Search
Close this search box.

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Kursu

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

27.07.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
blank
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Kursu

Programın Dayanağı;

Cisco (CCNA) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Kursu : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı “Özel Kurslar Çerçeve Programı”dır.

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Sertifikası programının amacı:

Bu Program ile kursiyerlerin;

 • Temel ağ kavramlarını tanımaları,
 • Ağı oluşturan cihazları, fonksiyonlarını ve çalışma prensiplerini kavramaları,
 • Temel ağ protokollerini, çalışma prensiplerini ve kullanım yerlerini tanımaları,
 • Ağ adreslemelerini tanımaları,
 • Ağ adres planlaması yapma becerisi kazanmaları,
 • Cisco cihazlarını kullanarak küçük ve orta ölçekli networkler kurabilme becerisi kazanmaları
 • beklenmektedir.

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

1.HAFTA

 • TEMEL AĞ KURULUMU
 • Network Unsurları
 • Network İçinde PC Kullanımı
 • OSI Modeli
 • TEMEL ETHERNET AĞ KURULUMU
 • Local Area Networkler
 • Etherneti Kavrama
 • Ethernet Ağa Bağlanma
 • AĞI GENİŞLETMEK
 • Fiziksel ve Mantıksal Yapı (Topology)
 • Güçlükleri Kavrama ve Çözme
 • Anahtarlama (Switching)
 • AĞLARI BİRBİRLERİNE BAĞLAMA
 • TCP/IP Protokol Ailesi (v4 ve v6)
 • IP Paket İletimi
 • İkilik Sayı Sistemi
 • IPv4 ve IPv6 Adreslemesi
 • Yönlendirme (Routing)
 • AĞ ADRESLERİNİN BELİRLENMESİ
 • Ağ Adreslemesi
 • Alt Ağ Maskeleri (Subnet Mask)
 • VERİ İLETİMİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMA
 • TCP ve UDP Protokolleri
 • TCP Bağlantısı Kurma
 • UZAK AĞLARA BAĞLANMA
 • WAN Teknolojilerinin Kavranması
 • Tahsis Edilmiş Hatlar (Leased-Line)
 • Devre Anahtarlaması (Circuit Switching)
 • Paket Anahtarlaması (Packet Switching)
 • CISCO IOS CİHAZLARININ ÇALIŞTIRILMASI VE AYARLAMASI
 • Cisco IOS Yazılımının Kullanımı
 • Anahtarlayıcılara Giriş
 • Yönlendiricilere Giriş
 • Temel Yönlendirici Ayarları
 • AĞ ORTAMININ YÖNETİMİ
 • Ağdaki Komşuların Keşfi
 • Uzak Cihazlar Hakkında Bilgi Toplamak
 • Yönlendirici Açılış ve Ayar Yönetimi
 • Cisco IOS Cihazların Yönetimi
 • SDM Kullanımı
 • CISCO ANAHTARLAYICILARIN AYARLANMASI
 • Temel 2. Katman Anahtarlama ve Köprüleme (Bridging) Unsurları
 • Ethernet anahtar ve köprüleri
 • Frame iletimi
 • MAC adres tablosu
 • Öğrenme
 • Filtreleme
 • Yönlendirme
 • Broadcast ve multicast paketler
 • Yedekli Yapının Gözden Geçirilmesi
 • Yedekli topology
 • Broadcast fırtınaları (Storms)
 • Framelerin çoklu kopyaları ç. MAC veritabanı kararsızlığı
 • Spanning Tree Protocol’ün Genel İncelemesi
 • STP’nin çalışması
 • “Root Bridge” seçimi
 • STP port durumları (States) ç. STP path maliyetleri (Cost)
 • STP’nin yeniden hesaplanması
 • STP odaklanması (Convergence)
 • Rapid Spanning Tree Protokolü (RSTP)
 • VLAN’LARI KULLANARAK ANAHTAR TABANLI NETWORKLERİ GENİŞLETME
 • Catalyst Anahtar Ayarları
 • Varsayılan (Default) ayarlar
 • Port isimleri
 • IP adres ayarları
 • ç. Varsayılan yönlendirici (Default Gateway) ayarları
 • Duplex incelemesi
 • MAC adres tablosunu yönetme
 • Port güvenliği
 • Ayar dosyasını yönetme
 • VLAN İşlemleri
 • VLAN incelemesi
 • VLAN üyeliği biçimleri
 • 802.1q trunking
 • ç. Per-VLAN Spanning Tree (PVST)
 • ISL trunking
 • VLAN Trunking Protocol (VTP)
 • VLAN Ayarları
 • VTP ayar esasları
 • VTP Domainler
 • 802.1q trunking kısıtlamaları ç. 802.1q trunking ayarı
 • ISL trunking ayarı
 • Yeni VLAN lar ekleme
 • VLAN lar üzerinde değişiklik yapma
 • VTP ayarlarını doğrulama
 • Trunk ve VLAN ayarlarını doğrulama
 • Port Güvenliği

2.HAFTA

 • IP YÖNLENDİRME
 • Yönlendirme İncelemesi
 • Yönlendirme nedir?
 • Statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme
 • Yönlendirilen (Routed) ve yönlendiren (Routing) protokoller
 • Interior ve exterior yönlendirme protokolleri
 • “Administrative distance” kavramı
 • “Distance Vector” ve “Link State” algoritmaları
 • “Classful” ve “Classless” kavramları
 • VLAN lar arası (InterVLAN) yönlendirme
 • Distance Vector Algoritması
 • Metrik kavramı
 • Yönlendirme bilgilerini sağlama
 • Tutarsız (Inconsistent) yönlendirme bilgileri
 • Sonsuzluk (Count to Infinity)
 • Yönlendirme döngüleri (Routing Loop)
 •  “Split Horizon” kavramı
 •  “Route Poisoning” ve “Poison Reverse”
 •  “Hold-Down” zamanlayıcıları
 • Tetiklemeli güncelleme (Triggered Update)
 •  “Distance Vector” çalışması
 • “Link State” ve “Balanced Hybrid Routing “
 • “Link State” algoritması
 • “Link State” yönlendirmenin faydaları
 • “Link State” yönlendirme eksiklikleri
 •  “Balanced Hybrid Routing “
 • RIP’ Protokolünü Çalıştırma
 • RIP incelemesi
 • RIP ayarları
 • RIP ayarlarının doğrulaması
 • IP protokollerinin görüntülenmesi
 • IGRP Protokolünü Çalıştırma
 • IGRP “Composite Metric”
 • IGRP eşit metrik değeri olmayan birden fazla yol
 • IGRP ayarları
 • IGRP ayarlarının doğrulaması
 • EIGRP Protokolünü Çalıştırma
 • EIGRP kavramları
 • EIGRP ve IGRP karşılaştırması
 • EIGRP ayarları
 • EIGRP ayarlarının doğrulaması
 • OSPF Protokolünü Çalıştırma
 • OSPF hiyerarşik yönlendirme
 • “Shortest Path First (SPF)” algoritması
 • OSPF’in tek alanlı konfigürasyonu ç. Loopback ara birimleri
 • OSPF ayarlarının doğrulaması
 • Variable Length Subnet Masks (VLSM)
 • VLSM Nedir?
 • VLSM hesaplaması
 • Route summarization nedir?
 • Route summarization mekanizması
 • Süreksiz (Discontinuous) ağlar
 • ERİŞİM (ACCESS) LİSTELERİ İLE IP TRAFİĞİNİ YÖNETME
 • Erişim Listeleri ve Uygulamaları
 • Neden erişim listelerini kullanırız?
 • Erişim listelerinin uygulamaları
 • Erişim listelerinin tipleri
 • Standart erişim listeleri
 • Extended erişim listeleri ç. Wildcard maskesi
 • IP Erişim Listelerinin Ayarları
 • Erişim listelerinin ayar esasları
 • Standard ACL ayarları
 • Extended ACL ayarları
 • İsim tabanlı ACL ayarları
 • VTY erişim listeleri
 • Erişim listeleri nerede uygulanmalı
 • Erişim listelerini doğrulama ve görüntüleme
 • Ağın NAT ve PAT Kullanarak Ölçeklendirilmesi
 • NAT ve PAT
 • “Inside Source” adreslerini dönüştürme
 • Statik dönüştürme
 • Statik NAT’ı çalıştırma
 • Dinamik dönüşüm ayarları
 • Adres dönüşüm yüklemesi (Overload)
 • NAT bilgisini görüntüleme
 • KABLOSUZ AĞLAR (WIRELESS)
 • Kablosuz Ağ Terimleri
 • Kablosuz Ağ Protokolleri
 • IEEE 802.11b
 • IEEE 802.11g
 • IEEE 802.11a ç. IEEE 802.11n
 • Kablosuz Ağlara Erişim
 • Kablosuz Ağlarda Güvenlik
 • SERI POINT-TO-POINT BAĞLANTILARIN KURULUMU
 • Geniş Alan Ağlarının(WAN) İncelemesi
 • WAN incelemesi
 • WAN bağlantı tipleri
 • WAN servis sağlayıcılar
 • Seri point-to-point bağlantılar
 • Genellikle kullanılan WAN encapsulation protokolleri
 • Seri Point-to-Point Encapsulation Ayarı
 • HDLC
 • PPP incelemesi
 • PPP LCP
 • PPP oturumları (Session)
 • PPP kimlik doğrulama (Authentication) protokolleri
 • PAP
 • CHAP
 • PPP ayarları
 • PAP ve CHAP ayarları
 • HDLC ve PPP ayarının doğrulaması
 • Temel VPN kavramları ve örnek konfigürasyon
 • FRAME-RELAY BAĞLANTILARININ KURULUMU
 • Frame Relay İncelemesi
 • Frame-Relay protokol kümesi
 • Frame-Relay kavramları
 • Frame-Relay ağ yapısı
 • Frame-Relay ve “Split Horizon“
 • “Frame-Relay Address Mapping”
 • Frame-Relay sinyalleşmesi
 • Frame-Relay ’’Inverse ARP”
 • Frame-Relay ve ATM Internetworking
 • Frame Relay Konfigürasyonu
 • Temel Frame-Relay ayarları
 • Statik Frame-Relay ayarları
 • Subinterface ayarları
 • Point-to-point Frame-Relay
 • Multipoint Frame-Relay
 • Frame-Relay işleyişini doğrulama
 • “Show interfaces” komutu
 • “Show Frame-Relay LMI” komutu
 • “Show Frame-Relay PVC” komutu
 • “Show Frame-Relay Map” komutu
 • Temel Frame-Relay ayarlarında sorun giderme
 • ISDN
 • ISDN BRI ve PRI
 • ISDN nedir?
 • ISDN standartları
 • ISDN erişim seçenekleri
 • ç. ISDN BRI ve PRI çağrı işleme
 • ISDN unsurları ve referans noktaları
 • ISDN BRI ve PRI ara birimleri
 • Dial-On-Demand yönlendirme

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat):

Programın süresi 60 saattir.

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Sertifikası Katılma Koşulları:

 • Program; en az ortaöğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış kişiler için hazırlanmış olup kursiyerlerin, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olması gereklidir.

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Sertifikası:

Eğitimin sonucunda uzaktan eğitim sınav sistemimiz tarafından yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Üniversite tarafından onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Kursu sertifikasının geçerliliği:

Cısco (Ccna) Ağ Yöneticisi Yetiştirme Eğitimi Kursu programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavı Üniversite’nin resmi sınavı olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir. Özel kurumların ve devlet kurumlarının kabul etmesi zorunludur. Devlet memurluğu alım sınavlarında da geçerlidir.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır, kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile gerekli tüm işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.