Search
Close this search box.

İşlemci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

06.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi
İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

UML’ i (Unified Modeling Language), yazılım geliştirme tekniklerini ve Java programlama dilinde yazılmış programların içindeki gömülü SQL (Structured Query Language) deyimlerini tanımalarını, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini, istemci/sunucu hesaplama, ortam ve mimarisiyle bağlantılı özellikleri, SQL komutlarının nasıl kullanılacağını kavramalarını, laboratuar uygulamaları ve grup çalışmaları ile kursiyerlerin kendi aralarında is birliği yapmalarını, Yazılım geliştirme ve çeşitli işlemlerin yazılım ile bakim bilgisi ve yazılım projesini yönetip planlarken kaynakları kullanmalarını, Yazılım doğruluğunu, geçerliliğini kontrol etmeyi ve test etmeyi, UML ile Nesne Tabanlı analiz ve tasarımı, Developer 6.0 başlangıç aracı ile İntranet üzerinde uygulamaları plana göre yerleştirilmesini gerçekleştirmelerini, Birlikte çalışmayı ve takim olarak hareket etmeyi, güncel olarak bilgi teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini, Bilgi teknolojileri alanında yapılan araştırma çalışmaları ile kavram ve uygulamalardan zevk almalarını amaçlamaktadır.

İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Programı içeriği:

Yazılımın Prensipleri

 • Yazılım Kavramı
 • Yazılım Geliştirme için Kullanılan Çeşitli Yöntemler ve
 • Örnekleri/Paradigmalar
 • Yazılım Projesinin Gereksinimlerini Analiz Etme
 • Sistem Tasarımı, Tasarım Belirtimleri ve Prosedürlerini Yapma
 • Tasarım Metodolojileri, Avantajları, Dezavantajları ve Projelere Uygunluğu
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Yazılım Bakimi Hakkında Temel Kavramlar
 • Bitmiş Projelerde Bakim ve Onarım (Süreci, Kuralları, Maliyet Tahmini, Değişim Mühendisliği, Geriye Doğru Mühendislik)
 • Yazılımda Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarının Kullanımı
 • Nesne Tabanlı Yazılımın Temel Kavramları

UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) İle

Nesne-Tabanlı Analiz Ve Tasarım (OOAD, OBJECT ORIENTED ANALYSIS & DESIGN)

 • Nesne Tabanlı (Object-Oriented) Yaklasim
 • Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım Başlangıcı, UML Tanıtımı
 • İhtiyaç Analizi Yapma
 • Oluşturulacak Nesneler ve Kullanılacak Sistem Nesnelerinin Analizini Yapma
 • Sistem Tasarlama
 • OOAD (Object Oriented Analysis & Design) ve UML’nin Avantajları ve Dezavantajları
 • Çeşitli Modeller ve Diyagramlar
 • Diyagram Tiplerini Değerlendirme, Oluşturma

Yazılım Projesi Yönetimi

 • Yazılım Yönetimi işlemi
 • Proje Süresince izleme, Kontrol Etme, Maliyetlendirme ve Çabuklaştırma Faaliyetleri
 • Kilometre (Yapı) Taslarını Belirleme
 • Yazılım Projelerini Planlama ve Yönetme
 • Farklı Proje Maliyetini Hesaplama Teknikleri
 • Çeşitli Yazılım Hesaplama Modelleri Arasındaki Farklılıkları Ayırt Etme
 • Kritik Aktivitelerle Paralel Yürütülmesi Gereken Aktiviteler
 • Riskten Sakınmak için Önlem Olarak Belirlenecek Ölçümler
 • Projedeki Risk Yönetiminin Yönetilmesi
 • Çeşitli Proje Programlama Teknikleri
 • Planlama ve Yönetim Araçlarını Seçme ve Kullanma

MICROSOFT PROJECT ile Proje Uygulama

 • Yazılım Geliştirme Projesindeki Konulara Genel Bakış
 • Projeyi Tanımlama
 • Proje Aktivitelerini Planlama
 • Proje Takvimi
 • Alt Görevler ve Kendi Kendini Tekrarlayan Görevleri içeren Görev Listesi Oluşturma
 • Kilometre Taşları ve Son Tarihi Oluşturma
 • Kaynak Gereksinimlerini Hesaplama
 • Proje Maliyetini Hesaplama
 • Kısıtları Silme, Ekleme ve Değiştirme
 • Risk Yönetimi Planı Oluşturma
 • Süreyi Hesaplamak için PERT (Program Evaluation And Review Technique) Kullanma
 • Görüşleri Kullanarak Proje Verisini Değerlendirme
 • Raporları Kullanarak Proje Verisini Analiz Etme
 • Projeyi Yönetme ve Takip Etme
 • Projenin Kapanış işlemi

Yazılım Kalite Güvencesi

 • Kalite ve Devamlı Gelişme Arasındaki iliksi
 • Kalite Karakteristikleri ve Kılavuz Kullanma
 • Kalite Teknikleri
 • Kalite Yönetimi Sisteminin Bileşenleri
 • Kalite Şartları ve Testi Yapma
 • Kalite Planlama
 • Yazılım Ömür Çevriminin (SDLC, Software Development Life Cycle) Çeşitli Bölümlerinde Kullanılacak Kalite Kontrol Teknikleri
 • Kalite Kuralının Çeşitli Yönleri
 • Firma Yönetimi ve Kalite Ölçütlerinde Kilit Kavramlar
 • Farklı Kalite Sertifikaları ve Kalite Yönetimindeki Farklı Sorumlulukları Olan insanların Rolleri

Yazılım Doğruluğunu, Geçerliliğini Kontrol Ve Test Etme

 • Proje için Yazılım Gereksinimleri
 • Statik Analizi Yerine Getirme
 • Çeşitli Test Etme Stratejileri
 • Yazılım Test Etmenin Önemi
 • Test Durumu Tasarım Teknikleri
 • Test Etmek için Üç Temel Organizasyonel Yaklaşım

İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (IVTYS) Kavramları

 • Veri Modeli Sınıflandırması
 • Veri Tabanı Yönetimi için ihtiyaçlar
 • IVYTS Sisteminin Bileşenlerini Saptama
 • IVYTS ile Bağlantılı Olarak Farklı Koşullar ve Kavramlar
 • Tablolarda Normalizasyon işlemi
 • Veri Tabanları için Kavramsal Modelleme Yapma
 • İlişkisel Veri Modelleme Yapma
 • Veri Tabanı Modellerine Dayalı Uygun Veri Tabanı Tasarlama

İstemci/Sunucu Kavramları

 • İstemci/Sunucu Ağ Teknolojisi için ihtiyaç
 • Farklı istemci/Sunucu Bileşenlerini Saptama
 • Farklı Geliştirme Araçları ve Durum Araçlarını Kategorize Etme
 • Konuyla Bağlantılı Terminoloji

ORACLE 8i’ye Giriş

 • ilişkisel Veri Tabanları Kavramları
 • Veri Tabanı Nesneleri Oluşturma ve Koruma
 • Veriyi Kullanma, Alma ve Depolama
 • Çoklu Formlar, Raporlar Veri Yönetimi Uygulamaları Tarafından Paylaşabilecek PL/SOL (Procedural Language Extension To SQL) Bloklarının Uygulama Kodunu Oluşturma
 • İleri Düzey SOL Cümlecikler Yazma
 • PL/SQL Prosedürleri, Fonksiyonlar ve Paketlemeler Olusturma
 • PL/SQL Program Birimleri ve Veri Tabanı Tetikleyicileri Oluşturma ve Yönetme
 • Orade 8i’ de Yeni Özellikler
 • Veri Sözlüğü Görüşleri
 • Sistemi ve Nesne Ayrıcalıklarını/imtiyazlarını Yönetme

Uygulama Geliştiriciliği Uzmanlığı

 • Grafiksel Kullanıcı Ara yüzü (GUI, Graphical User Interface) Ortamı için enteraktif Uygulamalar Tasarlama
 • Kullanıcı Girdi Öğeleri Örneğin Kontrol Kutuları, Liste Öğeleri ve Radyo Grupları Gibi Şekilleri Özelleştirme
 • Olay Bağlantılı Tetiklemeyi Oluşturarak Veri Girişini Değiştirme
 • Project Builder Kullanarak Modüllerde Çoklu işlemler ve Uygulama Dosyalarını Yönetme
 • Çoklu-Form Uygulamaları Oluşturma
 • İstemci/Sunucu Alanında Çeşitli Standart ve Özel Raporlar inşa Etme

SQLJ ile ORACLE 8i

 • SQLJ Programlamanın Yapısı, Fonksiyonu ve ihtiyaç
 • Java Paketleri ve içerdiği Sınıflar
 • Java Programları içerisinde SQL Cümlecikleri Açıklama
 • Java Programlarında Gömülü SQLJ Programları Yazma

İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 264 saattir.

İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Programına Katılma Koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Orta öğretim kurumlarında birinci yabancı dil olarak İngilizceyi alan ve bu dersi basari ile bitirdiğini belge ile kanıtlayanlar veya TC. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yabancı Dil Kursları İngilizce Öğretim Programı içinde 1. Düzey olarak tanımlanan ders programını basari ile tamamlayanlar ile işletmenlik sertifikası olanlar veya örgün eğitim kurumlarında son beş yıl içerisinde toplam en az 60 saat temel bilgisayar eğitimini basari ile tamamlamış olan ve özel kursların “Bilgisayar Programcılığı” programını basari ile bitirenler veya mesleki ve teknik liselerin bilgisayar bölümünü bitirenler veya meslek yüksek okullarının bilgisayar programcılığı mezunu olanlar katılabilir.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.