Search
Close this search box.

Sermaye Piyasası Ve Finansal Kurumlar Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

06.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Sermaye Piyasası Ve Finansal Kurumlar Kurs Eğitimi
Sermaye Piyasası Ve Finansal Kurumlar Kurs Eğitimi

Finansal sistemi, para ve sermaye piyasasındaki temel kavramları tanımaları, Para ve sermaye piyasası araçlarını ayırt etmeleri, Tahvil ve hisse senedi piyasalarının işleyişlerini ve türev finansal piyasaları tanımaları, Sermaye Piyasası Kurulu’ nu tanımaları, Dünyadaki ve Türkiye’deki Menkul Kıymet Borsalarının işleyişini kavramaları, Finansal kurumların, sermaye piyasasının gelişimine etkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Ve Finansal Kurumlar Kurs Programın İçeriği:

Finansal Sistem Ve Finansal Piyasalar

 • Finansal Sistem Ve Finansal Piyasaların Rolü
 • Finansal Piyasa Türleri
 • Sermaye Piyasası Türleri

Sermaye Piyasaları

 • Sermaye Piyasalarının Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • Finansal Varlıklar
 • Finansal Kurumlar
 • Faiz Oranları

Para Piyasası Fonksiyonları Ve Riski

 • Banka Hizmetleri
 • Banka Fon Kaynakları

Para Piyasası Araçları

 • Ticari Kredi
 • Ticari Banka Kredileri
 • Finansman Bonoları
 • Factoring
 • Menkulleştirme
 • Hazine Bonosu

Tahvil

 • Tahvilin Tanımı
 • Tahvil Türleri
 • Tahvilin Üstünlükleri
 • Tahvilin Sınırlılıkları

Tahvil Piyasaları

 • Tahvillerin Derecelendirilmesi
 • Tahvil Değerlemesi
 • Tahvil Piyasasının İşleyişi

Hisse Senedi

 • Hisse Senedinin Tanımı
 • Hisse Senedi Türleri
 • Hisse Senedi Türevleri
 • Hisse Senedinin Üstünlükleri Ve Sınırlılıkları

İMKB Hisse Senedi Piyasaları

 • İMKB ( İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Hisse Senedi Piyasasının Gelişimi, İşleyişi
 • Hisse Senedi Piyasasında Pazarlar
 • Lot Büyüklükleri Ve Emir Çeşitleri
 • Hisse Senedi Değerlemesi
 • Temel Ve Teknik Analiz

Türev Finansal Piyasalar

 • Türev Ürün Kullanım Amaçları
 • Vadeli İşlem Piyasaları
 • Gelecek Piyasaları
 • Opsiyon Piyasaları
 • Swap Piyasaları
 • Türkiye’de Türev Piyasalar

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)

 • SPK’nin Kuruluş Amaçları
 • SPK’nin Yapısı
 • SPK’nin Görev Ve Yetkileri

Menkul Kıymet Borsaları

 • Menkul Kıymet Borsalarının Tarihçesi
 • Menkul Kıymet Borsalarının İşleyişi

Fiyat Endeksleri

 • Dow Jones Industrial Average (Dija)
 • Standard & Poor’s Endeksleri
 • İMKB Endeksleri

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

 • Borsanın Yönetim Organları
 • Borsanın İşleyişi
 • Emir Türleri
 • Kotasyon İşlemleri
 • Borsanın Denetimi

Kollektif Yatırım Ortaklıkları

 • Kuruluş Esasları
 • İşleyişe Ait Esaslar
 • Portföyün Saklanması
 • Kârın Hesaplanması Ve Vergilendirilmesi

Kollektif Yatırım Fonları

 • Kuruluş Esasları
 • Fon Türleri
 • Fon Değerinin Hesaplanması Ve Vergilendirilmesi
 • Denetim Ve Kamuyu Bilgilendirme

Merkez Bankaları

 • Merkez Bankacılığı Ve Tarihi Gelişimi
 • Merkez Bankalarının Yapıları Ve Görevleri
 • T.C. Merkez Bankasının Yapısı, Görev Ve Yetkileri

Ticaret Bankaları

 • Ticaret Bankaları Ve Gelişimi
 • Ticaret Bankalarının Ekonomideki Fonksiyonu
 • Ticaret Bankalarının Fon Kaynak Ve Kullanımı
 • Ticaret Bankalarının Hukuksal Çerçevesi

Kalkınma Ve Yatırım Bankaları

 • Kalkınma Ve Yatırım Bankaları Ve Fonksiyonları
 • Türkiye’de Kalkınma Ve Yatırım Bankacılığı
 • Kalkınma Ve Yatırım Bankaları İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Özel Finans Kurumları

 • Özel Finans Kurumlarının Kuruluşu
 • Fon Toplama Faaliyetleri
 • Fon Kullandırma Faaliyetleri
 • Sunulan Bankacılık Hizmetleri
 • Güvence Fonu

Sosyal Güvenlik Kurumları

 • Sosyal Güvenliğin Tarihçesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumunun Organları Ve İşleyişi
 • Sosyal Sigortaların Kişiler Bakımından Kapsamı
 • Sosyal Sigorta Kolları

Sigortacılık

 • Sigortacılığın İşlevleri
 • Türkiye’de Uygulanan Sigorta Türleri
 • Bireysel Emeklilik Sistemi

Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma

 • Kamuyu Aydınlatma Yöntem Ve Araçları
 • Türkiye’de Kamuyu Aydınlatma
 • Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim
 • İçeridekilerin İstihbaratı Ve Ticareti

Uluslararası Para Piyasaları

 • Euodolar Veya Euopara Piyasaları
 • Euro Krediler
 • Euro Borç Senetleri
 • Euro Finansman Bonoları

Uluslararası Sermaye Piyasaları

 • Uluslararası Tahvil Piyasaları
 • Yabancı Tahvil Piyasası
 • Euro Tahvil Piyasası
 • İMKB Uluslararası Pazar (İMKB Up)

Sermaye Piyasası Ve Finansal Kurumlar Kurs Eğitimi Program Süresi

Programın süresi 72 saattir.

Sermaye Piyasası Ve Finansal Kurumlar Kurs Eğitimi Programına Katılma Koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.