Mimari Yapı Teknik Ressamı Eğitim Kursu

mimari yapi teknik ressam

Mimari Yapı Teknik Ressam, krokisi hazır olan resmi, mimari projeyi, çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla yapı projelerini çizmek, rölöve yapmak ve çıktı almak, çizimleri kullanıma hazırlamak ile bunlara ait hesap ve teknik çizimlerini yapan nitelikli kişidir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler İnşaat Teknolojisi Alanında;

 • Yapı- İnşaat sektöründe; Betonarme inşaat şantiyeleri, yapı elemanları üretim tesisleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Mimari Yapı Teknik Ressamı Sertifika Programının İçeriği – Süresi

Mimari Yapı Teknik Ressamı Eğitim Süresi en fazla 2864 saat en az 2248 saat olarak belirlenmiştir.

Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

Ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Temel İşlemler (İnşaat)
 • Bağıntılar
 • Ölçü ve Ölçekler
 • Geometrik Hesaplar
 • Statik Hesaplar-I
 • Statik Hesaplar-II
 • Geometrik Çizimler
 • İz Düşüm
 • Temel Görünüşler
 • Perspektif
 • Kesitler
 • Çizim
 • Taslak Çizim ve Dokümanlar
 • Zemin Kat Planı Çizme
 • Kat Planı Çizme
 • Asma ve Teras Planı Çizme
 • Kesitleri Çizme
 • Vaziyet ve Merdiven Planı Çizme
 • Çatı Plan ve Detayı Çizme
 • Ön ve Arka Cephe Görünüşü Çizme
 • Yan Cephe Görünüşleri Çizme
 • Ölçülendirme
 • Projeyi Donatma
 • Planı Çinileme
 • Proje Antedi Çizme
 • Projeyi Çoğaltma ve Dosyalama
 • Ölçü Alma
 • Kroki Çizme
 • Bilgisayarla Çizime Hazırlık
 • Bilgisayarla Kapı ve Pencere Çizimi
 • Bilgisayarla Merdiven Çizimi
 • Bilgisayarla Bodrum Kat Planı Çizimi
 • Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi
 • Bilgisayarla Normal Kat Planı Çizimi
 • Bilgisayarla Çatı Çizimler
 • Bilgisayarla Kesit Çizimler
 • Bilgisayarla Görünüş Çizimi
 • Bilgisayarla Üç Boyutlu Çizim
 • Bilgisayarla Modelleme

 

Mimari Yapı Teknik Ressamı Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

Mimari Yapı Teknik Ressamı sertifikası eğitimlerine katılmak için gerekli olan şartlar:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Mimari Yapı Teknik Ressamı Kursu sertifikasının geçerliliği

Mimari Yapı Teknik Ressamı mesleğine yönelik olarak verilen kurs sonundaki kurs bitirme sınavı Milli Eğitim temsilcileri gözetiminde yapılır. Sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve Mimari Yapı Teknik Ressamı kurs bitirme belgesi (Sertifikası)” almaya hak kazanır. Kurum tarafından hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra teslim edilir. Sertifikanın teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir