Search
Close this search box.

Eğiticinin Eğitimi Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Eğiticinin Eğitimi Kurs Eğitimi
Eğiticinin Eğitimi Kurs Eğitimi

Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması, Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi, Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları, Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri, İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları, Beden dilini doğru kullanmaları amaçlamaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı İçeriği;

Konu İle İlgili Temel Kavramlar

 • Öğrenme
 • Önce İnsan
 • Öğretim
 • Eğitim
 • Entelektüel Sermaye
 • Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim
 • Sürekli Öğrenme

Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü

Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri

Çalışma Alanları

 • Global Alan
 • Kalite
 • Toplumsal Rollerdeki Değişmeler
 • Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji)

Öğrenme Teorileri

 • Pekiştirme Teorisi
 • Sosyal Öğrenme Teorisi
 • Hedef Belirleme Teorisi
 • İhtiyaç Teorileri
 • Beklenti Teorisi
 • Yetişkin Öğrenme Teorisi
 • Bilgi-İşlem Teorisi

Öğrenme Süresi

 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun Dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • 8. Memnuniyet

Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar

 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi

Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması

Stratejik Eğitim

Öğrenme Döngüsü

Öğrenmenin Yolları

 • Aktif Dinleme
 • Materyalleri Kullanma
 • Not Alma
 • Sorular Sorma

Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma Ve Transfer Eğrileri

Öğrenme Kuramları

 • Davranışçı Kuramlar
 • Bilişsel Kuramlar

Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri

 • Anlatma Yöntemi
 • Soru-Cevap Yöntemi
 • Sorun Çözme Yöntemleri
  • Tümevarım
  • Tümdengelim
  • Analiz Yöntemi
  • Sentez Yöntemi
  • Analoji
  • Rol Oynama Yöntemi
  • Eğitici Drama Yöntemi
  • Tartışma Yöntemi
  • Örnek Olay İncelemesi Yöntemi
  • Proje Yöntemi
  • Beyin Fırtınası Yöntemi

Nöro Lengüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming)

 • NLP’nin Tanımı Ve Önemi
 • NLP’nin Kişiye Kazandırdıkları
 • Etkin İnsan Olmak İçin NLP

Eğitime İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler

 • Kişi Analizi
 • Görev Analizi
 • Kurum Analizi
 • Yetkinlikler

Yetkinlik Belirleme Süreci

Eğitim Transferi Ve Değerlendirme

Eğiticinin Ve Katılımcıların Özellikleri Ve Görevleri

 • İletişim, Liderlik Ve Motivasyon
 • Oturma Düzeni
 • Beden Dili

Eğitim Psikolojisi

 • Eğitim Psikolojisinin Alanı Ve Yöntemleri
 • Eğitim Ve Öğretim Hedefleri
 • Eğitimde Transfer Kavramı
 • Eğitmenin Rolü
 • Öğretim Modelleri
 • Biyolojik Hazırlıklar Ve Bireysel Farklılaşmalar
 • Katılım Ve Çevre Faktörü
 • Öğrenme Psikolojisi
  • Klasik Öğrenme
  • Operant Öğrenme
  • Sınıf Yönetimi Teknikleri

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Eğitim-Öğretimde Ölçme Ve Değerlendirmenin Yeri
 • Bir Eğitimcinin Ölçme Ve Değerlendirme Konusunda Bilmesi Gerekenler
 • İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
  • Geçerlilik
  • Güvenilirlik
  • Kullanışlılık
  • Nesnellik
  • Ayırt Edicilik
  • Ölçme Araçları
   • Sözlü Sınavlar
   • Yazılı Sınavlar
   • Testler
   • Değerlendirme Ve Not Verme
   • Değerlendirme Ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

Sunumun Planlanması

 • Amaçların Belirlenmesi Ve Anlaşılır Olması
 • Katılımcıların Analizi
 • Taslak Planın Hazırlanması
 • Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
 • Notların Oluşması

Yazılı Ve Uygulama Sınavı

Eğiticinin Eğitimi Kurs Eğitimi Programı Süresi

Programın süresi 30 saattir.

Eğiticinin Eğitimi Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • Eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişiler
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.