Search
Close this search box.

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Eğitimi
Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Eğitimi

Teknik resim bilgisi ve becerisine sahip insanlara solidworks programı kullanarak 2 veya 3 boyutlu tasarım yapmaları, Bilgisayar destekli tasarımın endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavramaları, Bu programı kullanarak kendi işlerinde yeni üretim metotları oluşturmaları, Klasik çizimlerle yapılan uygulamaların solidworks programı ile mukayesesini yapmaları,Teknik resim uygulamalarını istenilen tolerans ve standartlarda yapmaları, Bilgisayarda teknik resim çizimlerinde hız kazanmaları, Teknik resim çizimlerinin kayıt ortamında saklanabildiği ve değişiklik yapılabilen nesneleri bir kütüphane (bilgisayar içerisinde) oluşturarak şablon olarak kullanmaları, Solidworks komutlarının bir çizim içerisinde nasıl, neden ve ne zaman kullanılacağını öğrenmeleri, İşlerin bu programla proje, imalât ve üretim aşamalarında nasıl yapıldığını detaylı olarak kavramaları, Solidworks programının diğer bilgisayar programları ile uyumlu çalışmasını kavramaları, Güncel olarak tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, Endüstrinin gereksinimi olan, teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş, bilgisayar destekli çizim yapan bilinçli elemanlar olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Programı İçeriği:

Giriş Ve Genel Bilgiler

 • İş Güvenliği
 • Bilgisayar ve Önemi
 • Endüstride Solidworks Programının Kullanılmasının Tarihçesi
 • Solidworks Programının Tanıtımı
 • Solidworks Programının Kurulumu ve Çalıştırılması
 • Solidworks Ekranı ( Araç Çubukları, Menüler, Komut Satırı )
 • Fonksiyon Tuşları
 • Yeni Taslak Dosyası Oluşturma
 • Yapılan Çizimleri Dosyalama ve Saklama
 • Değişik Formatlardaki Çizimlerin Kaydedilmesi
 • Koordinatları Belirleme Yöntemleri

Solidworks Modları İle İlgili Uygulamalar

 • Komut Yöneticisinin Kullanımı (Command Manager)
 • Araç Çubuklarının Yerleştirilmesi ve Kaldırılması

Görüntü Komutları Ve Uygulamaları

 • Büyültme-Küçültme
 • Görüntü Kaydırma
 • Görüntü Çözünürlüğü
 • Çeşitli Görünüm Pencerelerinin Oluşturulması
 • 3 Boyutlu Görüntüler
 • Gölgelendirme, Kaplama, Işıklar, Sahne
 • Araç Çubukların Kullanılması

İki Boyutlu Çizim Komutları Ve Uygulamaları

 • Doğru Çizme
 • Merkez Çizgisi Çizme
 • Dikdörtgen Çizgi Çizme
 • Paralel Kenar Çizimi
 • Eğri Çizme
 • Yay Çizme
 • Daire Çizme
 • Birleşik Çizgi Çizme
 • Nokta Belirleme
 • Elips Çizme
 • Referans Çizgi (Sonsuz Çizgi)

Düzenleme Komutları Ve Uygulamaları

 • Nesne Seçme Yöntemleri
 • Silme
 • Uzatma
 • Budama
 • Koparma
 • Döndürme
 • Büyütme – Küçültme (Ölçek)
 • Taşıma
 • Kopyalama
 • Nesnenin Paraleli (Nesneyi Öteleme)
 • Pah Kırma
 • Köşe Yuvarlatma (Radüs Yapma)
 • Yatay ve Dikey Çoğaltma
 • Dairesel Çoğaltma
 • Simetri Alma
 • Eşit Parçalara Bölme
 • 3 Boyut Taslak Çizimi
 • 3 Boyut Doğrular Çizimi

Ölçülendirme Uygulamaları

 • Ölçülendirme Ayarları
 • Ölçülendirme Çeşitleri
 • Ölçülerin Düzenlenmesi
 • Ölçülerin Daha Kapsamlı Düzenlenmesi
 • Genel Ayarlar

Bağlantılar

 • Tanıtım
 • Bağlantılar
 • Otomatik Bağlantı

Şablon Dosyası Hazırlama

 • Yeni Çizim Yaprağı Hazırlama
 • Çizim Yaprağını Kaydedilmesi ve Çizime Çağrılması
 • Ara Sınav

Katı Modelleme Ve Uygulamaları

 • Kalınlaştırılmış Çıkıntı / Temel Objeler (Boss Extrude)
 • Kalınlaştırarak Kesme (Cut Extrude)
 • Döndürülmüş Çıkıntı Yaratma (Revolved Boss)
 • Döndürerek Kesme (Revolved Cut)
 • Köşe Yuvarlatma (Fillet)
 • Köşelere Pah Kırma (Chamfer)
 • Eğim Verme (Draft)
 • Kabuk Oluşturma – Duvar Kalınlığı Verme (Shell)
 • Ters Yarımküre Oluşturma (Dome)
 • Süpürme Ile Parça Oluşturma (Sweep)
 • Delik Delme, Standart Delik Delme (Hole Wizard)
 • Değişken Kesitli Parça Oluşturma (Loft)
 • Destek –Takoz Oluşturma (Rib)
 • Düzlemsel Dairesel ve Eğri Boyunca Desenli Kopyalama (Linear –Circular-Curve Driven Pattern)
 • Katı Model Üzerine Yazı Yazma (Text)
 • Ölçek ile Büyütme Küçültme
 • Katı Modelde Kesit Alma (Section)

Yüzey Modelleme Ve Uygulamaları

 • Yüzey Kalınlaştırma (Extrude Surfaces)
 • Döndürülmüş Yüzey Oluşturma (Revolved Surfaces)
 • Süpürülmüş Yüzey Oluşturma (Swept Surfaces)
 • Değişken Kesitli Yüzey Oluşturma (Loft)
 • Maske Yüzey Oluşturma (Planar Surfaces)
 • Yüzey Kopyalama (Ofser Surfaces)

 

 • Budama Yüzey Oluşturma (Trim Surfaces)
 • Uzatma Yüzey Oluşturma ( Extend Surfaces)
 • Doldurma Yüzey Oluşturma (Filled Surfaces)
 • Yüzey Silme (Delete Face)
 • Köşeleri Yuvarlatma (Filled)

2d Çizimleri

 • Yaprak Özellikleri
 • Standart 3 Görünüş
 • Model Görünüş (Model View)
 • Kesit Görünüş (Kesit Görünüş)
 • Hizalandırılmış Kesit Görünüş (Aligned Section View)
 • Koparılmış (Kısmi) Kesit Görünüş (Broken-Out Section)
 • Detay Görünüş (Deatil View)
 • Kırpma Görünüş (Crop View)
 • Koparılmış Görünüş (Broken View)
 • İzdüşürülmüş Görünüş (Projected View)

Montaj

 • Montaj Dosyası Açma
 • Bileşenlerin Montaja Ilave Edilmesi
 • Montaj Hizalama
 • Bileşenlerin Taşınması
 • Bileşenlerin Döndürülmesi
 • Bileşenlerin Gizlenmesi ve Tekrar Gösterilmesi

Fotoğraf İşlemleri İle İlgili Uygulamalar

 • Parçaları Malzemeyle Kaplama
 • Parçaların Seçilen Bölgesini Malzemeyle Kaplama
 • Kaplamayı Dosyaya Kayıt Etme
 • Sahne Düzenleme
 • Yeni Çıkartma – Kaplama Oluşturma
 • Atanmış Sahne, Malzeme ve Etiketin Silinmesi
 • Görüntü Yazdırma

Sac Parçaları İle İlgili Uygulamalar

 • Temel Kıvrım Oluşturma(Base Flange)
 • Kenar Kıvrım Oluşturma (Edge Flange)
 • Gönye Kıvrım Oluşturma (Miter Flange)
 • Kenet Kıvrım Oluşturma (Hem)
 • Taslak Objeden Bükme (Sketched Bend)
 • Köşe Kırma, Köşe Budama
 • Sac Parçalarını Düz Hâle Getirme (Flattening Sheet Metal Bends)
 • Köşeleri Kapatma (Closed Corner)
 • Kıvrımları Açma ( Unfold)
 • Kıvrımları Eski Hâle Getirme (Fold)
 • Açılı Büküm Oluşturma (Jog)
 • Sac Metal Parçaların Görünüşleri (Drawings Of Sheet Metal)

Hesaplama Ve Analizler

 • Koordinat Tanımlama
 • İki Nokta Arasındaki Uzaklık
 • Alan Hesaplama
 • Kütle Özellikleri
 • Özelliklerin Listelenmesi

Çıktı Alma İşlemleri

Solidworks Programı İle Değişik Uygulamalar

Uygulamalı Genel Sınav

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Programı Süresi:

Programın süresi 90 saattir.

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Programına Katılma Koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • Teknik resim bilgisi olan orta öğretim kurumları mezunu yetişkinler,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

 

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.