Search
Close this search box.

Bilgisayar Programcılığı Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
Bilgisayar Programcılığı Kurs Eğitimi
Bilgisayar Programcılığı Kurs Eğitimi

Temel bilgisayar programcılık kavramlarını öğrenmelerini, temel bilgisayar programcılığı ve uygulama alanlarını tanımalarını, mikroişlemcili sistemler ile ilgili uygulamalar yapmalarını, yapısal programlamayı kavramalarını, programın genel yapısı ve programlama dilleri hakkında bilgi edinmelerini, C programlama dili ile ilgili uygulamalar yapmalarını, veri yapıları ile ilgili uygulamalar yapmalarını, görsel programlama ile ilgili uygulamalar yapmalarını, veri tabanı yönetim sistemleri ile ilgili uygulamalar yapmalarını, internet programcılığını kavramalarını, nesneye yönelik programlamayı kavramalarını amaçlamaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Kurs Programı Programın İçeriği;

Mikroişlemciler

 • Hesaplamanın tarihi ve bilgisayarların gelişimi
  • Hesaplama ve ilk hesap araçları
  • İkili sayı sistemi ve ilk bilgisayarlar
  • Birinci nesil bilgisayarlar
  • İkinci nesil bilgisayarlar
  • Üçüncü nesil bilgisayarlar
  • Dördüncü nesil bilgisayarlar
  • Kişisel bilgisayarlar
  • Yeni nesil bilgisayarlar
  • Bilgisayar ağları ve internet
 • Sayı sistemleri
  • Sayı sistemlerinin yapısı
  • Sayı sistemlerinin birbirlerine dönüştürülmesi
  • Lojik kapılar ve lojik devreler
   • Lojik kapılar
   • Lojik ifadelerin lojik elemanlarla gerçekleştirilmesi
 • Mikroişlemcilerin tarihi gelişimi
 • Mikroişlemci özelliklerini belirleyen etkenler
 • Bellek ve kaydedici devreleri
  • Bellekler
  • Genel bellek işlemleri
  • Belleklerin sınıflandırılması
  • Kaydediciler
 • Mikroişlemcili sistemlerin yapısı
  • Mikroişlemcili sistem terimleri
  • Mikroişlemcili sistemlerin yapısı
  • Mikroişlemci sistemlerde bulunan birimler
  • Mikroişlemci sistemi oluşturan birimlerde kullanılan sinyaller
 • Mikroişlemci mimarisi
  • Eise ve rise mikroişlemci mimarileri
  • Mikroişlemcide gerçekleştirilen işlemler
  • Mikroişlemcinin yapısı i.
 • Mikroişlemcili sistemlerin programlanması ve komut setleri
  • Programlama dili seviyesine göre komut türleri
  • Yapılan isleme göre komut türleri
 • Mikroişlemcili sistemlerin programlanması ve komut setleri
  • Mantık komutları
  • Durumdan bağımsız (şartsız) dallanma komutları
  • Duruma bağımlı (şartlı) dallanma komutları
  • Mikroişlemci kontrol komutları
 • Mikroişlemcilerde kullanılan adresleme yöntemleri
  • Doğrudan adresleme
  • Dolaylı adresleme
  • İvedi adresleme
  • Kaydedici adresleme
  • Mutlak adresleme
  • Göreceli adresleme
  • Sıralı adresleme
  • Doğal adresleme
  • Akümülatör ve imali adresleme
  • Yığın adresleme
  • Kaydedici dolaylı adresleme
 • Intel 8085 mikroişlemcisi yapısı ve programlanması
  • Intel 8085 mikroişlemcisi yapısı ve özellikleri
  • Intel 8085 mikroişlemcisi iç yapısı
  • Intel 8085 mikroişlemcilerde kullanılan adresleme yöntemleri
  • Intel 8085 mikroişlemcisi yapısı ve programlanması
   • Intel 8085 mikroişlemcisi komut seti
   • Mikroişlemcilerde program yazım aşamaları ve yazılan programların çalıştırılması yapısal programlama
 • Akış diyagramları
  • Kullanılan semboller
  • Algoritmalar
 • Pascal’a giriş
  • Pascal’a giriş ve özellikleri
 • Program yapısı ve tanımlamalar
  • Pascal dilinin yapısı
  • Kullanılan semboller ve anahtar kelimeler
  • Veri tipleri ve tanımlama
 • Giriş ve çıkış devimleri
 • Karar devimleri
 • Sayaçlı döngü devimleri
 • Koşullu döngü devimleri
 • String işlemleri
  • Kütüphane fonksiyonları
 • Tek boyutlu diziler
 • Çok boyutlu diziler
 • Fonksiyonlar
 • Alt programlar(procedures)
 • Dosyalama yöntemleri
  • Metin tipli dosyalar
  • Tipli dosyalar (binary-ikili)
 • Grafik komutları

 C programlama dili

 • Temel kavramlar
  • Program nedir? Algoritma nedir?
  • C dilinin özellikleri ve derlenmesi
 • C++  programının yapısı
 • Değişkenler ve sabitler
  • Değişken tanımlaması
 • Matematiksel işlemler
  • İşlem atama
  • Matematik işlemlerinin yapılması
  • Matematiksel karsılaştırmalar
 • Kontrol komutları
 • Karşılaştırma operatörleri
  • Mantıksal karsılaştırmalar ve operatörler
 • Fonksiyonlar
 • Sınıflar
  • Sınıfların tanımlanması
  • Nesnelerin tanımlanması
  • Üye fonksiyonlarının tanımlanması
  • Sınıfların veri üyelerine ve üye fonksiyonlarına erişim
  • Sınıflarda temel erişim kuralları
 • Döngüler
 • İşaretçi değişkeni
  • İşaretçiler
  • İşaretçiler ve diziler
 • Diziler
 • Dizilerin tanımlanması
  • Çok boyutlu diziler
  • Yapılardan oluşan diziler
 • Kütüphane fonksiyonları ve algoritmalar
  • C++ kütüphane fonksiyonları
  • Algoritmalar
 • Örnek programlar

Veri yapıları

 • Programlama dilleri
  • Programlama dilleri genel yapıları
  • Veri tipleri
   • Veri yapıları
   • Veri tipleri
 • Tek boyutlu diziler
 • Çok boyutlu diziler
 • Fonksiyonlar, rekursif (yinelemeli) fonksiyonlar
 • Sıralı erişimli dosyalar
 • Tesadüfî (rastgele ya da direkt) erişimli dosyalar
 • Sıralama (seçerek sıralama, kabarcık sıralaması)
  • Seçerek sıralama
  • Kabarcık sıralaması
 • Sıralama (yerleştirerek sıralama, birleşmeli sıralama)
  • Yerleştirerek sıralama
  • Birleşmeli sıralama
 • Uygulamalar – 1
 • Temel arama yöntemleri
  • Sıralı arama
  • İkili arama
 • Uygulamalar -2
 • Kütüphaneler (matematik ve sonlandırma fonksiyonları)
  • Matematiksel fonksiyonlar
  • Rastgele sayı fonksiyonları
  • Sonlandırma fonksiyonları
 • Kütüphaneler (karakter, string, tarih ve zaman fonksiyonları)
  • Karakter işlemleri
  • String işlemleri
  • Tarih ve zaman fonksiyonları

Görsel programlama

 •  programlama ve visual basic
  • Programlama dilleri
  • Bir programın oluşturulması
  • Akis diyagramları
 • Visual basic’in kurulumu ve esasları
  • Bir visual basic uygulamasının yapısı
  • Visual basic ortamı
  • Menüler
  • Visual basic’in bilgisayara kurulması
 • Menüler ve araç kutusu
 • Visual basic’te program yazma ve çalıştırma
 • Visual basic’te veri tipleri, değişkenler ve operatörler
  • Standart veri tipleri
  • Değişkenler
  • İfadeler
  • Örnek uygulama
 • Karar yapıları ve komutları
 • Döngü komutları
 • Bilgi giriş ve mesaj kutuları, menü tasarımı
 • Fonksiyon ve alt programlar
  • Function alt programları
  • Sub alt programları
 • Arşiv fonksiyonları
 • Grafikler
 • Küme ve diziler
  • Dizi tanımlanması
  • Tek boyutlu diziler
  • İki boyutlu diziler
 • Dosya yapıları
 • Access veri tabanlarını yönetme

 Veri tabanı yönetim sistemleri

 • İleri veri tabanı yönetim sistemleri
  • Veri tabanının özellikleri
  • Veri tabanı kavramları
  • İlişkisel veri tabanı
  • Yapısal sorgulama dili (sql)
   • Veri tipleri
   • Tablo oluşturma
   • Sol komutları
   • Örnek uygulama
   • Microsoft sql server – ı
   • Microsoft sql server – ıı
   • Ibm db2 – ı
   • Ibm db2-ıı
   • My sql-ı
   • My sql-ıı
   • Microsoft access-ı
    • Ms access’in çalıştırılması
    • Ms access’in temel özellikleri
    • Ms access-ıı
     • Ms access’ de veri tipleri
     • Ms access’de ilişki oluşturma
     • Sorgulama
     •  nesneye yönelik veri tabanı yönetim sistemleri-ı
     • Nesneye yönelik veri tabanı yönetim sistemleri -ıı
     • İntelligent (akıllı) veri tabanı yönetim sistemleri – ı
     • İntelligent (akıllı) veri tabanı yönetim sistemleri – ıı

İnternet programcılığı

 • Tanım ve genel kavramlar
 • İnternet servisleri
 • Html nedir?
 • Html komutları-ı
  • <head>…</head> arasında kullanılan komutlar
  • <body>…</body> arasında kullanılan komutlar
  • Html komutları -ıı
   • Diğer komutlar
   • Listeler
   • Form elemanları
   • Java
   • Asp nedir?
    • Asp’ye giriş
    • Asp uygulaması
    • İnternette asp
    • Asp’nin unsurları
    • Asp’nin nesneleri
    • Ağ yapıları
    • Osı referans modeli
    • Topoloji nedir?
    • İletişim ortamı
    • N. Tcp/ıp ve dod modeli
     • Tcp/ıp katmanları
     • İp adresleme
     • Yönlendirme ve yönlendirme protokolleri

Nesneye yönelik programlama

 • Karmaşıklık
 • Nesne modeli
 • Nesneler ve sınıflar
 • Sınıflandırma
 • Nesneye yönelik programlama dilleri
 • Sınıf hiyerarşisi
 • Kalıtım
 • Gelişmiş nesneye yönelik özellikler
 • Nesneye yönelik bir dil olarak c++
  • C++ programının yapısı
  • Değişkenler
  • Matematiksel işlemler ve karsılaştırmalar
  • Fonksiyonlar
  • Sınıflar
  • Döngüler
  • İşaretçiler
  • Diziler
  • Kütüphaneler
Programın süresi 770 saattir.

Bilgisayar Programcılığı Kurs Eğitimi Programına katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • İlköğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.