Search
Close this search box.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışma Belgesi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

06.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde (Ağır ve tehlikeli işler dahil) Çalışmak için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 17. maddesine göre “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlar” yaptıkları işle ilgili Mesleki Eğitim almaları gerekmektedir.
 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışma Sertifikası Yasal Dayanağı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:

Çalışanların eğitimi:
MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.”

 

Sertifika Herkes İçin Zorunlu Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sürekli olarak Tehlikeli ve Çok tehlikeli, ağır ve tehlikeli mesleklere yönelik 32-40 saat süreli eğitim modülleri oluşturmakta çalışmalarına devam etmektedir. İlgili mesleklerde faaliyet gösteren işletmeler belgesiz işçi çalıştırdıklarında her işçi için 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26. Madde / ğ fıkrasına göre 1.000,00 TL., İş kanunun 105/d fıkrasına göre 511,00TL para cezası ödemek zorunda kalmaktadırlar.

  

Kimler Bu Eğitimlerden Muaf?

Mesleki yeterliliğini belgeleyen kurumlar ve kişiler bu uygulamadan muaf tutulmuşlardır.

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.
3308 sayılı Kanuna göre verilen;
a. Diploma
b. Bitirme Belgesi
c. Yetki Belgesi
d. Sertifika
e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
f. Kalfalık Belgesi
g. Ustalık Belgesi
h. Usta Öğreticilik Belgesi.
Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.
Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.
Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler”

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kursları

Kurumumuz tarafından Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sertifikası (Belgesi) için açılacak kurslar aşağıda sıralanmıştır.

 

AHŞAP TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı (Marangozluk)
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Yüzey İşlemcisi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı

 

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi

 

DENİZCİLİK

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi ve İşlenmesi

 

ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Büro Makineleri Teknik Servisi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Endüstriyel Bakım Onarım
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Görüntü ve Ses Sistemleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Güvenlik Sistemleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Haberleşme Sistemleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yüksek Gerilim Sistemleri

 

ELEKTRİK VE ENERJİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma Bakımcı)
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik santral Değirmen Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Kazan Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral İşletmeci
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Laboratuarcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Lavarcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği

 

GIDA TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve
 • Paketleme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Hazır Kuru Toz Gıda Reçete Uygulaması
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tütün İşlemeciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretimi

 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Beton Santral İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çimento Elektrik Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çimento Laboratuar Görevlisi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çimento Mekanik Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çimento Üretim Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Beton Pompa Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Beton Transmikser Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boyacı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvacı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tuğla ve Kiremit Üretimi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Dekorasyon
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi

 

KAĞIT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kağıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı

 

KİMYA TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Boya Üretimi ve Uygulama
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Deri İşleme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun)
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kimya Prosesi (Asitleme Prosesi Solüsyon Kontrolü)
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kord Bezi Üretimi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Metal Kaplamacılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Metal Yüzeylerde Boya
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yaş Boya Üretimi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Akü İmalatı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü

 

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elektrik Nezaretçiliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kaynakçılık
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kompresörcü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kuyu Bakım İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Maden Nezaretçiliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mekanik Nezaretçiliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Pres İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Ramble Tamir-Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sondajcılık
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tahlisiyecilik
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Talaşlı İmalat
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tulumbacı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yer Altı Elektrik İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı

 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Makine Bakım ve Onarım
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Mermer İşleme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü

 

MATBAA

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Baskı Öncesi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Baskı Sonrası
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Flekso Baskı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Serigrafi ve Tampon Baskı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tabaka Ofset Baskı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tifdruk Baskı

 

METAL TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Çelik Yapılandırmacı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Endüstriyel Kalıpçı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Isıl İşlemci
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kalite Kontrol Elemanı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kaynakçı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Metal Doğramacı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri

 

METALURJİ TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Döküm
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde İzabe

 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde İki ve Üç Tekerlekli Motorlu Araçlarda İmalat, Bakım ve Onarım
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde İş Makineleri Bakım Onarım
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Otomotiv Elektromekaniği

 

PLASTİK TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Kauçuk Üretimi
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Plastik İşleme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Plastik İşleme (Geosentetikler) ve Uygulama

 

RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Raylı Sistemlerde İşletme

 

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Endüstriyel Cam
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Seramik Şekillendirme

 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Dokuma Desinatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Dokuma Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Dokusuz Yüzeyler
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Endüstriyel Çorap Örme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Endüstriyel Düz Örme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Endüstriyel Yuvarlak Örme
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Pamuk İplikçiliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tekstil Apreciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tekstil Boyacılığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tekstil Mekatroniği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tekstil Test Laborantlığı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yün İplikçiliği

 

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Soğutma Sistemleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Isıtma ve Sıhhi Tesisat
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Klima Sistemleri
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Elle Taşıma
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Liman İşletme Saha Çalışanı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Lojistik Elemanı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Pompajcı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Tanker- Vagon Dolum ve Tahliyeci
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Yakıt Ölçü Elemanı

 

YER BİLİMLERİ

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Derinkuyu Su Pompaları Montaj, Bakım ve Onarımı
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Jeofizik Cihaz Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Jeoteknik Sondörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Jeotermal Sondörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Maden Arama Sondörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Petrol ve Doğal Gaz Sondörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Sondaj Makineleri Bakım ve Onarım
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Su Sondörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Operatörlüğü
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ölçüm İşleri

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.