Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi Eğitim Kursu

cimento laboratuar

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi, Çimento fabrikasında kullanılan tüm girdiler, yakıtlar, üretilen yarı mamul ve mamullerin fiziksel ve kimyasal kalite kontrolünün sağlanması için numune alma aşamasından itibaren tüm analizleri yürürlükteki standartlara, çalışma talimatlarına ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisi sahip kişidir.

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler;

  • Çimento, hazır beton, seramik, maden, toprak sanayi ve inşaat laboratuvarlarında çalışabilirler.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi Sertifika Programının İçeriği – Süresi

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi Eğitim Süresi en fazla 80 saat en az 40 saat olarak belirlenmiştir.

Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

Ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
  • Çimento Labaratuvarı işleri

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi Eğitim Kursuna Katılma Koşulları

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi sertifikası eğitimlerine katılmak için gerekli olan şartlar:

  • T.C. Vatandaşı olmak
  • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
  • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi Kursu sertifikasının geçerliliği

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi mesleğine yönelik olarak verilen kurs sonundaki kurs bitirme sınavı Milli Eğitim temsilcileri gözetiminde yapılır. Sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuvar Görevlisi kurs bitirme belgesi (Sertifikası)” almaya hak kazanır. Kurum tarafından hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra teslim edilir. Sertifikanın teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.