Search
Close this search box.

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Kamera Karşısında Oyunculuk eğitimi kursumuzun içeriği, Kamera Karşısında Oyunculuk kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Üniversite ve E devlet Onaylı Sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Kamera Karşısında Oyunculuk Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • Evrensel oyunculuk yöntemlerini tanımaları ve bu yöntemleri (Stanislavsky Temel Oyunculuk Yöntemi, Alexander Nefes ve Hareket Yöntemi, Strasberg Duygu Hafızası Yöntemi, Meisner Tepki Yöntemi gibi) kamera karşısında adım adım uygulayarak sahne oyunculuğu ile kamera oyunculuğu arasındaki farkları kavramaları,
 • Bugünün sinema ve televizyon izleyicisinin oyuncuya yüklediği anlamı ve oyuncudan beklenen sonuçları öğrenmeleri,
 • Oyuncunun jest ve mimiklerini etkili biçimde kullanması için gereken teknikleri öğrenmeleri,
 • Beden dili, ses ve söz dizgesini ifade açısından değerlendirmeleri,
 • Olmayan bir duruma ve uydurulmuş bir karaktere kesin inanç yöntemlerini öğrenmeleri,
 • Mesleğin genel becerilerinin yanı sıra, temel kural ve niteliklerini, etik ve yasal çerçevesini öğrenmeleri,
 • Bir senaryoyu ve karakteri deşifre etmenin yollarını kavramaları,
 • Film yapım sürecinin tamamını bilen oyuncular olarak yetişmeleri beklenmektedir.

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.HAFTA

TEMEL OYUNCULUK BİLGİSİ

 • Oynama Eyleminin Tanımı ve Çerçevesi
 • Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesinin Önemi (Jest ve mimikler üzerinde durulması)
 • Durma ve Hareket Etme

SES VE HAREKET

 • Nefesi Kontrol Etme Teknikleri
 • Etki ve Tepkinin Oyunculuktaki Anlamı
 • Etki ve Tepki Egzersizleri

2.HAFTA

TEMEL OYUNCULUK BİLGİSİ

 • Çeşitli Duyguların Yaşanması ile İlgili Uygulamalar
 • Çeşitli Olayların Yaşanması ile İlgili Uygulamalar
 • Beş Duyu ve Duyu Hafızasının Anlamı

METOT OYUNCULUK

 • Koklama ve Tat Alma Duyuları
 • Koklama ve Tat Alma Duyularıyla Tepki Oluşturma
 • Tepki ve Tepkiye Tepki

3.HAFTA

TEMEL OYUNCULUK BİLGİSİ VE METOT

 • Duyma ve Denge Duyuları
 • Duyma ve Denge Duyularıyla Tepki Oluşturma
 • Doğaçlamanın Önemi METOT OYUNCULUK
 • Duyu Hafızası/ Keskin Ağrı ve Hafif Ağrı Alıştırmaları
 • Ritim ve Beden Koordinasyonu Egzersizleri
 • Oyunculukta Objelerin Önemi/Objelerle Oynama

4.HAFTA

TEMEL OYUNCULUK BİLGİSİ

 • Gündelik Eylemler ve Doğallık
 • Oynama Eyleminde Anonim Kodlar
 • Dokunma ve Görme Duyuları

METOT OYUNCULUK

 • Lee Strasberg Metodu ile Anlık İfadeleri Denetleme
 • Lee Strasberg Metodu ile Tepki Verme
 • Çeşitli Objelerle Oynama Çalışmaları

5.HAFTA

DRAMATİK DOĞAÇLAMA

 • Mekân Algısı
 • Farklı Mekânlarda Mekân Algısı Doğaçlamaları
 • Dış Koşulların Aksiyona Etkisi

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Diksiyon – Fonetik – Oyunculuk Bağlantısı
 • Vurgu ve Tonlama
 • Sesin Nitelikleri ve Sesin Etkili Kullanılması

6.HAFTA

TEMEL OYUNCULUK BİLGİSİ

 • Seyredilme Bilinciyle Baş etme
 • Heyecanın Denetimi
 • Gözlem Yapmanın Önemi/Gözlemle İlgili Ödevler

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Dramatik Konuşmanın Anlamı
 • Dramatik Konuşma Alıştırmaları
 • İkna Edici Konuşma Alıştırmaları

7.HAFTA

DRAMATİK DOĞAÇLAMA

 • Mekân Algısı ile İlgili Engeller
 • Dış Koşullarla İlgili Engeller
 • Bir Duyguyu Çeşitli Yollarla İfade Etme

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • İkna Edici Olma
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşma
 • Uzun Soluklu Bir Konuşmada Duygu Akışı

8.HAFTA

DRAMATİK DOĞAÇLAMA

 • Gündelik Bir Eylemi Oynama Çalışması
 • Hayal Gücünü Geliştirme Alıştırmaları
 • Konsantrasyon Geliştirme Teknikleri

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Doğal Konuşma
 • Serbest Konuşma Denemeleri
 • Karaktere Uygun Tonlama Çalışmaları

9.HAFTA

TÜRK SİNEMASI VE OYUNCULUK

 • Türk Sinemasında Oyunculuk Tarihi
 • Türk Sinemasından Karakter Örnekleri
 • Türk Sinemasında Yönetmen-Oyuncu İlişkisi

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Dinlemenin Önemi
 • Etkili Dinleme/Aktif Dinleme/Pasif Dinleme
 • Dinleme Alıştırmaları

10.HAFTA

METOT OYUNCULUK

 • Bir Rolü Analiz Etme Yöntemleri
 • Rolün Sosyal ve Psikolojik Boyutları
 • İç Konuşma ve Egzersiz: Bekleme

METOT OYUNCULUK

 • İç Konuşma ve Tepki İlişkisi/Sanford Meisner Tekniği
 • Gözlem Ödevlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Gözlem Becerisini Geliştirme Yöntemleri

11.HAFTA

DUBLAJ

 • Sufle Alarak Oynama
 • Sufle Alarak Oynama Alıştırmaları
 • Dublaj Stüdyosunda Seslendirme Uygulaması

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Kamera Karşısında ve Sahnede Oynamanın Farkları
 • Kamera Algısı ile Göz Algısının Karşılaştırılması/Ölçekler
 • Yakın Planda Oynama

12.HAFTA

SENARYO

 • Senaryoyu Deşifre Etme
 • Alt Metin Kavramı
 • Önceden Belirlenmiş Bir Senaryo Üzerinde Okuma Çalışması

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Monolog/Uzun Soluklu Konuşma
 • Uzun Soluklu Konuşmada Ses ve Nefes Denetimi
 • Uzun Soluklu Konuşmada Duygu Akışı

13.HAFTA

TÜRK SİNEMASI VE OYUNCULUK

 • Bir Sahnede Gerilim Unsuru
 • Örnek Sahnelerle Alıştırmalar
 • Genel Plandan Yakın Plana/Oyuncunun Duruma Etkisi

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Ses ile Oynama
 • Sesin Sınırlarını Genişletme Alıştırmaları
 • Dinleme ve Sessizlik Anlarının Değeri

14.HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Telefonla Konuşma
 • Kamera Karşısında Telefonla Konuşma Alıştırmaları
 • Önceden Belirlenen Bir Telefon Sahnesi Üzerinde Toplu Çalışma

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Metin/Senaryo Değerlendirme
 • Metin/Senaryo Değerlendirme Alıştırmaları
 • Bir Sahnenin Senaryo İçindeki Değerini Tanımlama

15.HAFTA

METOT OYUNCULUK

 • Oyuncunun Beden Kullanımıyla İlgili Ayrıntılar
 • Beden Kullanımı Alıştırmaları
 • Sahne Dövüşü Teknikleri

OYUNCULUK ATÖLYESİ

 • Kameranın Oyuncudan Beklediği Sonuçlar
 • Yakın Plan
 • Aşırı Yakın Planlar

16.HAFTA

OYUNCULUK ATÖLYESİ

 • Yakın Plan Ölçeğinde Oyuncu
 • Aşırı Yakın Plan Ölçeğinde Oyuncu
 • Göz İfadesinin Değeri

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Mat ve Parlak Ses Tonları
 • Mat Ses Tonları Kullanarak Konuşma Alıştırmaları
 • Parlak Ses Tonları Kullanarak Konuşma Alıştırmaları

17.HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Kamera Karşısında Uzun Soluklu Konuşma
 • Uzun Soluklu Konuşma Ödevlerinin Çekimi
 • Uzun Soluklu Konuşma Eleştirileri

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Aksanlı Konuşma
 • Şive/Ağız ve Yöresel Vurgular
 • Aksanlı Konuşma ve Şive/Ağız Alıştırmaları

18HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • İkili Sahnelerde Ritim ve Aksiyon
 • İkili Sahneler Üzerine Örnekleme Çalışmaları
 • İkili Sahneler ve Kurgu Mantığı

KONUŞMA EĞİTİMİ

 • Doğal Konuşma
 • Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma Dili (İstanbul Ağzı)
 • Konuşma ve Beden Dilinin Birlikte Kullanımı

19.HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • İkili Sahne Prova Teknikleri
 • İkili Sahnelerde Karakterlerin Duygu Grafiği
 • İkili Sahne Örnekleme ve Alıştırmaları

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Devamlılık ve Kurgu
 • Fiziksel Devamlılık
 • Duygu Devamlılığı

20.HAFTA

ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Etkili Bir İmaj Oluşturma Kuralları
 • Oyuncu-Rol Seçmelerine Hazırlanma Yöntemleri
 • Kast Direktörü ile Yüz Yüze Görüşme Kuralları

SAHNE UYGULAMALARI

 • İkili Sahnelerde Duruma Özgü Tepkiler
 • İkili Sahnelerde Karaktere Özgü Tepkiler
 • Kalabalık Sahneler

21.HAFTA

ATÖLYE ÇALIŞMASI

 • Yönetmen Oyuncu İlişkisi
 • Okuma ve Sahne Provası
 • Zihinsel Çözümleme

ATÖLYE ÇALIŞMASI

 • Reklam Filmleri ve Sinema Oyunculuğunun Farkları
 • Reklam Filmi Örnekleriyle Görsel Çalışma
 • Reklam Filmi Üzerine Deneme Çekimi Yapma

22.HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Serbest Sahne Çözümleme Alıştırması
 • Serbest Sahne Çekimi
 • Serbest Sahne Çekimlerinin Eleştirilmesi

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Sabit ve Hareketli Kameralara Göre Oynama Tekniği
 • İki ve Üç Kameralı Çekimlerde Oynama Tekniği
 • Stüdyo ve Greenbox Oyunculuğu

23.HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Makyaj ve Karakter Bağlantısı
 • Işık ve Temel Set Bilgisi
 • Makyaj Uygulaması

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Serbest Sahne Çekimi
 • Serbest Sahne Çekimlerinin Eleştirilmesi ve Çözümü
 • Kamera Çekim Ölçekleri

24.HAFTA

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Eleştiri ve İknanın Önemi
 • Karakterin Özelliklerini Değiştirme
 • Karakterlerin Çatışma ve Dengeleri

KAMERA KARŞISINDA OYUNCULUK

 • Tanıtım ve Jenerik Fotoğrafı Çekimleri
 • Rol Seçimi ve Kasting Görüşmesi Provası
 • Bekleme Olgusuyla Başetme

Kamera Karşısında Oyunculuk Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 160 saattir.

Kamera Karşısında Oyunculuk Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Program; en az ortaöğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler için hazırlanmış tır.

Kamera Karşısında Oyunculuk Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Kamera Karşısında Oyunculuk Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.