Search
Close this search box.

Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Eğitimi
Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Eğitimi

Çeşitli ağ oluşturma tekniklerini, ağ oluşturma ile ilgili kavramları ve Internet çalışma sistemini tanımalarını, Windows Ağı için güvenliği, kaynak girişi yönetimini ve veri akısı için güvenliği kavramalarını, Windows işletim sistemini ağ altyapısı altında kullanmalarını. Windows Ağ sunucusunun yönetimini, konfigürasyonunu ve yüklenmesini, Windows istemciyi yüklemeyi, yönetmeyi ve düzenlemeyi, Windows ağ altyapısını, aktif dizin alan adi ve çoklu alan adi yapı tasarımını gerçekleştirmelerini, Birlikte çalışmayı ve takım olarak hareket etmeyi, güncel olarak Bilgi Teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini amaçlamaktadır.

Windows Ağ Ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Programı İçeriği:

Ağ Oluşturma Temelleri

 • YAA (Yerel Alan Ağları) ve Aktarım Araçları
 • Ağ Donanımı ve Bağlantı Kabloları
 • SLlP (Serial Line Internet Protocol), PPP (Point To Point Protocol) Ve IEEE (Institute Of Electirical And Electronics Engineers) Protokollerinin Özellikleri ve Fonksiyonları
 • FDDI (Fibre Distributed Data Interface), ISDN (Integrated Services Digital Network), ATM’ nin (Asynchronous Transfer Mode) Çalışması
 • Ağ Protokollerini ve Modellerinin Çalışması
 • OSI (Open System Interconnection) Fiziksel Katmanı
 • Veri Bağlantı Katmanı, Ağ Katmanı ve Ulaşım Katmanı
 • Bölüm Katmanı, Sunum ve Uygulama Katmanının Çalışması
 • Bilgisayar Ağ Oluşturma için Bazı Önde Gelen Protokol Yığınları
 • Windows işletim Sistemi Ailesinin Özelliklerini Listeleme
 • Windows’ da Hata Dayanıklılığı ve Yönetimi
 • Windows NT Kullanıcısı ve Ağ Ortamı

TCP/IP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL/ INTERNET PROTOCOL)

 • Doğru Protokolün Seçilmesi
 • TCP/IP Mimarisi
 • IP Adreslemesi ve iP Alt Ağlara Ayırma
 • Microsoft TCP/IP’yi Gerçekleştirme
 • IP Yönlendirme
 • Dinamik Anasistem Konfigürasyon Protokolü (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol )’ nü Yapılandırma
 • Netbios (Network Basic Input Output System) isim Çözümlemesini Yapılandırma
 • Anasistem Çözümlemesini Yapılandırma
 • TCP/IP Yardımcı Programları
 • Çalışan Ağ Yönetimi

Ateş Duvarı ve Internet Güvenliği

 • Temel Ateş Duvarı Özellikleri
 • Internet Çalışma Ortamında Güvenlik Riskleri
 • Ağ Koruması
 • Ateş Duvarı Konfigürasyonu
 • Ateş Duvarı Kuralları ve Ürünleri
 • Parola Tanımlama

Windows İstemci İle Çalışma

 • Windows Çalışma Grupları ve Alan Adları Oluşturma
 • Windows’ da Dosya Sistemleri
 • Agu Bağlamaları
 • Yönetim Konsolu ile Çalışma
 • Kontrol Setini Saptama
 • İleri Düzey Ön Yükleme Seçenekleri
 • Dosyadaki Ön Yüklemeyi Düzenleme
 • Disk Yönetimini ve Yönetim Konsolunu ilintilendirme
 • Aktif Dizinin Fiziksel Ve Mantıksal Yapısı
 • NTFS (Newest Technology File System) izinlerini Kullanma
 • Özel Giriş izinlerini Yönetme
 • Yerel Yazıcı Ekleme
 • Paylaşılmış izinli Dosyalar
 • Windows’ da Günlük Kütükler
 • Veriyi Yedekleme Ve Yeniden Kurma
 • Disk Kopyalama Tekniği
 • Ön Yüklemeyi Yapma
 • Senkronizasyon Yöneticisinin Kullanımı
 • Çoklu işlemcili Bilgisayarları Kurma

Windows Sunucu İle Çalışma

 • Ağ işletim Sistemlerinin Öğeler
 • Windows Sunucu
 • Windows Sunucunun Dosya Sistemleri
 • Windows Sunucunun Özellikleri
 • Windows Sonucu’nun Prensipleri ve Windows Sunucu ile Ağın Temelleri
 • Windows Sunucu Ağının Temel Güvenlik Özellikleri ve Kullanıcı Hesaplarının Türleri
 • Çeşitli Yönetimsel isler Uygulamak için Kullanılacak Araçları Saptama
 • Windows Sunucu Ağı içinde Kullanılan Ortak Protokollerin özellikleri
 • Çeşitli Ağ Mimarilerinin Tiplerini Ayırt Etme
 • Ağ iletişimi için Kullanılan Ortak Fiziksel Bileşenler
 • Windows Sunucuya Yükleme ya da Güncelleme Yapma
 • Windows Sunucu Ortamını Yapılandırma
 • Kullanıcı Hesaplarını Oluşturma ve Yönetme
 • Gruplar Kullanarak Kaynaklara Giriş Yapmayı Yönetme
 • Ağ’da Yazıcıları Yapılandırma

Windows Ağ Altyapısını Gerçekleştirme Ve Yönetme

 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Sunucu Hizmetlerini Düzenleme
 • DNS(Domain Name System) Sunucu Hizmetini Düzenleme
 • WINS(Windows Internet Naming System)’i Düzenleme Ç. Ağ Güvenliği Protokollerini Düzenleme
 • PKI (Public Key Infrastructure)’yi Kullanarak Ağ Güvenliğini Düzenleme
 • Ağa Ön Girişi Destekleme

Windows Dizin Hizmetleri Altyapısının Gerçekleştirilmesi Ve Yönetilmesi

 • Aktif Dizin Hizmetinin Mantıksal Ve Fiziksel Yapısı
 • Alan Adi Sistem Yapısını Aktif Dizin için Gerçekleştirme
 • Windows Sunucu Çalışırken Aktif Dizini Yükleme
 • Alan Adi Kullanıcı Hesaplarını ve Grupları Kurma, Yönetme
 • Aktif Dizinde Paylaşılmış Dosyaları, Yazıcıları ve Kaynakları Yayınlama
 • Windows’ da Aktif Dizin Nesnelerinin Kontrolünü Yönetmek için Yetki Aktarma

Windows Dizin Hizmetleri Altyapısının Tasarlanması

 • Bir Organizasyondan is ve Yönetimsel Bilgiyi Toplamak için Ana Hatları Tanımlama
 • İsin Organizasyonel Yapısını Hizmete Sunmak için Aktif Dizin Adlandırmayı Tasarlama
 • Aktif Dizin Nesnelerine Dayalı Organizasyonun Yönetimsel Modeli Üzerinde Güvenli ve Yönetimsel Otoriteye Yetki Aktarmak için Plan Geliştirme
 • Şema Değişimini Yönetmek için Kural Planlama ve Aktif Dizin Şemasının Değişim Senaryoları Ve is ihtiyaçları
 • İs ihtiyaçları Tarafından Tanımlanan Yönetimsel Grup Kural isteklerine Dayalı Aktif Dizin Tasarımı Oluşturma

Windows Ağı İçin Güvenlik Tasarlama

 • Ağ Üzerinde Güvenlik Riskleri ile Bağlantılı Olan Kaynak Girişini Yönetme Ve Veri Akışı
 • Windows içerisinde Kullanılan Ağ Güvenliği ve Kaynakları içeren Anahtar Teknolojileri
 • Windows Yönetimsel Yapıyı Planlama ve Sadece Uygun Kullanıcılar için Verilmesini Sağlama
 • Aktif Dizin Hizmet Yapısı Oluşturarak Kullanıcı Hesabi Açma ve Yönetme
 • Windows için Minimum Güvenlik Gereksinimleri
 • Verinin Güvenli Yerel Deposu için Stratejiler
 • Dosyaya ve Yazıcı Kaynaklarına Giriş için Güvenli Agu Girişi Sağlama
 • Ağ Üzerinde Ana Sistemler Arasında Veri Geçişi için Güvenlik Tasarlama
 • Ağa Dayalı Windows içerisinde Microsoft işlemcisi Olmayanlar için Güvenli Giriş Stratejisi Tasarlama
 • Uzaktan Kullanıcılar Tarafından Kullanılan Güvenli Yerel Kaynaklara Giriş için Strateji Hazırlama
 • Geniş Ağ Ortamı içinde Var Olan Uzaktaki Ofisler Tarafından Kullanılan Güvenli Yerel Kaynaklara Giriş için Strateji Tasarlama
 • Özel Ağ Kaynaklarını Ağ Kullanıcılarından Koruma
 • Yerel Ağlar Üzerinde Güvenilir Kullanıcılar için Strateji Tasarlama
 • Özel Ağ Kullanıcılarının Yerel Ağlara Girişi Konusunda Strateji Oluşturma
 • Özel Ağlar için Güvenli Veri ve Uygulama Girişi için Strateji Tasarlama

Windows Ağ Alt Yapısının Tasarımı

 • Windows Ağ Oluşturma Hizmetleri Altyapısı Tasarımının Nitelikleri
 • İletişim Kontrol Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP) Çözümü için Gereksinimleri Tasarlama
 • Otomatik iP Konfigürasyon için DHCP Çözümünü Tasarlama
 • İsim Çözünürlüğü için Çözüm Olarak WINS’i Değerlendirme
 • Ağ Adresi Çevirisini Kullanarak Internet Bağlantı Tasarımını Oluşturma ve Değerlendirme
 • Microsoft Proxy Server 3.0 Kullanarak Internet Bağlantı Tasarımı Oluşturma ve Değerlendirme
 • Yönlendirme ve Uzaktan Girişi Kullanarak Uzaktan Bir Kullanıcının, Özel Ağı Kullanması için Tasarım Oluşturma
 • Ağ Oluşturma Hizmetleri için Yönetim Stratejisi Geliştirme
 • Altyapı içerisinde Hizmetlerin Yerleşmesi için Etkileşimli Konulara Yönelmek için Stratejileri Değerlendirme

 

Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 256 saattir.

Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs  Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olan ve orta öğretim kurumlarında birinci yabancı dil olarak İngilizceyi alan ve bu dersi başarı ile bitirdiğini belge ile kanıtlayanlar veya TC. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yabancı Dil Kursları İngilizce Öğretim Programı içinde 1.Düzey olarak tanımlanan ders programını başarı ile tamamlayanlar ile isletmenlik sertifikası olanlar veya örgün eğitim kurumlarında son beş yıl içerisinde toplam en az 60 saat temel bilgisayar eğitimini başarı ile tamamlamış olduğunu belgeleyenler,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.