Search
Close this search box.

Çelik Yapılandırmacı Sertifikası

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

08.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Çelik Yapılandırmacı Eğitimi Kursu

Çelik Yapılandırmacı Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır Isıl Çelik Yapılandırmacı eğitimi kursumuzun içeriği, Çelik Yapılandırmacı eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Üniversite ve E devlet Onaylı Sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Çelik Yapılandırmacı Sertifikası programının amacı:

Türkiye’de Metal Teknolojileri sektöründe eğitim-öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine başlanması, sektörde yıllardır süregelen eğitim ve yetişmiş eleman açığını gidermektir.

Meslek Elemanı Tanımı

Çelik konstrüksiyon işlerinin, merdiven ve parmaklıkların, çeşitli kiriş uygulamalarını, sacdan çeşitli boru işlerini, toz altı kaynak tekniklerini, tahribatsız muayene yöntemlerini, temel metal şekillendirmeci, sac ve metal mobilyacı 2. ve 3. seviyede kazandığı yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Metal Teknolojisi alanında;

 • Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda
 • Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Çelik Yapılandırmacı Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama
 • Geometrik çizimler yapmak Geometrik çizimler
 • Markalama yapmak Görünüş çıkartma
 • Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak
 • Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri
 • Görünüş çıkarmak Kroki Perspektif ve yapım Resmi
 • Markalama yapmak Ölçme Kontrol ve Markalama
 • Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak Doğrultma
 • Malzemeleri el aletleri ile kesmek El ile Kesme
 • Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek Eğeleme
 • Eğme-bükme yapmak Eğme-Bükme
 • Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak
 • Delme ve havşa açma
 • Kılavuz ve paftayla diş açmak Diş açma
 • Perçinli birleştirme yapmak Perçinleme
 • Yumuşak lehimleme yapmak Yumuşak Lehimleme
 • Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak
 • Sıcak çekme
 • Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak
 • Bükme-şişirme
 • Sıcak boğma, burma yapmak Boğma-burma
 • Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme
 • Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak
 • Oksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı
 • Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak
 • Oksi-Gaz ile Köşe Kaynağı
 • Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak
 • Oksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı
 • Oksi-gaz ile kesme yapmak Oksi-Gaz ile Kesme
 • Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek Dikiş Çekme
 • Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak
 • Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Yatayda Köşe Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak
 • Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak
 • Yatayda Boru ve Profil Kaynağı
 • Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak
 • Elektrik Direnç Kaynağı
 • Borulara çeşitli biçimlerde bükme yapmak Boruları Bükme
 • Vidalı ve kenetli birleştirme yapmak Vidalı ve Kenetli Birleştirme
 • Saclara kabartma (rölyef) tekniğini uygulamak Kabartma Tekniği
 • Sacları bükerek çeşitli profiller oluşturmak
 • Saclardan Profiller Bükme
 • Sacların kenarlarını bükmek Sacların Kenarlarını Bükme
 • Seri iş ve montaj kalıplarını Seri İş ve Montaj yapmak Kalıpları
 • Soğuk şekillendirme kalıplarında çalışmak
 • Soğuk Şekillendirme
 • Kalıpları
 • Çelik eşyalar yapmak Çelik Eşya 38 CNC lazerle çeşitli metalleri kesmek CNC Lazerle Kesme
 • NC giyotinde sac kesmek NC Giyotinde Kesme
 • CNC abkantta sacları bükmek CNC Abkantta Bükme
 • CNC puncda çalışmak CNC Punc
 • Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemek Yüzey Temizleme
 • Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle renklendirmek ve parlatmak
 • Yüzeyleri Renklendirme ve Parlatma
 • Metal yüzeylerine astar ve son kat boya yapmak Yüzeyleri Boyama
 • Basit kaldırma ve taşıma araçları yapmak
 • Basit Kaldırma ve Taşıma Araçları
 • Çeşitli su depoları ve güneş enerjili kolektörler yapmak
 • Su Depoları ve Güneş Enerjili Kolektörler
 • Farklı özellikte ve çeşitli merdivenler yapmak Merdivenler
 • Farklı özellikte ve çeşitli parmaklıklar yapmak Parmaklıklar
 • Çelik yapılarda kolonlar yapmak Kolonlar
 • Çelik yapılarda kirişler yapmak Kirişler
 • Saclardan borular yapmak Sac Borular
 • Tozaltı kaynağı ile çeliklerin
 • kaynağını yapmak Tozaltı Kaynağı
 • Malzemelerin tahribatsız muayene
 • yöntemleri ile muayenesini yapmak Tahribatsız Muayene

Çelik Yapılandırmacı Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 2424 saattir.

Çelik Yapılandırmacı Sertifikası Katılma Koşulları:

 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Çelik Yapılandırmacı Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Çelik Yapılandırmacı Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Çelik Yapılandırmacı Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.