Greeting People
  • Meeting People
  • introducing Oneself / Someone
 • Grammar
  • The Simple Present Tense
  • The Present Continuous Tense
  • The SimpIe Past Tense
  • The Past Canundolis Tense

Experıment S, Clothıng And Materıals

 • Function
  • Describing a Process
 • Grammar
  • Action and State Verbs
  • Active- Passiye in The Present

Complaınts, Political Events

 • Functions
  • Giving Opinions
  • Describing Recent Events
  • Agreeing, Disagreeing
 • Grammar
  • The Preseni Perfeci Tense
  • The Preseni Perfeci Contİnuous Tense
  • The Past Perfeci Tense
  • The Past Perfeci Contİnuous Tense

WEATHER, PROMİSES, TRAVELLlNG

 • Functions
 • Making Arrangements
 • Making Reservations
 • Giving Directions
  • Grammar
   • The Simple Future Tense
   • ‘Going To’ Future
   • The Future CanÜndolis Tense
   • The Future Perfeci Tense
   • The Future Perfeci Continuous Tense

TELEPHONE CALLS, REGULA TİONS, ORDERS

 • Functions
  • Requestings and Offerings
  • Talking About Prohititian
  • Making Recommendations
  • Explaining Holiday Activity Choices
  • Expressing PosibiIities in the Preseni and Past
 • Grammar ModaI Verbs
  • Can, Could, May, Might, WouId
  • Must, Mustn’t
  • Had Better, Should Hove, Shouldn’t Have

Accomodatlons, Hotel Types, Holıda Ys

 • Functions
  • Making Suggestions
  • Suggesting Solutions
  • Giving Advice
  • Discussing Possibilities
 • Grammar
  • Adjective Clauses
  • Noun Elatises
  • Adverb Clauses
  • Conditional Clauses
  • Wish Clause
 • Translation

Reports, Events, News

 • Functions
  • Reporting Events
  • Writing Questions and Answers For an Interview
 • Grammar
  • Reported Speech
  • Inverted Sentences
  • Tag Questions
 • Translation

Hıstorlcal Sıtes, Tourist Attractions

 • Functions
  • Describing Places
  • Talking about Hotel ServIces and Facilities
 • Grammar
  • The Active Voice Versus The Passiye Voice
  • Gerunds and Infinitives
  • The Causative

Turkey And Tourism (Hıstorıcal, Natural Beautles, Tourist Attraction)

 • Functions
  • Reading For General Idea
  • Reading For Specific Information
  • Transferring Information to a Map
  • Identifiying Meaning From Context

Formal Letters, Fax

 • Functions
  • Writing Letters
  • Sending a Fax
  • Writing Reports
 • Grammar
  • WiIl, Going to
  • Present Continuous
  • Be Able to, Can, Used to

Tourist Industry

 • Functions
  • Reading For Specific Information
  • Identiying Meaning From Context
  • Using Context to Complete a Text
 • Vocabulary Related to Tourism

Consolidation & Preparation For The Oral Exam

 • Funetions
  • İnterviewing
  • Deseribing Oneself
  • Describing lobs
 • Communicative Tasks
  • İnterview Techniques
  • Sample İnterviews

People In Tourısm

 • Functions
  • Writing a lob Description
  • Decribing a Situation
  • Writing a Conclusion

Travel Requırements

 • Functions
  • Informing Customers About Travel Requirements
  • Talking about Airport Services and Facilities
  • Listening for General Idea
  • Listening for Specific Information
 • Grammar
  • Degrees of Obligation
  • Revision of Must/Have to, Needn’t, Mustn’t

The Future Of The Tourist Industry

 • Functions
  • Discussing aMatter
  • Giving Opinions
  • Agreeing, Disagreeing
 • Bitirme sınavı

 Programın süresi 120 saattir.

Enformasyon Memurluğu Sınavlarına Hazırlık Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • Ortaöğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlet Onaylı Kurslar:

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.