Search
Close this search box.

MYK Ustalık Belgesi Kursları

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
blank
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Bilindiği gibi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” hükmü yer almaktaydı.

26.05.2016 tarihinden itibaren iş müfettişlerince yapılacak denetimlerde belgesiz kişi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunda belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır. Bu doğrultuda, işverenlerimizin cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için Kurum tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılacak sınavlarda başarılı olacak çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmaları gerekmektedir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Denilmekteydi.

11/05/2017 tarihli ve 30063 sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik kapsamında “Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 01/05/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (e) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.” ibaresi ilgili yönetmeliğe getirilmiştir.

Bu düzenleme ile açıkça belirtilmektedir ki MEB Sertifikası Mesleki Yeterlilik Belgesi yerine geçmektedir. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik metninin basit şekilde anlatımı şu şekildedir: MYK Ustalık Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde 01 Mayıs 2017 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan kurumlardan alacakları “Sertifika veya kurs bitirme belgeleri” ile mesleki yeterliliğini almış olarak kabul edilecektir.

[button title=”Kayıt Ol & Bilgi Al” link=”https://www.meslekkursu.com/iletisim/” target=”_blank” align=”center” color=”#04c584″ font_color=”#ffff” size=”4″ full_width=””]

İş güvenliği ve işçi sağlığı kanunu, Mesleki Yeterlilik Kanunu, Mesleki Eğitim kanunu ve ilgili yönetmelikler sürekli güncellenmekte ve sürekli yaptırımları değişmektedir. Bu nedenle kanunlar ve yönetmelikler değişmeden önce  “kazanılmış hakkın korunması” ilkesi kapsamında bu alanda ve benzeri alanlarda 01/05/2017 tarihinden önce sigorta girişi bulunan bireylerin MEB onaylı sertifika sahibi olmaları en hızlı ve kesin sonuçtur. İleride kanun ve yönetmelikler değişse bile bir kez bu hakkı kazandığınız için cezai yaptırımlar uygulanamayacaktır.

Her geçen gün Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik olarak istenilen yeterlilikler ve zorunluluklar değişmekte, bu sebeple her yeni yayınlanan kanun, yönetmelik ya da yönerge çalışanların işlerine devam edebilmelerini biraz daha katı kurallar, sıkı yaptırımlara bırakmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nun yapmış olduğu yeterlilik sınavları şu an için işveren ve işçi açısından son derece maliyetli ve sınav başarı oranları son derece düşüktür. MYK nın yetkilendirmiş olduğu kurumlar tarafından yapılan yeterlilik sınavlarında yalnızca başarılı olan bireylere teşvik vardır. (Yeterlilik sınavına katılmak isteyen çalışanın yatırmış olduğu ücretin bir kısmı sınavda başarılı olması durumunda geri ödenir.) Başarı göstereremeyen bireyler teşvikten yararlanamaz.

Kurumumuz aracılığı ile Mesleki Eğitimini ve sertifikanızı alarak yasal olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kurumumuz tarafından 2018 yılı içerisinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışan ve çalışmak isteyenler için verilmesi planlanan eğitimler aşağıdaki gibidir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği Manevracı-Harmancı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alçı ve Alçı Levha Üretim Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bant Konveyör Tamir ve Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Sonrası
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bobinajcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi ve Uygulama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Büro Makineleri Teknik Servisi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Elektrik Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Laboratuar Görevlisi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Mekanik Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Üretim Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Desinatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokusuz Yüzeyler
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Nezaretçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Bakım Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Çorap Örme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Düz Örme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Kalıpçı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Yuvarlak Örme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Flekso Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Galeri Açma Makinesi Bakım ve Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Görüntü ve Ses Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Güvenlik Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haberleşme Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Reçete Uygulaması
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıl İşlemci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlarda İmalat, Bakım ve Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İzabe
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kâğıt Üretim Otomasyonu Proses Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kazı Tahkimat Söküm İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klasik Uzun Ayak Üretim İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kompresörcü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kuyu Bakım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mekanik Nezaretçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Kaplamacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Monoray-Kulikar ve Vinç Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Nakliyat Üniteleri Çalıştırıcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pompajcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pres İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ramble Tamir-Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Raylı Sistemlerde İşletme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serigrafi ve Tampon Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Ürünlerinin Üretimi ve İşlenmesi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tabaka Ofset Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiye ve Gaz Ölçüm Cihazları Bakımcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tahlisiyecilik
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Talaşlı İmalat
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Bakımcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tamburlu Kesici Yükleyici Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tanker-Vagon Dolum ve Tahliyeci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taşocağı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Mekatroniği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral BGKA (Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Değirmen Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Dış Tesisler İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Elektrik İşletmeci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kazan İşletmeci
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Kül Cüruf İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Laboratuarcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Lavarcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Ölçü Kontrolcülüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Su Tasfiyeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Türbin İşletmeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tifdruk Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tulumbacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Uçak Yakıtları Depolama, Elleme ve İkmal
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yakıt Ölçü Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Demiryolu Bakım ve Betonlama İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Elektrik İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Mekanize Metal Madeni Makinelerinin Bakımı ve Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Nakliyat Bakımcı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Altı Sinyalizasyon (Haberleşme) İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksek Gerilim Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Hidrolik Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yürüyen Tahkimat Sürücülüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zincirli Konveyör Bakımcısı
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Su ölçüm işleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Çatıcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Doğrama ve Kaplama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap İskelet İmalatı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt Ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akü İmalatı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Alüminyum Hidroksit Ve Alüminyum Oksit Üretim Elemanı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Anod Üretimi ve Rodlama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Arıtma Tesisi Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Ayakkabı Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Baskı Öncesi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Boyacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Darphane Metal ve Alaşım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Derinkuyu Su Pompaları Montaj, Bakım ve Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Dokuma Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM ELEMANI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Gazbeton Üretimi Kurs Programı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Haşıl Makinesi Operatörü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hazır Kuru Toz Gıda Karışımlarında Dolum ve Paketleme
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE HELEZON YAY DİZGİ ELEMANI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma Tesisatı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar Teknik Servis
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde İlaç Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri ve Ekipmanları (Loder, Ekskavatör, Kamyon, Finişer ve Diğerleri) Operatörlüğünde Ekipman Seçimi ve Verimli Çalışma
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Cihaz Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeofizik Etüt İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoloji, Maden ve Enerji Hammadde Etüt İşçiliği
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KABLO İZOLASYON ELEMANI
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kalite Kontrol Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Karayolu Yapım, Bakım ve Onarım İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kauçuk Esaslı Üretim
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun)
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Metalleri Asitleme Prosesi)
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kireç Üretimi ve Proses Bakımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Klima Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Liman İşletme Saha Çalışanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kimya Laboratuvarlarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Nezaretçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Makine Bakım ve Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mermer İşleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boyama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya Döşeme İmalatçısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Otomotiv Elektromekaniği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Paleosismoloji Etüt İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pamuk İplikçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Pelet Üretim Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Pirometalurji Teknolojisi ile Üretim İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme (Geosentetikler) ve Uygulama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde PVC Doğrama İmalat ve Montaj
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıcak Metal Şekillendirme
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvacı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı Alüminyum Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj İşçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondaj Makineleri Bakım ve Onarım
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sondörlük
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Apreciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Baskı ve Desenciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Bobin Boyacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Boyacılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Ön Terbiyeciliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Sanforculuğu
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tekstil Test Laborantlığı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Tavlama Ve Yüzey Kaplama Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Telef Presçi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Termik Santral Mekanik Tesisat İzolasyoncusu
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tuğla ve Kiremit Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tütün İşleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yangın Yalıtımı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Dekorasyon
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Duvarcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Kimyasalları Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yalıtımcılığı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Yüzey Kaplama
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yeraltı Mekanize Kömür Madeni Mekanik Ekipman ve Donanımların Tamir ve Bakımcılığı
Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların Eğitimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yün İplikçiliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton – Betonarme İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çimento Analizi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Hava Aracı Gövde Yapısal ve Kaporta Bakım ve Onarımcısı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kar Küreme Aracı Operatörlüğü
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaya Mekaniği İşleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Montaj
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğuk Tel Haddeleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Tel Büküm Elemanı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Topoğrafya Hizmetleri
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Web Ofset Baskı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Malzemelerinin Analizi
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüzey Temizleme
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin Mekaniği İşleri

[button title=”Kayıt Ol & Bilgi Al” link=”https://www.meslekkursu.com/iletisim/” target=”_blank” align=”center” color=”#04c584″ font_color=”#ffff” size=”4″ full_width=””]

 

 

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.