Search
Close this search box.

Moda Yönetimi Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Moda Yönetimi Eğitimi Kursu

 Moda Yönetimi Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • Moda yönetiminin temel kavramlarını, endüstrinin güncel durumu ve trendler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Moda endüstrisi içinde pazarlama, marka yönetimi ve perakende yönetimi alanlarında bilgi sahibi olmaları,
 • Moda endüstrisindeki fonksiyon, enstitü, prensip ve pratikler hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Moda, tekstil ve ilişkili endüstrilerin tarihsel, ticari ve endüstriyel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Moda endüstrisinin geçmiş ve günümüzdeki sosyal ve ekonomik felsefeleri hakkında bilgi edinmeleri,
 • Büyük moda işletmelerinin organizasyonları arasındaki farklar hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Uluslararası moda merkezleri hakkında teorik olarak bilgi sahibi olmaları,
 • Moda sektöründen bir firma ile moda yönetimi konusunda proje çalışması yapılmasını beklenmektedir.

Moda Yönetimi Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.HAFTA

 • Moda Pazarlaması
 • Moda Kültürünün Dünü ve Bugünü
 • Moda kavramının temel terminolojisi hakkında bilgilendirme
 • Modanın geçmişten bugüne içinden geçtiği akımlar hakkında bilgilendirme
 • Geçmişten bugüne sektörü etkileyen moda tasarımcıları ve şirketleri hakkında bilgilendirme
 • Moda Sektöründe Tüketici Davranışları
 • Tüketici davranışları ve önemi
 • Marka analizi
 • Tüketimde kişisel faktörler ç. Reklam
 • Alışveriş alışkanlıkları
 • Tüketimde toplumsal faktörler

2.HAFTA

 • Temel Pazarlama Kavramları Hakkında Teorik Bilgilendirme
 • Pazarlama Fonksiyonları
 • Pazarlama sürecinin stratejik olarak planlanması
 • Pazarlama analiz araçları

3.HAFTA

 • Pazarlama Karmasının Dört Temel Unsurunu İnceleme ( 4 P Kavramı)
 • Pazarlamada segmentasyon tanımı
 • Pazarlamada bölümlendirme

4.HAFTA

 • Satış Noktasında Deneyimsel ve Duygusal Pazarlama
 • Moda Sektöründe İnternet ve Sosyal Medya

5.HAFTA

 • Marka Kavramı ve Semboller
 • Marka tanımı
 • Marka imaj ı
 • Marka kimliği
 • Marka Değeri Yaratma Çalışmaları
 • Moda sektöründe marka yönetimi
 • Etkili marka yönetimi
 • Modada Lüks Sektörü

6.HAFTA

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ürün Fiyatlandırma Çalışması

7.HAFTA

Moda Perakende Sektörü

8.HAFTA

 • Mağaza Bütçe Çalışması
 • Tedarikçinin bedeli
 • Sevkiyat giderleri
 • Paketleme giderleri ç. Etiketleme giderleri
 • Mağaza tarafından ödenen vergiler

9.HAFTA

 • Stok Takibi
 • Mağaza Yönetimi

10.HAFTA

 • Satın Alma ve Perakende

11.HAFTA

 • Görsel          Mağazacılığa Giriş
 • Temel Sunuş Teknikleri ve Görsel Düzenleme

12.HAFTA

Görsel İletişim ve Görsel Mağazacılık

Görsel Mağazacılıkta Renkler ve Aydınlatma

13.HAFTA

 • Marka ve Pazarlama İletişimi
 • Sosyo Kültürel Dinamiklerin İletişim Üzerindeki Etkisi
 • Trendlerin marka iletişimi üzerindeki etkisi
 • Yaratıcılık ve Pazarlama

14.HAFTA

 • Muhasebenin Temelleri
 • Gelir tablosu ve bilanço eğitimi
 • Bütçeleme
 • Finansal tabloların analizi

15.HAFTA

 • Maliyet Yönetimi
 • Sabit ve değişken maliyetler
 • Başabaş noktası
 • Finansal matematik
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Profesyonel Gelişim

16.HAFTA

 • Yönetim Becerileri
 • Kariyer Planlama

17. HAFTA

 • Kumaş ve Lifler Üzerinde Teorik Bilgilendirme
 • Uygulamalı Kumaş ve Lifler Çalışması
 • Çeşitli Kumaş ve Lif Örnekleri

18.HAFTA

 • Uluslarası Moda Merkezleri Hakkında Teorik Bilgilendirme

19.HAFTA

 • Uluslarası Moda Merkezleri Hakkında Teorik Bilgilendirme

20.HAFTA

 • Proje Hazırlık Çalışması (Öğrencilerden sektörden bir firma ile beraber yürütecekleri moda yönetimi konularınnı içeren bir proje yapmaları istenecektir.)

21.HAFTA

 • Hedef kitle seçimi
 • Pazarlama stratejileri
 • Ürünlerin incelenmesi

22.HAFTA

 • Proje Hazırlık Çalışması ç. Fiyat politikası
 • Rakiplerin incelenmesi (Yurt içi-Yurt dışı)

23. HAFTA

 • Proje Hazırlık Çalışması
 • Bilgisayar ortamında power point sunum hazırlama

24.HAFTA

 • Proje Sunumu

Moda Yönetimi Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 144 saattir.

Moda Yönetimi Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Eğitim, en az ortaöğretim mezunu olan bireyler için hazırlanmıştır.

Moda Yönetimi Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Moda Yönetimi Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Moda Yönetimi Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.