Search
Close this search box.

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı (40 saat süreli) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığının 23 Ağustos 1985 tarih ve 18851 sayılı İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliği ile 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararı’yla kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı”

Bu Program 2009 yılından önce itfaiye elemanı olarak çalışmaya başlamış itfaiye çalışanları için hazırlanmıştır.

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • İtfaiyecilikle ilgili temel kavramları tanımaları,
 • İtfaiyecilikle ilgili temel becerileri edinmeleri,
 • İtfaiyecilikle ile ilgili ekipmanları tanımaları, kullanmaları ve çalışır durumda muhafaza etmeleri,
 • İtfaiye araç-gereç ve malzemelerini kullanmaları,
 • Yangın ve yangın güvenliği ile ilgili temel kavramları tanımaları,
 • Yanma ve yangın ile ilgili temel durumları tanımaları,
 • Yangınlar ve yangından korunma yöntemlerini kavramaları,
 • Yangından korunma ve yangını önleme tedbirlerini almaları,
 • Yangının hangi ortamlarda ne gibi riskler oluşturduğunu ve insanı nasıl etkilediğini kavramaları,
 • Yangının oluşmaması için alınacak önlemler hakkında bilinçli olmaları,
 • Teknolojiyi kullanarak olaylara en etkili şekilde müdahalede bulunmaları,
 • Kimyasalları tanıyarak zararları ve tehlikelerinden korunmaları,
 • Binaların yangından korunma yönetmeliğinin gerekliliğini ve önemini kavramaları,
 • Kurtarma ve yaralı taşımada emniyetli çalışma kurallarına uymaları,
 • Temel ilk yardım uygulamaları ve itfaiyecilik spor eğitimini kavramaları,
 • Adli bilimlerin önemini kavramaları,
 • Yangın yeri incelemesinin yasal dayanakları hakkında bilgi edinmeleri,
 • Doğru ve güvenli yangın raporları hazırlamaları beklenmektedir

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.GÜN

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

 • Afet Bilgisi
 • İtfaiyenin Tarihçesi
 • İtfaiye Organizasyonu
 • İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri
 • Çalışma Motivasyonu
 • Yangın Güvenlik Kavramları

2. GÜN

Uygulamalı Olarak İtfaiye Araç-Gereç Ve Malzemelerini Tanıma Ve Kullanma

 • Çok Maksatlı Araç ve Üzerindeki Malzemelerin Kullanılması
 • Kılavuz (Kurtarma) Aracı ve Malzemelerinin Kullanılması
 • Merdivenli Araç Kullanımı
 • Motopomp Kullanmak
 • İtfaiye Aracı Kumanda Panosunu Kullanmak
 • Kesiciler, Ayırıcılar ve Hidrolik Aletlerin Kullanılması
 • Jeneratör ve Elektrikli El Aletlerinin Kullanılması
 • Havalandırma Cihaz ve Malzemelerinin Kullanılması
 • Teneffüs Cihazlarını Tanıma ve Kullanma
 • Yangın Söndürme Cihazları, Özellikleri ve Kullanma
 • Köpük İşleme Malzemelerini Tanıma ve Kullanma
 • Hortumlar, Lanslar ve Rekorları Tanıma ve Kullanma
 • İtfaiye Aracına Su İkmalinin Yapılması
 • Ekipmanların Kontrol ve Bakımını Yapmak
 • El ve Güç Aletlerini Tanıyıp, Güvenli Bir Biçimde Kullanmak

3. GÜN

Yanma Ve Yangın Bilgisi

 • Yanma Nedir?
 • Yangın Nedir, Bileşenleri Nelerdir?
 • Yangının Aşamaları, Ürünleri
 • Isı Kaynakları Nelerdir
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler
 • Isı Transferi
 • Yangın Çeşitleri
 • Yangının Meydana Geldiği Ortamlar
 • Yangın Söndürme Usulleri
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler

4. GÜN

Yangından Korunma Ve Önleyici Tedbirler

 • Binalarda Alınması Gereken Yangın Önlemleri
 • Endüstriyel Tesislerde Alınması Gereken Yangın Önlemleri
 • Akaryakıt, LPG ve LNG İstasyonlarında Alınması Gereken Yangın Güvenliği
 • Araçlarda Alınması Gereken Yangın Güvenliği
 • Risk ve Zarar Azaltma Yöntemleri
 • Acil Durum Planlaması
 • Önleyici Tedbirler Konusunda Kanun ve Yönetmelikler
 • Bina ve Tesis Yangın Risklerini Belirlemek

5.  GÜN

Uygulamalı Olarak Yangına Müdahale Teknikleri

 • İhbarların Alınması
 • Olay Yeri İntikal Etmek
 • Tabya Kurmak
 • Yangında İlerlemek
 • Araç Operatörlüğü Yapmak
 • Müdahale Yöntemleri, Çalışmaları
 • Olay Yerindeki Tehlikeler
 • Bina Yangınlarına Müdahale
 • Endüstriyel Tesis Yangınlarına Müdahale
 • Orman Yangınlarına Müdahale
 • Araç Yangınlarına Müdahale
 • Rafineri ve Kimyasal Tesis Yangınlarını Söndürmek
 • KBRN Saldırı Kaza ve Yangınlarına Müdahale Etmek
 • Bilgi İşlem Merkezi Yangınlarına Müdahale Etmek
 • Toz Patlamaları ve Müdahale

6. GÜN

Tehlikeli Maddeler Ve Kimyasallar

 • Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
 • Patlayıcılar Sıkıştırılmış Gazlar
 • Kolay Yanıcı Katılar
 • Parlayıcı Sıvılar
 • Oksitleyiciler ve Organik Kimyasallar
 • Toksik ve Bulaşıcı Maddeler
 • Tehlikeli Maddelerin Taşınması
 • Kimyasal Giysi ve Ekipmanlar

7. GÜN

Binaların Yangından Korunma Yönetmenliği

 • Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları
 • Tesisatların Yangın Risk durumunu Tespit Etmek
 • Kaçış Yolları Kaçış Merdivenleri ve Acil Çıkışlar
 • Yangın Algılama ve Kontrol Sistemleri
 • Yangın Söndürme Sistemleri
 • Tehlikeli Maddelerin Depolanması
 • Binalarda ve İşyerlerinde Yangın Güvenliği Sorumluluğu

8. GÜN

Uygulamalı Olarak Kurtarma Teknikleri

 • Yüksek Alanlarda Çalışma Prensipleri
 • Alçak Alanlarda Çalışma Prensipleri
 • Halatlar ve Halat Bağları
 • Kurtarma Setleri ve Malzemeleri
 • Kurtarma Operasyonları, Araçtan Kurtarma, Kuyudan Kurtarma, Enkaz ve Göçük Altındaki Canlıları Kurtarma, Su Baskınında Canlıları kurtarma, Trafik Kazalarında Kurtarma ve Asansörden Kurtarma.
 • Sedyeyle Yaralı İndirme – Çıkarma
 • Yatay Geçişler ve İnişler
 • Bina Yıkılma ve Çökme Şekilleri
 • Arama Kurtarma Çalışmaları
 • Dayanak ve Destek Ekipmanlarının Kullanımı
 • Hidrolik ve Hava Yastıklı Malzemelerin Kullanımı

9.  GÜN

Uygulamalı İlkyardım Ve İtfaiyecilik Spor Eğitimi

 • İlk Yardımın Amacı ve Temel İlkeleri
 • Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesinin Yapılması
 • Kazazedeye Psikolojik Destek Vermek
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalar da İlk Yardım
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
 • Şokta İlk Yardım
 • Boğulmalarda İlk Yardım
 • Zehirlenmelerde İlk Yardımda Bulunmak
 • Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Kondisyon Sağlayıcı Egzersizler
 • Fiziki Güç ve Dayanıklılığın Artırılması
 • İtfaiyecilik ve Kurtarma Faaliyetlerine Yönelik Egzersiz ve Spor Etkinlikleri

10.   GÜN

Olay Yeri İnceleme Ve Raporlama

 • Adli Bilimler ve Yangın İnceleme
 • Elektrik Kökenli Yangınlar
 • Kundaklama Yangınları
 • Ölümlü Yangınlar
 • Olay Dokümantasyonu ve Arşivi Yapmak
 • Olay Yeri Dokümantasyonu ve Yangın Raporunun Hazırlanması
 • Yangın Bilirkişiliği
 • Yangın Tanıklığı

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 40 saattir.

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Sertifikası Kursuna Katılma Koşulları:

 • Kurs programı, ülkemizde 2009 yılından önce itfaiye elemanı olarak çalışmaya başlamış ve hâli hazırda çalışmakta olan kişilerin meslekî bilgilenmelerini sağlamak ve onları sertifikalandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kursu Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

İtfaiye Elemanı Yetiştirme sertifikasının geçerliliği:

İtfaiye Elemanı Yetiştirme programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.