Search
Close this search box.

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

25.05.2024 

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Eğitimi Kursu

Programın Dayanağı;

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği, Özel Kurslar Çerçeve Programı

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • Öğrenci/Kursiyer gerekli araç-gereç sağlandığında Bezelye hasat makinesini tarla şartlarında ve karayolunda uygun bir şekilde kullanmaları,
 • Bezelye hasat makinesini ve özelliklerini tanımaları,
 • Bezelye hasat makinesinin kullanımı sırasında güvenlik önlemlerini almaları,
 • Bezelye hasat makinesinin ünitelerini tanımaları ve ürün kayıplarım gidermeleri için gerekli işlemleri yapmaları,
 • Bezelye hasat makinesinin periyodik bakımlarını yapmaları,
 • Bezelye hasat makinesinin arızalarmı tespit etme becerisi kazanmaları,
 • Bezelye hasat makinesinin kullanma teknikleri ile ilgili uygulamalar yapmaları,
 • Çevrenin korunması için gerekli önlemleri almaları, beklenmektedir.

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.         HAFTA

A-BEZELYE HASAT MAKİNESİNİN GENEL OLARAK TANITIMI

 • Bezelye Makinesinin Gelişimi
 • Makineli Hasada Uygun Bezelye Yetiştirme Teknikleri
 • Motorun Çalışması ve Genel Prensipleri
 • Yakıt Donanımı, Parçalan ve Çalışması
 • Yağlama Sistemi, Parçalan ve Çalışması
 • Soğutma Sistemi, Parçalan ve Çalışması
 • Fren Sistemi
 • Elektrik Donanımı, Şarj Sistemi, Marş Sistemi ve Akü
 • Hareket Îîetim Sistemleri
 • Kayış-Kasnak ve Dişli Sistemleri
 • Hidrolik Sistemleri
 • Kumanda Kollan

B – GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • Kişisel Koruyucular ve Kullanılması
 • İşe Başlamadan Önce ve Çalışma Anında Alınacak Güvenlik Önlemleri
 • Tarla Şaıtlanna Göre Alınacak Güvenlik Önlemleri
 • Karayolunda Kullanırken Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri
 • Güvenli Stop, Acil duruş ve Bezelye Toplama Makinesi Park Emniyeti
 • Bakım Onarım Sırasında Alınacak Emniyet Önlemleri

2.         HAFTA

C-BEZELYE HASAT MAKİNESİNİN ÜNİTELERİ VE ÜRÜN KAYIPLARININGİDERİLMESİ

 • Toplama Düzeni (Toplama Kafası), Parçaları, Çalışması ve Ayarları
 • İletini Düzeni Çalışması. Parçaları ve Ayarları
 • Hidrolik Sistem ve Yağlama Düzeni, Parçalan, Çalışması ve Ayarlan
 • Ayırma ve Temizleme Düzeni, Parçalan, Çalışması ve Ayarlan
 • Ürün Kayıplarının Nedenleri ve Giderilmesi
 • Bezelye Toplama Zamanının Belirlenmesi
 • Uygun Nem ve Hava Şartlarında Toplama Yapılması

D-BEZELYE HASAT MAKİNESİNİN PERİYODİK BAKIMI

 • Bezelye Hasat Makinesinin Periyodik Bakımının Önemi
 • Bezelye Hasat Makinesinin Periyodik Bakımları
 • Günlük bakım (10 saatlik bakım)
 • Mekanik akşamların gözle kontrolü
 • Yağ, yakıt, su, kaçak kontrolü
 • Toplayıcı kafaların temizliği ve yağlanması
 • Lastik havalarının kontrolü
 • Akaryakıt kontrolü
 • Yağ seviyelerinin kontrolü
 • Radyatör su seviyesi ve peteklerin kontrolü
 • Elektrik sisteminin kontrolü
 • Tedbirler ve güvenlik kontrolü
 • Toplayıcı kafaların kontrolü
 • Su tankı seviyesi kontrolü
 • Yağlama haznesi seviyesi kontrolü
 • 50 saatlik Bakım (Günlük bakımda yapılan işlere ek olarak)
 • Dane deposunun bakımı ve kontrolü
 • Boşaltma bahtı kontrolü
 • Diferansiyel dişli kutusu yağ seviyesi kontrolü
 • Transmisyon yağ seviyesi kontrolü
 • Alt sıyıncı yatağı kontrolü
 • Kullanma kılavuzuna göre yapılması gereken bakımlar
 • 100 saatlik bakım
 • Bezelye Hasat Makinesinin ünite bakımları
 • Çalışma sırasındaki kontroller
 • Tavsiye ve genel öneriler
 • 250 saatlik bakım (100 saatlik bakıma ek olarak)
 • Yangın söndürücülerinin kontrolü
 • Yağlama sistemi süzgeçlerinin kontrolü
 • Kabin hava filtresinin kontrolü
 • Motor yakıt filtresi kontrolü
 • Kullanma kılavuzuna göre yapılması gereken bakımlar
 • 500 saatlik bakım (250 saatlik bakıma ek olarak)
 • Motor yakıt filtresi değişimi
 • Kullanma kılavuzuna göre yapılması gereken bakımlar
 • Yıllık      bakım
 • Hidrolik yağı ve filtresinin değişimi
 • Soğutma suyu katkı maddesinin kontrolü
 • Motor supaplarının kontrolü
 • Kullanma kılavuzuna göre yapılması gereken bakımlar
 • Kalibrasyon ayarlar ve boşaltım sistem ayarlan ile enerji tasarrufunun anlatılması
 • Bezelye Hasat Makinesinin Hasat Öncesi Ayarları
 • Toplayıcı kafanın ayarları
 • Ön koruyucu kapak ayarları
 • Ylikleme ayarları
 • Değirmen fonksiyon ayarları
 • Toplayıcı makara, harmanlama tamburu, ana dövücü, büyük soyucu sağ sol branda bandı, regülatör, taşıyıcı band ayarları
 • Bezelye Hasat Makinesinin Hasat Esnasındaki Ayarlan
 • Ürün zedeleniyorsa b-Ayrılmamış ürün varsa
 • Makine arkasında ürün kaybı varsa d-Açılmanuş ürün varsa
 • Toplanan materyalde pislik varsa uygulanacak ayarlar
 • Bezelye Hasat Makinesinin Sezon Sonu Bakımı ve Muhafazası

E-BEZELYE HASAT MAKİNESİNİN ARIZA BELİRTİLERİ, OPERATÖR TARAFINDAN

 • GİDERİLEBİLECEK KÜÇÜK ONARIMLARI
 • Bezelye Hasat Makinesi Motorlarının Basit Arıza Onarımı
 • Marş sisteminin basit arıza ve onarmaları
 • Şarj sisteminin basit arıza ve onarımlar
 • Yakıt sisteminin basit arıza ve onarımlar
 • Vantilatör Kayışının Basit Arıza ve onarımlar
 • Akümülatörün Basit Arıza ve Onarımları
 • Kaportada Yapılacak Kontroller, Fiziki Arızalanıl Tespiti
 • Hidrolik Hortumlarının Basit Arıza ve Onarımları
 • Yürüyüş Takımlarının Basit Arıza ve Onarımları

3.         HAFTA

F-UYGULAMALI OLARAK BEZELYE HASAT MAKİNESİNİN KULLANIMI

 • Motorun Çalıştırılması
 • Kumanda Kolları Kullanımı
 • Yürüyüş, Durdurma ve Park Etme
 • Dönüş, Manevra Çalışmaları
 • Tarlada Çalışına Tekniği Uygulamaları
 • Makinenin Kara Yolunda Güvenli Bir Şekilde Kullanılması
 • Bezelye Hasat Makinesi Verimli Kullanımı

G-ÇEVRE BİLGİSİ

 • Bezelye Hasat Makinesinin Hatalı Kullanımının Etkisiyle Meydana Gelen Kirlilik ve Bu Konuda Alınacak Önlemler
 • Hava kirliliği
 • Bezelye Hasat Makinesinin fazla yakıt yakmasının nedenleri ve çevreye zararları
 • Temiz olmayan yakıtın kullanılmasının zaraıian
 • Dökülecek, Taşacak, Tozacak Şekillerde Toplama Yapılmasının Mahzurları
 • Bakım ve İkmal Sonrası Oluşan Atıkların Uygun Biçimde Depolanması
 • Gürültü Kirliliği ve Zararları
 • Bezelye Hasat Makinesinin çıkardığı gürültünün çevredeki canlılar ile insanın ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkileri
 • Gürültüyü önlemeye yönelik düzenlemeler
 • Bezelye Hasat Makinesi Kullanımında Yakıt Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Uygulamalar
 • Bezelye Hasat Makinesiyle Ekolojik Dengenin Korunması

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 78 saattir.

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Bu programa en az ilköğretim mezunu (4306 sayılı Kanunun uygulanmasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak ve mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 18 yaşını tamamlamış kişiler katılabilir.

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Bezelye Hasat Makinesi Operatörü Yetiştirme Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.