Search
Close this search box.

AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Eğitimi

Kurs Kayıt Tarihleri

Son Kayıt Tarihi 

22.06.2024

Gün
Saat
Dakika
Saniye
Kurs İçerikleri
Resmi Sertifika

Merkezi Eğitim Kurumları olarak kursiyerlerimize E-devlette görünen (e-devlete işli ve e-devlet üzerinden sorgulanabilen) resmi ve geçerli sertifikalar sunuyoruz.

İletişim Formu
AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Eğitimi
AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Eğitimi

Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları, Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş/lar, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,  Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları, Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları, Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri, Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri, Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri, Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları, Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilmeleri, Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları, AB-Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri amaçlanmaktadır.

AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kursu Programı Programın İçeriği;

 • AB ve AB-Türkiye İlişkileri
  • Avrupa Birliğinin kuruluş amaçları
  • Ülkemizin Avrupa Birliğine giriş süreci
  • Adaylık statüsünün getirdikleri
  • AB Mali Yardımları ve Türkiye’de Uygulanışı
   • Birliğin tüm üye ülkelere uyguladığı mali yardımlar
   • Aday ülkelerin hibe programlardan yararlanma ölçüt ve koşulları
  • AB Hibe Programları ve Örnekler
   • Hibe programlarının yıllara göre değişimi
   • Şimdiye kadar Avrupa Birliğinin mali katkıları ile hayata geçen projeler
   • Ülkemiz kamuoyunda yankı bulmuş Avrupa Birliği destekli projeler
  • Proje Tanıtımı ve Yönetimi
   • Tanımlama
    • I-Proje nedir?
    • II- Proje yönetimi nedir?
    • III-Proje döngüsü nedir?
 • Tasarım
 • Formülasyon / Değerlendirme
 • Öneri, hazırlanması, onaylanma, finansman
 • Uygulama, izleme, değerlendirme
 • Mevcut Durum Analizi
 • Sorun analizi
  • Paydaşlar analizi
  • Hedefler ve strateji analizi
  • Örnek Olay İncelemeleri
  • Durum analizini kuvvetlendirecek örnekler, istatistikler, bilimsel veriler
   • AB Hibe Programları Formatı
  • Mantıksal Çerçeve Matrisi
   • Projenin yapısının tanımlanması
   • Projenin içyapısının kontrol edilmesi
   • Projenin yol haritasının çıkartılması
  • Proje Uygulama Aşamaları, İzleme, Değerlendirme Metotları
   • Faaliyet planlaması
   • Kaynakların planlaması
   • Proje ölçme değerlendirme teknikleri
  • İzleme, Risk Yönetimi, Bütçe Faaliyet Uygunluğu
   • İzleme göstergeleri, proje çıktıları, proje etkileri ve projeye tepkiler
   • Risk analizi, iç ve dış önlenebilir riskler, önlenemez riskler
   • Proje ve faaliyet uygunluğunun denetimi
  • Örnek Proje Uygulamaları
   • Tasarım kalitesi yüksek olan projelerin irdelenmesi
   • Unsurları eksik, yapısı kuralına uygun olarak oluşturulmamış, sürdürülebilirliği olmayan projelerin incelenmesi
  • Proje Sonu Değerlendirme Metotları
   • Teknik değerlendirme
   • Mali değerlendirme
   • Nihaî değerlendirme
   • Proje Başvuru Dokümanlarının Hazırlanması
   • Doküman ve eklerin doğru ve eksiksiz hazırlanması
  • Uygulamalı Eğitim
   • Atölye Çalışması
   • Proje Hazırlama Uygulaması
   • Grup Çalışması
   • Çalışmaların Değerlendirilmesi

Programın süresi 24 saattir.

Programa katılma koşulları:

 • Kursa katılmaya elverişli yaşta olmak,
 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak,

Diğer E-Devlete İşlenen Kurslar:

You cannot copy content of this page

Bu sitede size daha iyi bir deneyim sunabilmek adına, bu sayfayı ziyaretinizle ilgili bilgileri toplamak amaçlı çerezler kullanılmaktadır.