Çocuk Animatörü Kursu

Kategori: Kurslarımız

Çocuk Animatörü; Eğitim kurumlarında, çocuk kulüplerinde, konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, çocuklar için hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri, sahne, spor, oyun ve eğitim aktivitelerini planlayarak uygulayan çevresindekilerle olumlu iletişim kurabilen, mesleği ile ilgili yayınları ve gelişmeleri izleyebilme becerisine sahip nitelikli kişidir.   Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Eğlence Hizmetleri Alanında;
 • Eğitim kurumlarında,
 • Çocuk kulüplerinde,
 • Eğlence hizmetleri sunan firma ve kurumlarda,
 • Organizasyon şirketlerinde ve benzeri yerlerde,
 • Bağımsız olarak çalışabilirler.
Çocuk Animatörü Sertifika Programının İçeriği

Animatör Kursu

Kategori: Kurslarımız

Animatör; Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sahne, spor ve oyun aktivitelerini planlayarak uygulayan, çevresindekilerle olumlu iletişim kurabilen, mesleği ile ilgili yayınları ve gelişmeleri izleyebilme becerisine sahip nitelikli kişidir.   Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Eğlence Hizmetleri Alanında;  
 • Eğlence hizmetleri sunan firma ve kurumlarda,
 • Organizasyon şirketlerinde ve benzeri yerlerde,
 • Bağımsız olarak çalışabilirler.
 

Hasta Kabul Kurs Eğitimi ve Sertifikası

Kategori: Kurslarımız

tıbbi sekreterlik kursu ankara

HASTA KABUL GÖREVLİSİ

Hasta kabul kursları yaygın olarak: Hasta kabul elemanı, Hasta kabul kursu, Hasta kabul sertifikası, Hasta şeklinde isimlendirilmektedir. Tıbbi sekreter, tıbbi sekreterlik kursları, hastaneler, hasta kabul ve hasta kayıt yerine sekreterler için gerekli olan bir sertifika programı. Sektöründe çalışan kabul memurları, hastanelerde çalışmaları için sertifika almaları esastır çalışmaya devam edebilmek için de kursa katılmak ve sertifika alma zorunluluğu vardır.

Hasta Kabul Kursu

Üniversitelerin ilgili bölümleri ile tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diploma yerine sertifika değildir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik diploma insanların iş ve işlemleri için aynı yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Personel personelin eğitimi için hastanelerde ara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yazımızın devamında  Hasta Kabul programı eğitim kursu içeriği, eğitim konuları, süresi, ve burada kurs hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Eğitimi

Windows Ağ ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Eğitimi

Çeşitli ağ oluşturma tekniklerini, ağ oluşturma ile ilgili kavramları ve Internet çalışma sistemini tanımalarını, Windows Ağı için güvenliği, kaynak girişi yönetimini ve veri akısı için güvenliği kavramalarını, Windows işletim sistemini ağ altyapısı altında kullanmalarını. Windows Ağ sunucusunun yönetimini, konfigürasyonunu ve yüklenmesini, Windows istemciyi yüklemeyi, yönetmeyi ve düzenlemeyi, Windows ağ altyapısını, aktif dizin alan adi ve çoklu alan adi yapı tasarımını gerçekleştirmelerini, Birlikte çalışmayı ve takım olarak hareket etmeyi, güncel olarak Bilgi Teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini amaçlamaktadır.

Windows Ağ Ve Sistem Yöneticisi Yetiştirme Kurs Programı İçeriği:

İşlemci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

UML’ i (Unified Modeling Language), yazılım geliştirme tekniklerini ve Java programlama dilinde yazılmış programların içindeki gömülü SQL (Structured Query Language) deyimlerini tanımalarını, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini, istemci/sunucu hesaplama, ortam ve mimarisiyle bağlantılı özellikleri, SQL komutlarının nasıl kullanılacağını kavramalarını, laboratuar uygulamaları ve grup çalışmaları ile kursiyerlerin kendi aralarında is birliği yapmalarını, Yazılım geliştirme ve çeşitli işlemlerin yazılım ile bakim bilgisi ve yazılım projesini yönetip planlarken kaynakları kullanmalarını, Yazılım doğruluğunu, geçerliliğini kontrol etmeyi ve test etmeyi, UML ile Nesne Tabanlı analiz ve tasarımı, Developer 6.0 başlangıç aracı ile İntranet üzerinde uygulamaları plana göre yerleştirilmesini gerçekleştirmelerini, Birlikte çalışmayı ve takim olarak hareket etmeyi, güncel olarak bilgi teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini, Bilgi teknolojileri alanında yapılan araştırma çalışmaları ile kavram ve uygulamalardan zevk almalarını amaçlamaktadır.

İşlemeci/Sunucu (CLlENT SERVER) Programcısı Yetiştirme Kurs Programı içeriği:

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Eğitimi

Solidworks Programı İle Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Eğitimi

Teknik resim bilgisi ve becerisine sahip insanlara solidworks programı kullanarak 2 veya 3 boyutlu tasarım yapmaları, Bilgisayar destekli tasarımın endüstriyel alanlardaki yeri ve önemini kavramaları, Bu programı kullanarak kendi işlerinde yeni üretim metotları oluşturmaları, Klasik çizimlerle yapılan uygulamaların solidworks programı ile mukayesesini yapmaları,Teknik resim uygulamalarını istenilen tolerans ve standartlarda yapmaları, Bilgisayarda teknik resim çizimlerinde hız kazanmaları, Teknik resim çizimlerinin kayıt ortamında saklanabildiği ve değişiklik yapılabilen nesneleri bir kütüphane (bilgisayar içerisinde) oluşturarak şablon olarak kullanmaları, Solidworks komutlarının bir çizim içerisinde nasıl, neden ve ne zaman kullanılacağını öğrenmeleri, İşlerin bu programla proje, imalât ve üretim aşamalarında nasıl yapıldığını detaylı olarak kavramaları, Solidworks programının diğer bilgisayar programları ile uyumlu çalışmasını kavramaları, Güncel olarak tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, Endüstrinin gereksinimi olan, teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş, bilgisayar destekli çizim yapan bilinçli elemanlar olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Eğitimi

UML (Unified Modeling Language), yazılım geliştirme tekniklerini ve ağ oluşturma teknolojilerini tanımalarını, Yazılım kalite güvencesinin özelliklerini, Internet çalışma sistemini ve Ağ oluşturma ile ilgili teknikleri kavramalarını, Yazılım geliştirme ve çeşitli işlemlerin yazılım ile bakim bilgisini, proje verisini ve Yazılım projesini yönetip planlarken kaynaklar kullanmalarını, Yazılım doğruluğunu, geçerliliğini kontrol etmeyi ve test etmeyi, UML  ile nesne tabanlı analiz ve tasarımı, e-ticaret site mimarisi ile ilgili kavramlar ile işlemleri, temel ağ yönetimi kavramlarını ve ateş duvarı güvenlik kavramların ı gerçekleştirmelerini, Birlikte çalışmayı ve takım olarak hareket etmeyi, güncel olarak bilgi teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeyi ve kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi alışkanlık haline getirmelerini, amaçlamaktadır.

e-Ticaret Programcısı Yetiştirme Kurs Programı İçeriği:

Uluslararası İktisat Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

Uluslararası İktisat Kurs Programı

Uluslararası İktisat Kurs Programı

Ülkelerin dış dünya ile yaptıkları ticaretin nedenlerini, yararlarını ve yapısını inceleyen Uluslararası İktisat Teorisini kavrayıp, yorumlamaları, Devletin uluslararası ekonomik ilişkiler üzerindeki müdahalelerini ele alan Uluslararası İktisat Politikasını tanımaları, Uluslararası para, sermaye ve ödeme akımlarını konu alan Uluslararası Finans faaliyetlerini kavramaları, Sanayileşme stratejileri ve uluslararası kalkınma sorunlarını tanımaları amaçlanmaktadır.

Uluslararası İktisat Kurs Programı İçeriği:

Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
 • Uluslararası Ticaret Teorisinin Kapsamı, Doğuşu
 • Mutlak Üstünlük Teorisi ve Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi

Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi

Uluslararası Ticaret Kurs Eğitimi

Uluslararası ticaret, kambiyo ve gümrük konularında genel bilgi, kullanılan belgeleri, kullanılan terimleri, bu alandaki mevzuat hakkında bilgi edinmeleri, karşılaşılan problemleri ortaya koyma ve çözüm arama becerisi kazanmaları, bu alanda çalışmak için yabancı dil bilmenin önemini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Uluslararası Ticaret Kurs Programı İçeriği:

Türkiye Ve Dünyada Dış Ticaretin Genel Değerlendirilmesi
 • Türkiye dış ticaretinin değerlendirilmesi
  • Yıllık dış ticaret rakamlarımız
  • İhraç değeri yüksek ürünler
  • İthal değeri yüksek ürünler
Uluslararası Ticaret Birlikleri

Kongre, Konferans, Seminer Ve Toplantı Organizasyonları Kurs Eğitimi

Kategori: Kurslarımız

Kongre, Konferans, Seminer Ve Toplantı Organizasyonları Kurs Eğitimi

Kongre, Konferans, Seminer Ve Toplantı Organizasyonları Kurs Eğitimi

Kongre, konferans, seminer, sempozyum, workshop ve toplantı organizasyonları yapan seyahat acenteleri, oteller ve benzeri kuruluşlarda organizasyonların uluslar arası standartlarda gerçekleşmesini sağlayacak bireyler olarak yetişmelerini, Kongre, seminer ve toplantı organizasyonlarını; birlik, dernek ve kurumların toplantı organizasyonlarını ve firmalar ile diğer kurumların organizasyonları tanımalarını, Tüm toplantıların planlanması ve yönetimini yapabilmelerini, Kongrelerin pazarlanması ve satış organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Kongre, Konferans, Seminer Ve Toplantı Organizasyonları Kurs Programı İçeriği: