Süsleme Restorasyonu Elemanı Eğitim Kursu

susleme restorasyonu elemani

Süsleme Restorasyonu Elemanı, kagir ve ahşap yüzeylere yapılan bezemeli eserlerin, vitray ve çinili eserlerin bakım-onarım ve korunması becerisine sahip nitelikli kişidir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi Alanında;

 • Restorasyon sektöründe; tarihi ahşap bina restorasyonunda, Tarihi bina restorasyonunda, süsleme elemanlarının bakım,onarım ve korunmasında,mimari bürolarda rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çizimlerinde çalışabilirler.

Süsleme Restorasyonu Elemanı Sertifika Programının İçeriği – Süresi

Süsleme Restorasyonu Elemanı Eğitim Süresi en fazla 640 saat en az 488 saat olarak belirlenmiştir.

Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

Ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Ölçü ve Ölçekler
 • Geometrik Hesaplar
 • Geometrik Çizimler
 • Bitki Motifleri
 • Hayvansal Motif ve Figürleri
 • Geometrik Motifler
 • Duvar Bezeme
 • Fresko
 • Ahşap Bezeme
 • Bezemeli Eserlerin Bakım Onarım ve Korunması
 • Çini Restorasyonu
 • Varak Sanatı
 • Kurşun ve Tiffany Vitray Restorasyonu
 • Mozaik Vitray Restorasyonu
 • Alçı Vitray Restorasyonu
 • Cam Boyama

Süsleme Restorasyonu Elemanı Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

Süsleme Restorasyonu Elemanı sertifikası eğitimlerine katılmak için gerekli olan şartlar:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Süsleme Restorasyonu Elemanı Kursu sertifikasının geçerliliği

Süsleme Restorasyonu Elemanı mesleğine yönelik olarak verilen kurs sonundaki kurs bitirme sınavı Milli Eğitim temsilcileri gözetiminde yapılır. Sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve Süsleme Restorasyonu Elemanı kurs bitirme belgesi (Sertifikası)” almaya hak kazanır. Kurum tarafından hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra teslim edilir. Sertifikanın teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.