Search
Close this search box.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

08.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
İnsan Kaynakları Yönetimi Kurs Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Kurs Eğitimi

İnsan kaynakları yönetiminin tarihçesini, önemini, yararlarını ve çalışanlar üzerindeki etkisin kavramalarını, İnsan kaynakları yönetimine ait tüm terimleri kavramalarını, İş analizi yapabilmelerini, Personel seçimini, yerleştirilmelerini ve eğitimlerini yapabilmelerini, İnsan kaynakları birimlerinde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini, Çalışanların performanslarına göre ücretlenmelerini yapabilmelerini, Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirmelerini amaçlamaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kurs Programı İçeriği:

Tarihçe Ve Planlama

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve Amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon İçindeki Yeri
 • Planlama
  • İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi ve Gereği
  • Planlamanın Amaçları ve Aşamaları

İş Analizi Ve Personel Seçimi

 • İş Analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri
 • Görev Tanımı
 • İş Şartnamesi
 • Personel Seçimi
  • İş Gücü Gereksiniminin İç ve Dış Kaynaklardan Sağlanması
  • İş Gücü Gereksiniminin Duyurulması

Yerleştirme, Geliştirme Ve Eğitim

 • Sınavlar / Testler
 • Mülakat Süreci
 • Adayların Seçimine Karar Verilmesi ve Yerleştirilmesi
 • Geliştirme ve Eğitim
  • Eğitim ve Önemi
  • Eğitim Türleri
  • Eğitim Yöntemleri

Kariyer Planlama, Geliştirme Ve Performans Değerleme

 • Kariyer Planlamanın Önemi
 • Kariyer Planlamanın Etkileri
 • Kariyer Geliştirme ve Önemi
 • Performans Değerleme
  • Performans Değerleme Nedir?
  • Performans Değerlemenin Gereği ve Önemi
  • Performans Değerleme Yöntemleri
  • Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanımı

Ücretleme Ve Yönetim-Sendika İlişkileri

 • Ücretleme ile İlgili Kavramlar
 • Ücret Tasarımı
 • Ücret Türleri
 • Teşvik Programları
 • Yönetim-Sendika İlişkileri
  • Kavramlar
  • Sendikanın Yönetime Etkisi
  • Toplu Pazarlık ve Süreci

Motivasyon ile Personel Yönetimi Ve İdari İşler

 • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
 • Sirkat İçi Pazarlama Yoluyla Çalışanların Elde Tutulması
 • Özendirme Araçları
 • Personel Yönetimi ve İdari isler
  • Çalışma Süreci
  • İsten Ayrılma-Ayırma Durumu
  • İdari islerin Organizasyon içerisindeki Yapısı

Liderlik Ve İletişim

 • Liderin Nitelikleri
 • Liderlik Türleri
 • Kazan-Kazan Yöntemi
 • Takım Sinerjisi
 • İletişim
  • İletişim Kavramı ve Süreci
  • Örgütsel iletişimin Amaçları
  • Örgütsel iletişim Türleri

Stres, Kriz, Zaman Ve Toplam Kalite Yönetimi

 • Stres Yönetim
  • Stresin Çalışanlara Etkisi
  • Stresin Yönetilmesi
 • Kriz Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Kurs Program Süresi:

Programın süresi 80 saattir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Kurs Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.