Search
Close this search box.

Maliye Politikası Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
blank
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Maliye Politikası Kurs Eğitimi
Maliye Politikası Kurs Eğitimi

Maliye politikasının etkinliğine ilişkin Klasik, Keynesyen, ve Monetarist yaklaşımları kavramaları, Maliye politikasının amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçları tanımaları, Maliye politikasının uygulanış şekillerini kavramaları, Toplam talep – toplam arz analizi ile para ve maliye politikalarının nasıl farklar yarattıklarını yorumlamaları, Kamu harcamalarının türlerini ve ekonomi içindeki etkinliklerini kavramaları, Kamu gelirlerinin türlerini ve ekonomi içindeki etkilerini tanımaları, Kamu gelir ve giderlerinin, çeşitli ekonomik istikrarsızlıklarda nasıl kullanılması gerektiğini görerek bu konularda çözüm önerilerinde bulunmaları amaçlanmaktadır.

Maliye Politikası Kurs Program İçeriği;

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar

 • Klasik Yaklaşım
 • Keynesyen Yaklaşım
 • Monetarist Yaklaşım
 • Makro Ekonomik Sorunlara Yeni Mikro Yaklaşımlar

Maliye Politikasının Amaçları

 • Ekonomik İstikrar
 • Ekonomik Büyüme
 • Philips Eğrisi

Maliye Politikasının Araçları

 • Bütçe Açığı Ve Bütçe Fazlası
 • Tam İstihdam Bütçe Fazlası
 • Maliye Politikasının Sınırları

Ekonomik İstikrarın Gerçekleşmesinde Maliye Politikası

 • Mal Piyasasında Denge Ve Is(Yatırım – Tasarruf) Eğrisi
 • Para Arzı, Milli Gelir İlişkisi Ve Lm( Para Talep – Para Arz) Eğrisi
 • Genel Denge
 • Fiyat Değişikliklerinin Etkisi

Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Para Ve Maliye Politikalarının Nisbi Etkinliği

 • Kapalı Bir Ekonomide Para Ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
 • Açık Bir Ekonomide Para Ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
 • Dışa Kapalı Ve Dışa Açık Ekonomilerde Fiyat Değişikliklerinin Etkisi

Toplam Talep – Toplam Arz Modeli

 • Toplam Talep Eğrisi
 • Toplam Talep Eğrisini Kaydıran Politikalar
 • Toplam Arz Eğrisi

Toplam Talep – Toplam Arz Modeli Ve Para Ve Maliye Politikaları

 • Seçenek Arz Varsayımları Altında Para Ve Maliye Politikalarının Etkisi
  • Keynesyen Alan
  • Orta Alan
  • Klasik Alan
  • Toplam Arz Eğrisi Ve Beklentiler

İradi Politikalar Karşılığında Otomatik İstikrar Sağlayıcılar

 • İradi Maliye Politikası
 • Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
 • Formül Esnekliği
 • İstikrarın Sağlanmasında İradi Makro Politikalar Mı Sabit Kurallar Mı?

Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası

 • Enflasyonla Mücadelede Kamu Harcamaları
  • Gelir Yaratıcı Harcamalar
  • Transfer Harcamaları
  •  Enflasyonla Mücadelede Vergi Araçları
  • Dolaysız Vergiler
  • Dolaylı Vergiler
  • Servet Vergileri

Enflasyonla Mücadelede Kamu Borçları

 • Borç Yönetimi
 • Borçların Vadesi Ve Faiz Profili
 • Yeni Ekonomi Politikaları Çerçevesinde Anti – Enflasyonist Maliye Politikası

Durgunlukla Mücadelede Maliye Politikası

 • Durgunlukla Mücadelede Otomatik İstikrar Sağlayıcılar
 • Durgunlukla Mücadelede İradi Maliye Politikası
 • Genişletici Maliye Politikasını Destekleyen Araçlar
 • Genişletici Maliye Politikasının Genel Değerlemesi

Stagflâsyon Ve Maliye Politikası

 • Stagflâsyona İlişkin Monetarist Açıklama
 • Stagflâsyona İlişkin Çağdaş Keynesyen Açıklama
 • Stagflâsyonla Mücadele Politikaları

Bütçe Açığı Sorunu

 • Bütçe Açığı İle İlgili Tartışmalar
 • Bütçe Açığı Ve Enflasyon
 • Bütçe Açığı Ve Faiz Oranı
 • Bütçe Açığı Ve Ödemeler Dengesi
 • Bütçe Açığı Ve Maliye Politikasının Sınırlamaları

Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Sorunları Ve İzlenen Politikalar

 • 1980 Öncesi Dönem
 • 24 Ocak İstikrar Politikası
 • 5 Nisan İstikrar Politikası
 • Enflasyonla Mücadele Politikası
 • Güçlü Ekonomiye Geçiş Politikası

Maliye Politikası Ve Ekonomik Büyüme

 • Ekonomik Büyüme Amacının Şekilleri Ve Ölçülmesi
 • Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Stratejik Faktörler
 • Maliye Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri

Maliye Politikası Ve Ekonomik Kalkınma

 • Ekonomik Kalkınma Sorunu
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Maliyesinin Nitelikleri
 • Yeni Gelişmeler Karşısında Devletin Rolü

Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Kalkınma

 • Kamu Yatırım Harcamaları
 • Kamu Cari Harcamaları
 • Kamu Transfer Harcamaları
 • Fonksiyonel Açıdan Kamu Harcamaları

Kamu Gelirleri Ve Ekonomik Kalkınma

 • Dolaysız Vergiler
 • Dolaylı Vergiler
 • Servet Vergileri
 • Vergi Teşvikleri

Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Sorunu

 • Kalkınma Planlarının Temel Amaçları
 • Planların Uygulama Sonuçları
 • 1980’li Yılların Kalkınma Anlayışı
 • Ülkemizde Kamu Maliyesi Kalkınma İlişkisi

Maliye Politikası Ve Gelir Dağılımı

 • Gelir Dağılımı Türleri
 • Kişisel Gelir Dağılımı Etkilerinin Ölçülmesi
 • Gelirin Yeniden Dağılımına İlişkin Maliye Politikası Araçları

Maliye Politikası Ve Çevre Sorunları

 • Çevre Sorunlarının Nedenleri
 • Çevre Koruma Politikasının Amaç Ve Stratejileri
 • Maliye Politikasına İlişkin Çevre Koruma Politikası Araçları
 • Maliye Politikasına İlişkin Olmayan Çevre Koruma Politikası Araçları
 • Çevre Kirliliğinin Politik Ve Sosyal Boyutu

Maliye Politikası Ve Sektörel Yapı

 • Sektörel Teşviklerin Amaçları
 • Sektörel Teşvik Araçları (Maliye Politikasının Rolü)
 • Yeni Uluslararası Ticaret Koşulları Ve Sektörel Teşvik Politikaları

Maliye Politikası Ve Bölgesel Ekonomik Yapı

 • Bölgesel Dengesizliğin Nedenleri
 • Bölgesel Dengesizliğin Giderilmesinde Karar Birimleri
 • Bölgesel Ekonomik Yapı İle İlgili Maliye Politikası Araçları
 • Bölgesel Dengesizlikle İlgili Maliye Politikasının Sınırları

Maliye Politikası ve Mali Tevzin

 • Mali Tevzin Kavramı
 • Kamusal Fonksiyonlar Açısından Hizmet Birimleri
 • İdareler Arası Kaynak Tahsisi

Maliye Politikası Kurs Eğitimi Süresi

Programın süresi 72 saattir.

Maliye Politikası Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.