Search
Close this search box.

Yangın Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Yangın Eğitimi Kursu

Yangın Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Yangın Eğitimi kursumuzun içeriği, Yangın Eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Üniversite ve E devlet Onaylı Sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Bu alandaki diğer bir eğitim programı olan  itfaiye elemanı yetiştirme kurs programını ise buradan inceleyebilirsiniz. .

Yangın Sertifikası programının amacı:

Yangın eğitimi kursumuzun amacı; İşletmeler bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir.

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • İtfaiyecilikle ilgili temel kavramları tanımaları,
 • Yanma ve yangın ile ilgili kavramları tanımaları,
 • Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları,
 • Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramaları,
 • Yangınların nedenlerini ve etkenlerini kavramaları,
 • Yangınları önleyici tedbirleri almaları,
 • Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi edinmeleri,
 • Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazlar tanımaları,
 • Yangın yerindeki tehlikeleri sezmeleri,
 • Yangının neden olduğu kayıpları kavramaları,
 • Oluşabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doru olarak yapmaları,
 • Yangın ihbar ve personel hareket biçimini kavramalar,
 • Kişisel koruyucu cihazlar ve teçhizat doru şekilde kullanmaları,
 • Acil durum eylem planını kavramaları,
 • Yangına müdahale ekiplerini oluşturmaları,
 • Yangına müdahale tekniklerini doru olarak uygulama becerisi kazanmaları,
 • İlk yardım ve kurtarma bilgisine sahip olmaları,
 • İtfaiye araç ve gereçlerini tanımaları,
 • Fiilî yangın söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.

 

Meslek Elemanı Tanımı

Herhangi bir meslek sınıfı yapılmaksızın Yangın Eğitimlerini İşletmelerde çalışan personellerin tamamının alması yönetmelikle zorunlu hala getirilmiştir.

19–12–2007 tarihli 2007 / 12937 sayılı binaların yangından korunması hakkında yönetmelik MADDE 124 (I)- Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur. MADDE 130 (2)- Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkanları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler.

İstihdam Alanları

Kamu ve Özel Kurumlarda çalışmakta olan ve iş hayatına atılacak bütün bireylerin alması zorunlu eğitim kategorisinde yer almaktadır.

Yangın Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.GÜN

 • Yanma ve Yangın Bilgisi
 • Yangın-Yangın Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Yöntemleri
 • Yangın Nedenleri ve Etkenleri
 • Yangını Önleyici Tedbirler

2. GÜN

1. Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri

 • Su
 • Köpük
 • Kuru Kimyasal Tozlu Söndürücüler
 • Karbondioksitli(Co2) Söndürücüler
 • Fm-200, Naf ve İnergen  Gaz Söndürücüler
 • 2. Yangın Söndürmede Kullanlan Malzemeler ve Cihazlar

3. GÜN

 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Yangının Sebep Olduğu Kayıplar
 • Yangın Başlangıcı ve İlk Müdahale
 • Yangın ihbarının Verilmesi ve Personelin Hareket Tarzı
 • Personel Tahliye Güzergâh ve Toplanma Yerine Geçilmesi
 • Kişisel Koruyucu Teçhizatlar, Cihazlar ve Kullanımı
 • Acil Eylem Planı

4. GÜN

 • Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
 • Yangına Müdahale Teknikleri
 • Kurtarma Bilgisi
 • İlk Yardım Bilgisi

5. GÜN

 • Uygulamalı Olarak İtfaiye Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı
 • Fiilî Yangın Söndürme Eğitimi

Yangın Eğitimi Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 5 Gün 20 Ssaattir.

Yangın Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Herhangi bir koşul aranmaksızın herkes katılabilir.

Yangın Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Yangın Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Yangın Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurt dışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.